Masz pytania ? 71 306 70 43
Masz pytania?

Infortes Protexo

Infortes Protexo został przygotowany w odpowiedzi na potrzeby branż: kosmetycznej, farmaceutycznej i spożywczej. Podstawowa funkcjonalność aplikacji to tworzenie obowiązkowych, w tych branżach raportów, takich jak Raport Bezpieczeństwa Produktu, Karta Charakterystyki czy Obowiązkowa informacja na temat żywności. Aplikacja ułatwia i systematyzuje tworzenie wszelkich raportów, których struktura obejmuje opis parametrów i właściwości chemicznych i fizycznych substancji, zasady postępowania z substancjami czy wszelkie specjalne warunki przechowywania lub użycia. Moduł został przygotowany z myślą o generowaniu Raportu Bezpieczeństwa Produktu, ewidencjonuje on każdą zmianę w recepturze produktu, tak by znalazła ona odbicie w dokumentacji, jako kolejna wersja raportu z datą zmiany i zapisem zmodyfikowanej receptury. Informacje o zmianach pobierane są bezpośrednio z Comarch ERP XL, zapewniając integralność danych i eliminując czas poświęcany na ręczne ich przenoszenie do zewnętrznych narzędzi spełniających podobną funkcję. Infortes Protexo w przejrzysty sposób archiwizuje wygenerowane raporty, zapewniając szybki i łatwy dostęp w razie potrzeby przedstawienia dokumentów organom kontrolnym lub kontrahentom. Struktura i wygląd raportu, układ graficzny, układ sekcji i ich zawartość są definiowane zgodnie z założeniami użytkownika i dostosowane do indywidulanych wymagań. Każdy produkt może mieć przypisany więcej niż jeden wzór raportu, co pozwala różnicować zakres prezentowanej informacji w zależności od odbiorcy. Elastyczność definiowania wzorca pozwala również bez problemu odwzorować układ, jakim firma posługiwała się do tej pory. Moduł uprawnień umożliwia bardzo precyzyjne przydzielanie dostępu użytkownikom. Dzięki temu, informacje wykorzystywane w raporcie mogą wprowadzać osoby z różnych działów, zgodnie z zakresem swoich kompetencji, bez wglądu w zawartość raportów czy w parametry przypisane innym użytkownikom. Ergonomiczny interfejs usprawnia pracę, a jego intuicyjność ułatwia wdrożenie użytkowników i minimalizuje błędy obsługi. Infortes Protexo to również uniwersalny mechanizm do tworzenia raportów w oparciu o dane zawarte w bazie Comarch ERP XL. W połączeniu z możliwością dowolnego zaprojektowania wzorów prezentacji danych jest doskonałym uzupełnieniem możliwości raportowania dostępnych w standardzie Comarch ERP XL

Wybrane funkcjonalności modułu Infortes Protexo

 • Znacząca oszczędność czasu przy przygotowaniu, weryfikacji danych i generowaniu raportów.
 • Obniżenie ryzyka wprowadzenia na rynek produktu niespełniającego standardów i norm unijnych.
 • Szybki dostęp do pełnych danych o surowcach (parametry fizykochemiczne, profil toksykologiczny substancji).
 • Sprawne uzyskanie szczegółowych danych o produktach (jakość mikrobiologiczna, skład INCI).

 • Swobodne tworzenie i definiowanie parametrów opisujących produkty i surowce.
 • Wersjonowanie raportów odpowiadające zmianom w recepturach produktów.
 • Dostęp do wszystkich wygenerowanych wersji raportów.
 • Zachowanie porządku, dzięki danym zebranym w jednym miejscu.
 • Możliwość wygenerowania raportów w oparciu o dane historyczne.

 • Możliwość przypisania do jednego produktu dowolnej ilości wzorów raportów dostosowanych do zróżnicowanych wymagań odbiorców.
 • Wyeliminowanie pomyłek i ewentualnych błędów popełnianych przy wielokrotnym wprowadzaniu tych samych danych do raportu.
 • Możliwość generowania raportów zgodnie z indywidualnymi potrzebami przedsiębiorstwa w oparciu o dowolne informacje z bazy Comarch ERP XL oraz własne współczynniki wprowadzane równolegle w wielu miejscach firmy.

Wypełnij formularz, aby otrzymać cennik.

Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.

Dane kontaktowe

Wrocław Infortes Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
tel. (071) 306 70 40
email: info@infortes.pl
Warszawa Infortes Sp. z o.o.
Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
tel. (022) 398 89 16
email: info@infortes.pl
Zielona Góra Infortes Sp. z o.o.
ul. Zimna 1
65-100 Zielona Góra
tel. (068) 506 50 10
email: info@infortes.pl
Poznań Infortes Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 77a
60-529 Poznań
tel. (061) 415 13 25>
email: info@infortes.pl

 

2024 © Infortes Systemy ERP - Platynowy Partner Comarch | Projekt i wykonanie mohi.to
Formularz kontaktu
Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.