Masz pytania ? 71 306 70 43
Masz pytania?

Infortes 4Services

Infortes 4Services został stworzony z myślą o wspieraniu procesów zarządzania w firmach usługowych. Usługi to inny niż w firmach produkcyjnych i handlowych przebieg procesów sprzedaży, zawierania umów, a przede wszystkim organizacji i rozliczania działalności operacyjnej. Infortes 4Services rozszerza standardową funkcjonalność systemu Comarch ERP XL umożliwiając definiowanie różnych kategorii usług o odmiennym sposobie naliczania, wyrażonych w innych jednostkach czy zróżnicowanych wartościowo. Umowy zawarte z kontrahentami są rejestrowane i przechowywane w sposób umożliwiający przygotowanie ich realizacji, przypisywania pracowników i zespołów oraz ich rozliczanie. Z poziomu programu zapewniony jest dostęp do oryginałów dokumentów w wersji elektronicznej z rozróżnieniem zmian w umowach, do aneksów czy kolejnych wersji dokumentów. Aplikacja umożliwia raportowanie na potrzeby controllingu, a także generuje raporty wymagane przez przepisy np. Księgę Realizacji Umowy. W oparciu o warunki zawarte w umowach i zarejestrowane realizacje przygotowuje dane do fakturowania z podziałem zgodnym z potrzebami: na kontrahentów, płatników czy lokalizacje. Dzięki tej precyzyjnej ewidencji kosztów i przychodów Infortes 4Services zapewnia dane dla Comarch ERP XL, w którym można szczegółowo prześledzić rentowność z podziałem na kontrahenta, umowy z nim zawarte, a nawet pojedyncze obiekty.

Dedykowane funkcjonalności

  • Definiowalny katalog usług różniących się sposobem naliczania, jednostką czy wartością usług.
  • Księga Realizacji Usług i inne wymagane raporty.
  • Wspólna baza umów dostępna on-line dla wszystkich jednostek.
  • Dostęp do oryginałów dokumentów w formie elektronicznej z rozróżnieniem zmian w umowach, do aneksów i kolejnych wersji.

Lepsza organizacja pracy – sprawniejsza obsługa

  • Ogranicznie błędów dzięki prostemu i szybkiemu dostępowi do dokumentów źródłowych.
  • Uporządkowanie sposobu rozliczania z poszczególnymi kontrahentami, także w sytuacji zróżnicowanych warunków rozliczeń – naliczanie, fakturowanie.
  • Tworzenie rozliczeń w oparciu o wybrane kryteria: kontrahent, płatnik czy lokalizacja.

4Services to

  • Dane, dzięki którym można szczegółowo prześledzić rentowność z podziałem na kontrahenta, umowy zawarte, pojedyncze obiekty.
  • Dostęp do precyzyjnej i wiarygodnej bazy danych o kosztach i przychodach związanych ze świadczonymi usługami.
  • Możliwość podejmowania decyzji menedżerskich w oparciu o pewne informacje.

Wypełnij formularz, aby otrzymać cennik.

Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.

Dane kontaktowe

Wrocław Infortes Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
tel. (071) 306 70 40
email: info@infortes.pl
Warszawa Infortes Sp. z o.o.
Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
tel. (022) 398 89 16
email: info@infortes.pl
Zielona Góra Infortes Sp. z o.o.
ul. Zimna 1
65-100 Zielona Góra
tel. (068) 506 50 10
email: info@infortes.pl
Poznań Infortes Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 77a
60-529 Poznań
tel. (061) 415 13 25>
email: info@infortes.pl

 

2024 © Infortes Systemy ERP - Platynowy Partner Comarch | Projekt i wykonanie mohi.to
Formularz kontaktu
Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.