Masz pytania ? 71 306 70 43
71 306 70 43
Masz pytania?

Infortes 4Services

Infortes 4Services to system informatyczny który rozszerza standardową funkcjonalność systemów ERP Comarch. Infortes 4Services został stworzony z myślą o wspieraniu procesów zarządzania w firmach usługowych (m.in. w takich branżach jak ochrona czy sprzątanie). Przebieg procesów sprzedaży, zawierania umów i przede wszystkim organizacji i rozliczania działalności operacyjnej w firmach usługowych wymaga niestandardowych funkcjonalności, które zostały wbudowane w Infortes 4Services. System korzysta ze struktur aplikacji Comarch i został wykonany zgodnie z dostępnymi zaleceniami Comarch S.A.. Aplikacja umożliwia raportowanie na potrzeby controllingu, ale także generuje raporty wymagane przez przepisy (np. Księgę Realizacji Umowy).

Wybrane korzyści z wdrożenia modułu Infortes 4Services:

  • obniżenie kosztów przetwarzania informacji dzięki ewidencji umów w jednej bazie danych dostępnej dla wszystkich działów firmy,
  • skrócenie czasu fakturowania i obniżenie kosztów tego procesu, dzięki wykorzystaniu operacji seryjnych,
  • poprawa jakości danych i szybszy dostęp do nich dzięki przechowywaniu dokumentów (m.in. umowy i aneksy) w formie elektronicznej,
  • możliwość podejmowania trafniejszych decyzji menedżerskich poprzez zapewnienie dostępu do precyzyjnej i wiarygodnej bazy danych o kosztach i przychodach związanych ze świadczonymi usługami,
  • podniesienie jakości obsługi klientów poprzez usprawnienie procesu organizacji obsługi obiektów, uporządkowanie sposobu rozliczania z poszczególnymi kontrahentami, także w sytuacji zróżnicowanych warunków rozliczeń (naliczanie, fakturowanie).

System umożliwia definiowanie produktu – świadczonych usług, przy czym mogą się one różnić między sobą parametrami (jednostka, wartość, sposób naliczania). Podpisywane z kontrahentami umowy są rejestrowane i przechowywane w sposób umożliwiający przygotowanie ich realizacji (w tym przypisywanie pracowników i zespołów) oraz późniejsze rozliczanie. Z poziomu programu zapewniony jest dostęp do oryginałów dokumentów w wersji elektronicznej, także z rozróżnieniem zmian w umowach, aneksów czy kolejnych wersji dokumentów. Infortes 4Services w oparciu o warunki zawarte w umowach oraz dane z ich realizacji przygotowuje dane do fakturowania. Obliczone przez system wartości (z podziałem na kontrahentów, ale także jeśli jest to konieczne płatników czy lokalizacje) mogą być zweryfi kowane przez uprawnioną osobę, a następnie generowane są faktury sprzedaży (opcjonalnie z załącznikami).Dzięki precyzyjnej ewidencji kosztów oraz przychodów system zapewnia dane dla systemu ERP, w którym możemy szczegółowo prześledzić rentowność z podziałem na kontrahenta, umowy z nim zawarte, a nawet pojedyncze obiekty.

4services1

4sevices2

4services3

 

Wypełnij formularz, aby otrzymać cennik.

Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.

Dane kontaktowe

Wrocław Infortes Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
tel. (071) 306 70 40
email:
Zielona Góra Infortes Sp. z o.o.
ul. Kręta 5
65-770 Zielona Góra
tel. (068) 506 50 10
email:
2018 © Infortes Systemy ERP - Platynowy Partner Comarch | Projekt i wykonanie mohi.to
Formularz kontaktu
Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.