Masz pytania ? 71 306 70 43
71 306 70 43
Masz pytania?

Comarch Altum

Comarch-ERP-Altum-diagram1

Comarch ERP Altum jest nowoczesną, inteligentną platformą ERP, dedykowaną do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowo-usługowych i sieciach handlowych. System daje realne korzyści, nie tylko w postaci uporządkowania obiegu informacji, lepszej kontroli nad kosztami czy działaniami operacyjnymi, ale także poprzez możliwość całkowitej lub częściowej automatyzacji wielu działań. Rozwiązanie doskonale sprawdza się w firmach o niestandardowych potrzebach.

Comarch  ERP Altum łączy w sobie najnowsze technologie informatyczne z wiedzą i doświadczeniem konsultantów i Partnerów Comarch, zebranymi podczas 20 lat obecności na polskim rynku ERP oraz 3 lat eksportu systemu na rynkach europejskich. Innowacyjność Comarch ERP Altum była wielokrotnie nagradzana, m.in. przez Polską Akademię Nauk.

Comarch ERP Altum to jedyny w Polsce nowym systemem ERP napisany zupełnie od podstaw, zgodnie z aktualnymi realiami biznesowymi i w oparciu o nowoczesną logikę biznesową. Platforma jest rozwiązaniem wielojęzycznym, przystosowanym do specyfiki firm międzynarodowych. Od 2009 roku rozwiązanie wdrażane jest w krajach Europy Zachodniej, m.in. Francji, Niemczech i Austrii.

Comarch ERP Altum dostarcza klasycznych funkcjonalności charakterystycznych dla systemów klasy ERP, a dodatkowo wyróżnia się wbudowanymi narzędziami analitycznymi i służącymi do automatyzacji procesów. W celu zapoznania się z konkretnymi funkcjonalnościami platformy kliknij w wybrany obszar poniżej lub wybierz odpowiednią zakładkę z menu po lewej stronie.

Handel

Comarch-ERP-Altum-handel

Comarch ALTUM został zaprojektowany tak, aby kompleksowo obsługiwać i usprawniać wszystkie procesy handlowe w firmie, bez względu na specyfikę jej działania. Rozwiązanie doskonale sprawdzi się w przedsiębiorstwach o jednooddziałowej strukturze, a dzięki współpracy z Comarch Retail także w sieciach sprzedaży detalicznej. Platforma to nie tylko pomoc w obsłudze standardowych procesów handlowych: od ofertowania, poprzez przyjmowanie zamówień, aż po fakturowanie. Dzięki automatyzacji procesów biznesowych oraz łatwemu i szybkiemu generowaniu dokumentów zarządzanie obszarem handlu odbywa się w efektywny i dogodny dla użytkownika sposób.

Zarządzanie dokumentami handlowymi

Funkcjonalność Comarch ALTUM pozwala na łatwą obsługę procesów sprzedażowych i zakupowych, od zapytania ofertowego, poprzez ofertę, zamówienie, paragon, aż po wystawienie lub wprowadzenie faktury i ewentualne jej skorygowanie. Po zatwierdzeniu zamówienia sprzedaży system może rezerwować odpowiednie zasoby, uniemożliwiając ich sprzedaż w innej transakcji. Comarch ALTUM pozwala na obsługę transakcji zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych, a także obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowych, faktur zaliczkowych i faktur proforma.

Platforma została wyposażona w mechanizmy mające na celu efektywne zarządzanie dokumentami:

 • Generowanie dokumentów z innych dokumentów

Tworzenie dokumentów na bazie innych dokumentów eliminuje wielokrotne wprowadzanie tych samych danych. Funkcjonalność pozwala np. na przekształcanie zamówienia sprzedaży w fakturę. Odpowiednie dane są automatycznie przenoszone z dokumentu bazowego, dzięki czemu Użytkownik oszczędza czas.

lista_faktur_3955
Lista faktur sprzedaży z zaznaczonymi stanami dokumentów i informacją, czy faktura została wygenerowana z innego dokumentu

Wygenerowany dokument przed zapisaniem można modyfikować – np. zmieniać ilości artykułów lub ich ceny przy wykorzystaniu opcji „Edit-in-Place”. System umożliwia np. generowanie wielu dokumentów WZ z jednej faktury, czy też odwrotnie – generowanie wielu faktur do jednego dokumentu WZ.

 • Stany dokumentów

Dokumenty handlowe, tak jak wszystkie inne typy dokumentów w Comarch ALTUM, mogą mieć różne stany, np. zainicjowany, niezatwierdzony, anulowany itd.

faktura_diagram_3952
Diagram przedstawiający możliwe stany dokumentu oraz prawa grup użytkowników do operacji na dokumencie

Stany pozwalają precyzyjnie określić zakres praw Użytkowników – począwszy od zainicjowania dokumentu, kończąc na jego finalnym zatwierdzeniu. Nagłówki dokumentów, w zależności od stanu, prezentowane są w systemie w różnych, dowolnie modyfikowalnych kolorach.

 • Historyczność transakcji

dokumenty_skojarzone_3951
Wszystkie dokumenty skojarzone z konkretną transakcją są widoczne z jednego poziomu

Comarch ALTUM pozwala na prowadzenie kontroli procesów sprzedażowych dzięki pełnej historyczności transakcji. W każdym momencie możemy ustalić, kto wykonał daną operację na dokumencie (np. kto dokument wystawił/zmodyfikował/anulował), a także czy dokument został wygenerowany na bazie innego dokumentu.

Elastyczne zarządzanie informacjami o kontrahentach i artykułach

Aby skutecznie prowadzić działania sprzedażowe, niezbędny jest dostęp do pełnej informacji o artykułach i kontrahentach. W Comarch ALTUM tego typu dane są doskonale uporządkowane i łatwo dostępne. Budowa Listy Kontrahentów czy Listy Artykułów pozwala na szybkie wyszukiwanie danych, m.in. dzięki możliwości sortowania pod względem wartości poszczególnych kolumn oraz rozbudowanym filtrom. Dane o kontrahentach i artykułach mogą być zorganizowane w grupy, w ramach różnych kategorii podziału.

grupy_kontrahentow_3953
Grupowanie danych o kontrahentach, według różnych kategorii podziału

Często istnieje potrzeba zapisywania bardzo specyficznych danych dotyczących kontrahentów czy towarów. Jeśli na Karcie Kontrahenta czy Karcie Artykułu nie ma odpowiedniego pola, przydatne  informacje można zapisać w postaci cech lub atrybutów samodzielnie definiowanych przez Użytkownika.

Zarządzanie limitem kredytowym dla kontrahenta

We współpracy z kontrahentami bardzo ważnym zagadnieniem jest kredyt kupiecki, będący jednym z głównych źródeł finansowania krótkoterminowego przedsiębiorstw. Comarch ALTUM pozwala na precyzyjne zarządzanie limitem kredytowym dla kontrahenta. Przyznawanie kredytu kupieckiego i definiowanie limitu kredytowego ma miejsce na karcie kontrahenta. System pozwala na wybór jednego z trzech sposobów kontroli limitu kredytowego: brak kontroli, ostrzeżenie lub blokada transakcji. Informacja o pozostałym do wykorzystania limicie kredytowym prezentowana jest w nagłówku dokumentów przychodowych (zamówienie sprzedaży, faktura sprzedaży, paragon).

Polityka cenowa i rabatowa

Skuteczne zarządzanie cenami jest jednym z bardziej istotnych czynników wpływających na wynik finansowy firmy. Comarch ALTUM pozwala na wykorzystanie kombinacji różnych typów cen, cenników przychodowych i rozchodowych oraz siedmiu typów rabatów, co umożliwia przygotowanie atrakcyjnej oferty dla klienta. Cenniki mogą być budowane dla poszczególnych grup towarowych, a także różnicowane dla konkretnych kontrahentów lub ich grup. Platforma Comarch ALTUM pozwala łatwo zarządzać okresem obowiązywania cenników. System uzbrojony jest w mechanizmy usprawniające tworzenie cenników – m.in. kalkulacja cen na bazie najwyższej lub ostatniej ceny zakupu, albo na bazie innego cennika, tworzenie cenników na bazie otrzymanych ofert, eksport cenników do arkusza kalkulacyjnego.

typy_rabatow_3957
Comarch ALTUM pozwala na wykorzystanie kombinacji 7 typów rabatów oraz określenie sposobu i kolejności ich naliczania

Comarch ALTUM pozwala na obsługę nawet bardzo skomplikowanej polityki rabatowej. Użytkownik ma możliwość wykorzystania aż 7 typów rabatów, może także określić kolejność i sposób ich naliczania. Wszystkie rabaty dotyczące konkretnej transakcji są widoczne na dokumencie sprzedażowym, w osobnej zakładce. Funkcjonalność kontroli marży pozwala na zdefiniowanie minimalnej marży, która musi być osiągnięta. Transakcje o niższych marżach są blokowane, dzięki czemu można uniknąć nierentownej sprzedaży, a także nadużyć ze strony pracowników.

Szybka sprzedaż

W sprzedaży często liczy się czas wystawienia dokumentu. Na maksymalne skrócenie tego czasu wpływa ergonomia wykorzystywanego oprogramowania. Platforma Comarch ALTUM pozwala na proste tworzenie faktur sprzedaży lub paragonów bezpośrednio z poziomu listy artykułów.  Wystarczy zaznaczyć odpowiednie pozycje, a fakturę można błyskawicznie wystawić jednym kliknięciem. Dzięki temu nie ma potrzeby otwierania i wypełniania dodatkowego formularza.

Sprzedaż poniżej stanów magazynowych

Często zdarza się, że klient chce kupić towar, który dostarczono do sklepu, ale nie został jeszcze wprowadzony do systemu. Platforma Comarch ALTUM pozwala obsłużyć tego typu przypadek dzięki możliwości sprzedaży poniżej stanów magazynowych. Wystawiany zostaje wówczas handlowy dokument rozchodowy i zarejestrowany brak odpowiedniego zasobu. Magazynowy dokument rozchodowy (WZ) na nieistniejące zasoby można stworzyć dopiero, gdy odpowiednie zasoby znajdą się w magazynie (czyli po wystawieniu przychodowego dokumentu magazynowego). W efekcie eliminowane jest ryzyko utraty potencjalnego klienta, przy zachowaniu porządku w zasobach systemowych.

Logistyka

Comarch-ERP-Altum-logistyka

Optymalizacja i rozwój procesów logistycznych są jednymi z ważniejszych elementów wpływających na przewagę konkurencyjną firmy. Dlatego Comarch ALTUM został wyposażony w zaawansowane funkcjonalności, pozwalające na efektywne zarządzanie magazynami, zapasami oraz przepływem dokumentów magazynowych.

Zarządzanie magazynami

Comarch ALTUM pozwala na zdefiniowanie struktury gospodarki magazynowej. Umożliwia tworzenie wielu magazynów, które mogą być podzielone na osobne części logiczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest np. wyodrębnienie części głównej oraz części konsygnacyjnej, a także sprawna współpraca pomiędzy magazynami sieci sklepów. Platforma monitoruje stany zapasów na utworzonych magazynach, uwzględniając zamówienia, rezerwacje oraz braki. Podpowiada również decyzje, jakie powinien podjąć użytkownik, aby utrzymywać odpowiednie stany we wszystkich magazynach. Dodatkowo Comarch ALTUM pozwala na definiowanie ilości optymalnych i minimalnych dla każdego towaru i magazynu. Dzięki wbudowanym narzędziom z obszaru Business Process Managament ilości te są stale uzupełniane i aktualizowane automatycznie przez Platformę lub na drodze współpracy z użytkownikiem.

Magazyny_4038
Lista magazynów lokalnych i odległych z mozliwością edycji

Zarządzanie zapasami

Comarch ALTUM rozróżnia stany magazynowe oraz stany handlowe, pozwalając na przyjęcie towarów na magazyn bez ustalenia ceny, a sprzedaż dopiero po jej wprowadzeniu. Przyjęte towary oprócz podstawowych jednostek miary, mogą mieć jednostki pomocnicze przypisane do różnych dokumentów wykorzystywanych przy transakcjach w systemie, w tym również jednostki wagowe. Utrzymanie porządku jest możliwe także poprzez nadawanie towarom wielu cech takich jak: kolor, rozmiar, model, data dostawy oraz śledzenie stanów towarów pod względem wartości tych cech. Dzięki temu zapasy danego artykułu dzielone są na rozróżnialne partie, co zapobiega powielaniu kart tego samego towaru. Dodatkowym elementem identyfikacji produktu są kody kreskowe. Comarch ALTUM pozwala na przydzielanie kodów dostawcom oraz towarom, uwzględniając cechy oraz jednostki. Jest to niezwykle pomocne, gdy mamy do czynienia z  rozbudowanym asortymentem.

mag_edycja_4091
Edycja magazynu z uwzględnieniem zasobów i partii

Użytkownik w prosty sposób może zarządzać kolejnością pobierania towarów z magazynu, wykorzystując jedną z dostępnych metod: FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło), LIFO (ostatnie przyszło, pierwsze wyszło) oraz metoda średniej ważonej. Dodatkowo Platforma pozwala na pobieranie towarów z konkretnych partii, uwzględniając ich ocechowanie.

Zarządzanie przepływem dokumentów

Platforma Comarch ALTUM pozwala na efektywne zarządzanie wszystkimi wewnętrznymi procesami logistycznymi dzięki pełnemu zakresowi dokumentów magazynowych. Każdy dokument w systemie posiada określony stan, który definiuje etap realizacji operacji oraz obowiązki i prawa pojedynczych pracowników w obrębie tego dokumentu. Dodatkowo dokumenty mogą być tworzone automatycznie (z wykorzystaniem narzędzi Workflow) lub półautomatycznie (z udziałem użytkownika) z innych dokumentów lub grup dokumentów oraz w dalszej kolejności wysłany za pomocą e-mail, tworząc w ten sposób spójną ścieżkę logistyczno-sprzedażową. Platforma Comarch ALTUM aktywnie uczestniczy w tym procesie, w zakresie ustalonym przez użytkownika. Wspomaga również przygotowywanie Bilansu Stanu Towarów (BST), który uwzględnia ilości towaru na magazynie (również braki), ilości w zamówieniach zakupu i sprzedaży, rezerwacje oraz optymalne i minimalne stany magazynowe. Na podstawie BST użytkownik może generować potrzebne zamówienia.

BST_4089
Dokument Bilansu Stanów Towarów (BST), na podstawie którego można generować potrzebne zamówienia

Comarch ALTUM wspomaga proces przeprowadzania inwentaryzacji. Umożliwia stopniowe przeprowadzenie inwentaryzacji, nie wyłączając ze sprzedaży całego asortymentu, lecz np. jedną grupę artykułów. Pomocnymi dokumentamisą w tym przypadku Arkusze Inwentaryzacyjne. Na ich bazie Comarch ALTUM współpracuje z urządzeniami mobilnymi i pozwala na generowanie dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrzengo (PW/RW). Platforma pilnuje, by na dokumentach były odpowiednie ilości, odzwierciedlające różnice inwentaryzacyjne. Ogranicza to znacznie liczbę błędów i czas całego procesu inwentaryzacji.

CRM

Pełna satysfakcja klienta jest jednym z priorytetowych celów każdej firmy. Dlatego tak istotna jest sprawna i intuicyjna obsługa procesów przed- i posprzedażowych oraz bieżącej współpracy z klientami.

Comarch ALTUM CRM to narzędzie przeznaczone do zarządzania relacjami z klientami i partnerami biznesowymi, zapewniające przejrzystą ewidencję zdarzeń związanych z pozyskaniem, obsługą i współpracą z kontrahentami. ALTUM CRM pozwala na gromadzenie i zarządzanie pełną informacją o kontrahentach, a także umożliwia dalszą analizę zgromadzonych danych. Narzędzie pozwala użytkownikowi uczestniczyć procesach biznesowych oraz zarządzać relacjami z klientami w sposób szybki i intuicyjny.

Comarch-ERP-Altum-crm

Działania sprzedażowe

Narzędzie CRM w Comarch ALTUM pozwala na zarządzanie kontaktami z klientami – od zarejestrowania danych potencjalnego klienta, aż do ewidencji rozmów i działań skierowanych do kontrahenta. Synchronizacja kontaktów, zadań i wydarzeń z MS Outlook ułatwia codzienną pracę każdego użytkownika. Narzędzie  umożliwia definiowanie etapów sprzedaży od np. wysłania maila, poprzez umówienie wizyty, aż do negocjacji i zamknięcia transakcji, a także zautomatyzowanie powiązań między poszczególnymi etapami. W ramach etapów system umożliwia przydzielenie osób odpowiedzialnych, ustalenie terminów, konkretnych zadań i czynności do wykonania.

historiarozmw_4068
Historia rozmów – możliwość ewidencjonowania różnych form kontaktu

Dzięki narzędziu CRM dostępnemu z poziomu okna przeglądarki internetowej handlowcy zawsze i z dowolnego miejsca mają dostęp do historii kontaktów z klientem, wiedzą o jego potrzebach czy kolejnych krokach na drodze do pozyskania jego lojalności. Comarch ALTUM CRM umożliwa dostęp do spójnych i istotnych kontaktów we wszystkich kanałach współpracy z klientem. Dzięki tak zorganizowanym danym możliwe jest osiągnięcie maksymalnych korzyści z każdego kontaktu w ramach całej relacji klienta z firmą.

ALTUM CRM to:

 • Ewidencja kontaktów z klientami;
 • Planowanie zadań;
 • Zarządzanie lejkiem sprzedaży;
 • Zarządzanie kontraktami;
 • Współdzielenie informacji.

Działania marketingowe

Przy prowadzeniu działań marketingowych kluczowe jest poprawne zaplanowanie kampanii skierowanej do potencjalnych i obecnych klientów, a także jej sprawny przebieg.  Wspierając kluczowe procesy biznesowe, narzędzie ułatwia podejmowanie właściwych działań w wielu sytuacjach w obszarze marketingu, takich jak: zaplanowanie efektywnej akcji marketingowej, koordynacja jej przebiegu dzięki precyzyjnie definiowanym zadaniom, finalnie wyciąganie właściwych wniosków ze skuteczności przeprowadzonej kampanii  za sprawą wbudowanych narzędzi analitycznych Business Intelligence.

listakampanii_4069
Lista kampanii zdefiniowanych w Comarch ALTUM CRM

Możliwość prowadzenia kampanii promocyjnych, od określenia grupy docelowej, poprzez zdefiniowanie i wykonanie odpowiednich działań, aż po ich analizę sprawia, że firma może działać efektywniej. W ramach kampanii można m.in. określić budżet, planowane koszty, wskazać osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań oraz przydzielić im odpowiednie zadania. Dzięki temu to Platforma dba, aby wszystko odbywało się w planowanym terminie. W każdym momencie mamy aktualną informację czy kampania przynosi oczekiwane efekty.

ALTUM CRM to:

 • Możliwość efektywnej segmentacji klientów;
 • Planowanie i kontrolowanie kampanii promocyjnych/ marketingowych;
 • Określenie zadań, osób, terminów i kosztów związanych z daną kampanią;
 • Automatyzacja procesów w ramach kampanii;
 • Analiza skuteczności przeprowadzonych działań marketingowych.

Finanse i księgowość

Comarch-ERP-Altum-finanse-i-ksiegowość

Księgowość

Platforma Comarch ALTUM jest rozwiązaniem wspierającym codzienną pracę osób odpowiadających w firmie za finanse i księgowość. Możliwości Comarch ALTUM pozwalają wykonywać automatycznie wiele działań, które dotychczas wymagały ingerencji pracowników. Praca księgowego z Comarch ALTUM bardziej przypomina zarządzanie księgowością, niż faktyczne księgowanie.

Plan kont, konta księgowe, okresy obrachunkowe, dzienniki księgowe

Zakładowy plan kont jest ściśle powiązany z profilem działalności firmy i jej specyfiką. Comarch ALTUM umożliwia zbudowanie wielopoziomowego planu kont dostosowanego do potrzeb konkretnej jednostki. Przydatnym narzędziem ułatwiającym tworzenie planu kont jest Generator Planu Kont. Z jego pomocą w kilka sekund można przygotować wzorcowy plan kont dostosowany do potrzeb wybranego rodzaju działalności i formy organizacyjno – prawnej. Konta na każdym poziomie planu kont mogą być dodawane także ręcznie. System Comarch ALTUM pozwala na tworzenie dowolnej ilości poziomów analityki do kont syntetycznych. Umożliwia również korzystanie z tzw. Kont słownikowych – tzn. powiązanych z konkretnymi obiektami, np. artykułami, kontrahentami, pracownikami, magazynami.

plan_kont_4035
Wielopoziomowy plan kont w Comarch ALTUM

Lista kont została wyposażona w mechanizmy ułatwiające dostęp do potrzebnych w danym momencie informacji. Należą do nich m.in.:

 • Rozbudowane filtry pozwalające na wyszukiwanie konkretnych kont (możliwość szukania m.in. pod względem typu konta, rodzaju, poziomu, a także definiowania własnych filtrów)
 • Możliwość podglądu zapisów na koncie księgowym z poziomu planu kont
 • Dostęp do informacji o obrotach i saldach z poziomu planu kont

W każdym momencie możliwe jest dodawanie nowych kont do istniejącego planu kont. Dodatkowo dla Kontrahentów odpowiednie konta mogą być tworzone automatycznie. Przydatną funkcjonalnością jest możliwość podglądu dokumentów źródłowych powiązanych z konkretnymi dekretami bezpośrednio z poziomu konta księgowego. Dla maksymalnego bezpieczeństwa i uniknięcia pomyłek, które mogą być szczególnie kosztowne w obszarze księgowości, w platformie Comarch ALTUM przewidziano możliwość księgowania „na brudno”. W praktyce oznacza to, że dokumenty księgowane są najpierw do bufora. Księgowanie do bufora wpływa na obroty i salda na kontach, ale do momentu finalnego zatwierdzenia dekret można usunąć lub zmienić.

Funkcjonalność Comarch ALTUM pozwala na elastyczne definiowanie okresów obrachunkowych i ich podział na okresy cząstkowe. Rok obrachunkowy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.

okresy_obrachunkowe_4034
Okresy obrachunkowe w Comarch ALTUM

Jeden okres obrachunkowy musi być ustawiony jako okres bieżący, ale w każdym momencie system pozwala na dostęp do danych księgowych odnoszących się do innych okresów obrachunkowych.

Zgodnie z przepisami do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Wszystkie dekrety księgowe dokonywane w systemie Comarch ALTUM są zapisywane w dziennikach księgowych. Użytkownik ma możliwość definiowania dzienników cząstkowych. Lista zapisów księgowych w dziennikach może być filtrowana, np. pod względem daty, okresu obrachunkowego lub dziennika cząstkowego. Z poziomu dzienników można bezpośrednio dodawać nowe zapisy księgowe, a także zatwierdzać zapisy w buforze.

Automatyczne księgowanie

Comarch ALTUM wyposażony został w możliwość definiowania tzw. schematów księgowych, które umożliwiają automatyczne rejestrowanie wydarzeń na kontach księgowych w oparciu o dokumenty źródłowe. Mechanizm pozwala na definiowanie wzorców księgowań dla poszczególnych typów dokumentów w systemie. Do jednego typu dokumentów może być przypisany więcej, niż jeden schemat księgowy – wówczas Użytkownika podczas księgowania ma możliwość wyboru schematu, który zostanie wykorzystany. Platforma Comarch ALTUM umożliwia także zdefiniowanie księgowań okresowych, które będą przeprowadzane przez system w określonych przez Użytkownika odstępach czasu. Mechanizmy schematów księgowych i księgowań okresowych usprawniają procesy księgowania dokumentów sprawiając, że praca księgowości zostaje w dużym stopniu zautomatyzowana.

Wielowalutowość, różnice kursowe

System Comarch ALTUM pozwala na dokonywanie księgowań zarówno w walucie systemowej (w Polsce – PLN), jak i w walutach obcych. Platforma usprawnia naliczanie różnic kursowych. Dokumenty różnic kursowych generują się automatycznie i mogą być automatycznie księgowanie na odpowiednich kontach z wykorzystaniem schematów księgowych.

Rejestry VAT

Obowiązek prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług wymaga prowadzenia ewidencji operacji sprzedaży oraz zakupu towarów i usług, z wykorzystaniem rejestrów VAT. W Comarch ALTUM wymagane jest zdefiniowanie minimum jednego rejestru zakupu i jednego rejestru sprzedaży. Zgodnie z potrzebami konkretnej formy, Użytkownik ma możliwość definiowania większej ilości rejestrów, np. kilka rejestrów przypisanych do różnego rodzaju zakupów. Lista rejestrów zawiera wszystkie wprowadzone do systemu faktury VAT. Wyszukiwanie konkretnych dokumentów jest ułatwione dzięki rozbudowanym filtrom. Comarch ALTUM pozwala także na generowanie deklaracji VAT-7 na podstawie dokumentów wprowadzonych do systemu. Funkcjonalność Rejestrów VAT umożliwia uwzględnienie szczególnych przypadków powstania obowiązku podatkowego.

Zestawienia księgowe

Dane księgowe zapisane w systemie Comarch ALTUM mogą być analizowane za pomocą elastycznie budowanych zestawień księgowych. Platforma pozwala na szybkie przygotowanie zestawień typu bilans czy rachunek zysków i strat, a także budowanie przez Użytkowników własnych zestawień, zgodnie z bieżącymi potrzebami. Dzięki temu zestawienia księgowe mogą posłużyć np. do analizy płynności finansowej firmy.

Finanse

Prowadzenie biznesu składa się z wielu różnego rodzaju działań, jednak wszystkie zmierzają do podstawowego celu – zarabiania pieniędzy. Dlatego obszar finansów w firmie wymaga szczególnie precyzyjnej kontroli. Comarch ALTUM pozwala na skuteczne zarządzanie kondycją finansową firmy.

Operacje kasowe i bankowe

Platforma Comarch ALTUM daje możliwość pełnej obsługi operacji kasowych i bankowych. Funkcjonalność systemu w tym zakresie to m.in. ewidencja wpłat i wypłat kasowych i bankowych, tworzenie raportów kasowych, rejestracja wyciągów bankowych. Raporty z dokonanych już operacji kasowych i bankowych dają pogląd na historyczne przepływy środków pieniężnych w firmie. Z każdą operacją kasowo – bankową skojarzona jest kategoria, która niesie informację, jakiego rodzaju przychodu lub kosztu dotyczy dana wpłata lub wypłata. Każdy zapis niesie więc w sobie informację, jakiego rodzaju kosztu dotyczy lub jakiego typu przychód zwiększa nasze zyski. Na tej podstawie można wykonać bardzo pomocne zestawienia pokazujące rozkład kosztów i przychodów w firmie.

Płatności i rozliczenia

Planowanie przyszłych wpływów i wydatków firmy jest ułatwione poprzez funkcjonalność obsługi płatności. Lista płatności podzielona jest na wpłaty, których powinni dokonać na rzecz firmy kontrahenci (należności), wraz z ich planowanymi terminami, a także listę zobowiązań firmy wobec kontrahentów.

Zobowiazania_4071
Lista zobowiązań w Comarch ALTUM

Płatności w systemie mogą być:

 • wprowadzane przez użytkownika z poziomu harmonogramu. Przykładami mogą być: planowane zakupy wyposażenia do firmy (nie mamy jeszcze dokumentu zakupu, ale planujemy określony wydatek), planowane wpływy środków finansowych niezwiązane z dokonywanymi transakcjami
 • automatycznie dopisywane w chwili wystawiania dokumentu, który pociąga za sobą konieczność uregulowania płatności. Przykładami mogą być: zatwierdzona faktura sprzedaży (lub zakupu) z płatnością.

Comarch ALTUM pozwala na obsługę płatności gotówkowych, przelewów bankowych, czeków. Możliwe jest także kompensowanie należności ze zobowiązaniami, dzielenie płatności dla konkretnego dokumentu oraz łączenie płatności dla różnych dokumentów w jedną płatność.

Comarch ALTUM pozwala na swobodne rozliczanie faktycznych operacji kasowo – bankowych z zaplanowanymi płatnościami odnoszącymi się do poszczególnych transakcji. Możliwa jest obsługa rozliczeń całkowitych bądź częściowych, a także rozliczeń w walutach obcych (wówczas automatycznie generowane są dokumenty różnic kursowych).

Platforma Comarch ALTUM pozwala na obsługę skonta, czyli rabatu przydzielanego w przypadku dokonania płatności w określonym terminie. Skonto może być ekwiwalentem za terminowe uregulowanie należności przez kontrahentów – wówczas dotyczy ono płatności przychodowych, lub też ekwiwalentem za terminowe uregulowanie zobowiązania, dla płatności rozchodowych. System pozwala na zdefiniowanie kilku skont dla jednej płatności – np. 10% w przypadku zapłaty w ciągu 3 dni, 7% w przypadku zapłaty w ciągu 6 dni itd. Skonto naliczane jest w momencie rozliczenia płatności, jeśli zostanie spełniony warunek skonta.

eCommerce

Comarch ERP Altum pozwala na zwiększenie wolumentu sprzedaży poprzez wykorzystanie szerokich możliwości, jakie daje Internet. Platforma jest zintegrowana z rozwiązaniami typu E-Commerce, które umożliwiają dotarcie do nowych, nieobsługiwanych dotąd segmentów rynku (sklep internetowy Comarch ERP e-Sklep) oraz wzmacnianie relacji ze stałymi partnerami biznesowymi i obniżanie kosztów związanych z ich obsługą (platforma B2B Comarch ERP Pulpit Kontrahenta).

Comarch ERP e-Sklep

Co zrobić, aby pozyskać więcej nowych klientów? Dobrym rozwiązaniem jest udostępnienie tego samego towaru za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży jednocześnie –zwiększa to szanse na jego sprzedaż. Comarch ERP Altum wspiera sprzedaż internetową w modelu B2C (Business to Customer) poprzez oprogramowanie Comarch ERP e-Sklep. Narzędzie umożliwia pozyskiwanie nowych klientów – a przez to poszerzanie rynku.

e-sklep_interfejs_4021.jpeg
Nowoczesny interfejs Comarch ERP e-Sklep

Comarch ERP e-Sklep pozwala w atrakcyjny sposób prezentować ofertę handlową firmy szerokiemu gronu potencjalnych klientów. Dzięki pełnej integracji z platformą Comarch ERP Altum Użytkownik może udostępniać produkty do sprzedaży w sklepie internetowym z poziomu systemu. Nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania opisu produktu, jego zdjęcia, informacji o dostępności itd. Tego typu dane są pobierane do sklepu internetowego z platformy Comarch ERP Altum, co oszczędza czas i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów. Zamówienia składane w sklepie internetowym są od razu widoczne w Comarch ERP Altum i mogą być natychmiast przetwarzane. Szybkość transakcji wpływa na zwiększenie satysfakcji Klienta. Comarch ERP e-Sklep to m.in.:

 • Możliwość atrakcyjnej prezentacji oferty handlowej – estetyczne, modyfikowalne wyglądy interfejsu;
 • Integracja z Allegro.pl, eBay, porówywarkami cen, Galerią Handlową Onet Zakupy oraz serwisami płatności internetowych;
 • Automatyczna wymiana danych między Comarch ERP Altum i Comarch ERP e-Sklep;
 • Dostępność w modelu usługowym.

Comarch ERP Pulpit Kontrahenta

Współpraca ze stałymi partnerami biznesowymi może przebiegać sprawniej dzięki wykorzystaniu rozwiązania typu B2B (Business to Business) – Comarch ERP Pulpit Kontrahenta. Jest to aplikacja, dzięki której uprawnieni kontrahenci mogą za pośrednictwem przeglądarki internetowej sprawdzać dostępność towarów, składać zamówienia on-line, śledzić status złożonych przez siebie zamówień a także stan płatności. Rozwiązanie umożliwia stały dostęp do informacji na temat czasu dostaw, a także wykorzystanego oraz pozostałego do wykorzystania limitu kredytowego. Wykorzystanie Comarch ERP Pulpit Kontrahenta zmniejsza koszty obsługi zamówień, ponieważ czynności związane ze złożeniem zamówienia oraz odpowiedzialność za jego poprawność przenoszone są na kontrahenta.

PKLista płatności w aplikacju Comarch ERP Pulpit Kontrahenta

Comarch ERP Pulpit Kontrahenta korzysta z danych zapisanych w systemie Comarch ERP Altum. Dzięki temu dane o produktach nie muszą być wprowadzane do aplikacji ręcznie. Rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo i poufność wymienianych informacji.

Rozwiązania mobilne

Wykorzystanie technologii mobilnych w biznesie staje się coraz bardziej popularne i niesie za sobą mierzalne korzyści dla firmy. Rozbudowane możliwości platformy Comarch ER Altum mogą zostać rozszerzone o nowe funkcjonalności dzięki zastosowaniu rozwiązań mobilnych.

Comarch Mobile to zestaw trzech aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne:

 • Comarch ERP Mobilny Sprzedawca
 • Comarch ERP Mobilny Magazynier
 • Comarch ERP Mobilny BI

kolektor_danych_4016
Comarch ERP Mobilny Magazynier na ekranie urządzenia mobilnego

Aplikacje należące do Comarch ERP Mobile są w pełni zintegrowane z Comarch ERP Altum, dzięki czemu użytkownik za pośrednictwem urządzenia przenośnego w dowolnym miejscu operuje na danych zapisanych w systemie ERP.

Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

Coraz częściej obserwujemy tendencję do prowadzenia sprzedaży poza siedzibą firmy, np. vanselling. Dzięki wykorzystaniu aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca taki model pracy może być z powodzeniem realizowany. Rozwiązanie jest ściśle zintegrowane z platformą Comarch ERP Altum i umożliwia sfinalizowanie transakcji w siedzibie odbiorcy lub w innym wybranym miejscu. Comarch ERP Mobilny Sprzedawca to mobilne wsparcie dla działań prowadzonych w terenie przez przedstawicieli handlowych. Mają oni dostęp do informacji zgromadzonych w systemie Comarch ERP Altum bez względu na to, gdzie się znajdują. Wystawione w Comarch ERP Mobilny Sprzedawca dokumenty handlowe trafiają do systemu Comarch ERP Altum podczas synchronizacji danych.

Comarch ERP Mobilny Magazynier

Platforma Comarch ERP Altum współpracuje z urządzeniami mobilnymi typu kolektory danych. Dzięki ich wykorzystaniu magazynier ma zawsze dostęp do aktualnych informacji dotyczących stanów magazynowych, rezerwacji, braków oraz ilości zamówionych towarów. Aplikacja Comarch ERP Mobilny Magazynier pozwala na sprawne zarządzanie dokumentami magazynowymi, poprawiając efektywność funkcjonowania magazynu.

mobilna_sprzedaz_4018
Tworzenie dokumentu magazynowego

W połączeniu z kolektorem danych umożliwia sczytywanie kodów kreskowych towarów i wykorzystywanie ich od razu podczas tworzenia odpowiednich dokumentów. Proces inwentaryzacji przeprowadzony przy wykorzystaniu kolektorów danych przebiega szybciej, niż tradycyjne zliczanie towarów przez pracowników. Comarch ERP Mobilny Magazynier pozwala także na składanie dyspozycji dla magazyniera z poziomu biura (np. o konieczności wydania konkretnego towaru).

Comarch ERP Mobilny BI

Profesjonalny menadżer nie może pozwolić  sobie na brak informacji dotyczących sytuacji w firmie nawet wtedy, kiedy przebywa poza nią. Z pomocą aplikacji Comarch ERP Mobilny BI dostęp do raportów i analiz Business Intelligence możliwy jest nie tylko w biurze, z poziomu systemu, ale także w dowolnym miejscu na ekranie urządzenia przenośnego. Umożliwia to kadrze zarządzającej bieżące monitorowanie danych dotyczących firmy, a w razie potrzeby szybką reakcję na pojawiające się problemy.

Rozwiązanie usprawnia pracę prezesów, dyrektorów, kierowników działów. Dużą zaletą Comarch ERP Mobilny BI jest prosty, estetyczny interfejs.

Business Intelligence

Comarch-ERP-Altum-business-intelligence

Prowadzenie firmy wymaga podejmowania setek decyzji dziennie – zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników operacyjnych. Aby podejmowane działania były właściwe, muszą opierać się na aktualnych informacjach. Jednak co zrobić, kiedy problemem staje się nie brak informacji, a ich nadmiar? W przeciętnej firmie codziennie generowane są takie ilości danych, że umysł ludzki nie jest w stanie samodzielnie ich analizować. Dostępne na rynku rozwiązania często też nie są wystarczającym wsparciem. Właśnie dlatego platforma Comarch ALTUM została wyposażona w narzędzia analityczne Business Intelligence, które są integralną częścią systemu.

zarzadzanie_4576
Wykorzystanie możliwości Business Intelligence w zarządzaniu.

Wiedza o firmie w jednym miejscu

Wbudowane w Comarch ALTUM narzędzie Business Intelligence to profesjonalna platforma analityczna, oparta na technologii OLAP. Rozwiązanie pozwala w szybki sposób budować raporty i wielowymiarowe analizy dotyczące praktycznie wszystkich obszarów działania firmy. Do tej pory przygotowanie raportów trzeba było zlecać informatykom lub firmom konsultingowym. Czas oczekiwania był na tyle długi, że często okazywało się, że informacje z raportu już się zdezaktualizowały. Tworzenie analiz w Comarch ALTUM nie wymaga od Użytkownika wiedzy informatycznej – odbywa się przy użyciu intuicyjnego mechanizmu „przeciągnij i upuść” (drag&drop) i wymaga zaledwie kilku ruchów myszką.

BI_4022
Różne formy prezentacji danych w Comarch ALTUM Business Intelligence

Przy budowaniu analizy wykorzystywane są tzw. miary oraz wymiary. Miary to dane, których ma dotyczyć analiza (np. wartość sprzedaży, wielkość marży, stan zapasów, cena nabycia). Analizujemy je pod względem wymiarów, czyli kontekstów analiz (np. czas, kontrahent, region, produkt). Business Intelligence oferuje różne formy prezentacji danych – od tabel przestawnych, przez różne typy wykresów, aż po mapy. Co ważne, te same dane mogą być prezentowane na ekranie jednocześnie w różnych formach. Zbudowany raport można łatwo modyfikować – narzędzie Business Intelligence pozwala na elastyczną zmianę perspektyw analiz tak, aby otrzymać pełniejszy obraz rzeczywistości. Raporty i analizy mogą różnić się poziomem agregacji danych (np. wszyscy kontrahenci, wybrana grupa lub konkretny kontrahent). Użytkownik w każdej chwili ma możliwość elastycznego modyfikowania sposobu prezentacji danych.

Aby dostęp do informacji był szybki i ergonomiczny, stworzyliśmy koncepcję BI Everywhere, zgodnie z którą Użytkownik ma możliwość tworzenia raportów kontekstowych. Przygotowana wcześniej analiza może być wywoływana w kontekście konkretnych kontrahentów lub artykułów. W praktyce oznacza to, że możemy np. analizować sprzedaż dla wybranych trzech klientów lub koszty magazynowania dla wybranej grupy towarów. Wystarczy na liście kontrahentów/artykułów wskazać odpowiednie pozycje i wywołać raport. Nie ma potrzeby budowania analizy za każdym razem od nowa.

Comarch ALTUM Business Intelligence to zaawansowane narzędzia analityczne dostępne dla każdego użytkownika systemu. Jest to ważny wyróżnik rozwiązania, ponieważ każdy pracownik może opierać swoje decyzje na aktualnych i wiarygodnych informacjach. Przygotowanie raportów nie wymaga już wsparcia informatyka – każdy pracownik jest w stanie zrobić to samodzielnie. Dzięki Pracownicy otrzymują dokładnie taką analizę, jakiej potrzebują. Jeśli zapragną bardziej szczegółowych informacji lub zechce zmienić perspektywę analizy, nie ma potrzeby tworzenia raportu od nowa. Wystarczy wprowadzić zmiany na zbudowanym wcześniej raporcie.

BI Everywhere

Dostęp do informacji zgromadzonych w Comarch ALTUM możliwy jest nie tylko w biurze, z poziomu systemu. Dzięki funkcji e-BI autoryzowane osoby mają możliwość monitorowania sytuacji w firmie z dowolnego miejsca i o dowolnej porze w oknie przeglądarki internetowej. W ten sposób mogą być dostępne wszystkie typy raportów budowane w Comarch ALTUM.  Zdalny dostęp do raportów i analiz możliwy jest także za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Pozwala na to funkcjonalność zintegrowanej z Comarch ALTUM aplikacji Comarch Mobilny Menadżer.

Business Scorecard

Czy firma osiąga zamierzone cele? Jak się ma obecna sytuacja w stosunku do okresu poprzedniego? Czy kondycja firmy budzi zastrzeżenia? Odpowiedź na te i wiele innych pytań daje Zrównoważona Karta Wyników, czyli Business Scorecard (BSC).

BSC_4023
Zrównoważona Karta Wyników (BSC)

Funkcjonalność BSC pozwala na zdefiniowanie kliku lub kilkunastu wskaźników, zwanych Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności (KPI – Key Performance Indicators). Mogą nimi być np. stopa zwrotu z inwestycji, stosunek należności do zobowiązań, liczba nowo pozyskanych klientów itd. Wartości tych wskaźników są miernikami stopnia realizacji założonych przez przedsiębiorstwo celów. Na Zrównoważonej Karcie Wyników możemy monitorować nie tylko same wartości Kluczowych Wskaźników Efektywności, ale i analizować ich trend oraz sprawdzać, czy bieżąca wartość jest pożądana. Informacje tego typu prezentowane są w przystępnej formie graficznej. Możliwości biznesowego wykorzystania BSC są bardzo szerokie. Kluczowe Wskaźniki Efektywności zapisane na Strategicznej Karcie Wyników mogą posłużyć do modelowania realizacji strategii działania firmy, czy  też monitorowania zaplanowanego budżetu.

Budżetowanie

Budżetowanie w działalności jednostek gospodarczych jest jednym z podstawowych narzędzi wspomagających oraz determinujących rozwój przedsiębiorstwa. Celem budżetowania jest zapewnienie efektywnego zagospodarowania ograniczonych zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. Dla firm działających w oparciu o budżety idealnym rozwiązaniem jest Comarch ALTUM Budżetowanie.

budzetowanie_4024
Budżet roczny przygotowany w Comarch ALTUM

Funkcjonalność budżetowania porządkuje realizację strategicznych celów i efektywne wykorzystanie zasobów.  Przygotowanie budżetu odbywa się w nowoczesnym narzędziu będącym integralną częścią systemu Comarch ALTUM. Możliwe jest tworzenie budżetu w różnych wariantach, np. optymistycznym, realistycznym, pesymistycznym. Dostęp do poszczególnych części stworzonego budżetu mają tylko wybrane osoby. Wgląd do danych bieżących pozwala monitorować stopień realizacji budżetu. Dzięki poglądowi na sytuację obecną możemy prognozować wyniki finansowe na przyszłe okresy.

Subskrypcja i alerty

Comarch ALTUM wyposażony jest w mechanizmy pozwalające na wykrywanie nieprawidłowości i odchyleń natychmiast, kiedy się pojawią, co daje możliwość szybkiej i adekwatnej reakcji.

subskrypcja_4025
Subskrypcja e-mail w Comarch ALTUM pozwala na cykliczne wysyłanie raportów z aktualnymi danymi do wybranych adresatów

 • Mechanizm alertów pozwala na wyświetlanie komunikatów ostrzegawczych w systemie Comarch ALTUM. Pojawiają się one w ściśle zdefiniowanych sytuacjach (np. kiedy poziom zapasów na magazynie spadł poniżej stanów minimalnych, poziom zaległych płatności przekroczył bezpieczną wartość itd.);
 • Subskrypcja to mechanizm, który ten pozwala okresowo wysyłać wybranym osobom aktualne raporty BI za pośrednictwem poczty elektronicznej. Takie rozwiązanie daje dostęp do raportów nawet osobom nie pracującym w systemie Comarch ALTUM. Subskrypcję można wykorzystywać do bieżącego monitorowania efektów pracy, zarówno własnej, jak i podwładnych (np. sprzedawcy co tydzień mogą otrzymywać raport o wielkości sprzedaży w swoim regionie).

Data Mining

Data Mining polega na drążeniu informacji, które nie są widoczne „na pierwszy rzut oka”, a mogę być użyteczne. Taką informacją jest struktura sprzedaży, a dokładniej związki między sprzedażą poszczególnych produktów. Narzędzie Data Mining udostępnia tego typu informacje w czytelnej dla każdego postaci diagramu. Połączenia między sprzedażą określonych produktów są prezentowane w formie strzałek. Na diagramie w prosty sposób można analizować siłę i kierunek tego typu związków, a uzyskane informacje wykorzystać następnie w przygotowywaniu promocji, planowaniu rozmieszczenia towarów w sklepie czy w budowaniu zestawów.

Data_Mining_koszyk_3950
Analiza koszyka produktów pozwala na zidentyfikowanie związków między sprzedażą poszczególnych produktów

Przykład zastosowania: jeśli odkryjemy, że produkt X słabo się sprzedaje, ale najczęściej w połączeniu z komplementarnym produktem Y, stwórzmy z nich zestaw i podnieśmy cenę. W ten sposób zwiększymy sprzedaż.

Oprócz analizy struktury sprzedaży, Data Mining pozwala także na predykcję przyszłej wielkości sprzedaży. Dzięki zaimplementowanemu w Comarch ALTUM algorytmowi predykcji opartemu o drzewa decyzyjne można przewidywać sprzedaż poszczególnych towarów/usług w przyszłości na podstawie danych z przeszłości. Wyniki analiz prezentowane są w przystępnej formie wykresu.

Business Process Management

Comarch-ERP-Altum-process-management

Edytor Workflow

Współczesne firmy działają w oparciu o procesy zawierające ich know-how i dające przewagę konkurencyjną na rynku. Platforma Comarch ERP Altum została wyposażona we  wbudowane narzędzia Workflow, które pozwalają na wpisanie tych procesów w pracę zarówno systemu, jak i ludzi. Użytkownik, korzystając z Edytora Workflow może stworzyć graficzny model procesu, co znacznie ułatwi jego późniejszą analizę, pozwoli szybko wprowadzać modyfikacje oraz wychwycić i poprawić ewentualne niesprawności.

diagram_procesu
Edytor Workflow z widocznym diagramem procesu

Workflow pozwala na sprawne zarządzanie kluczowymi obszarami biznesowymi oraz relacjami, jakie zachodzą pomiędzy nimi. Akcje inicjowane przez jednego z użytkowników automatycznie powodują konieczność reakcji ze strony innych osób biorących udział w danym procesie. Comarch ERP Altum pilnuje, aby wiadomość trafiła do odpowiedniej osoby, a w razie potrzeb uruchamia mechanizm przypomnień lub alertów. Obszar Business Process Managament (BPM) umożliwia udział w procesach nie tylko z poziomu platformy, ale również za pomocą poczty e-mail. Pozwala na poprawę komunikacji pomiędzy pracownikami, jak również z dostawcami i odbiorcami. Dodatkowo, dzięki kontekstowości Workflow, można jednym kliknięciem wcielić obiekty biznesowe do procesu, wybierając je np. z poziomu listy kontrahentów. Wszystko po to, by zaawansowane narzędzie było proste i intuicyjne w użyciu.

Skrzynka Zadań

Wiadomości generowane do użytkowników w obszarze BPM pojawiają się w platformie Comarch ERP Altum w specjalnie stworzonej skrzynce zadań, która jest zintegrowana z z systemem MS Outlook. Takie rozwiązanie pozwala szybko zarządzać i sterować procesami bez konieczności korzystania z interfejsu Platformy. BPM to obszar posiadający otwartą architekturę. Z jednej strony oznacza to możliwość integracji Comarch ERP Altum z dowolnymi aplikacjami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie oraz zautomatyzowanie ich pracy. Z drugiej strony otwartość pozwala na dowolne modelowanie i modyfikację procesów w zależności od wymagań użytkownika i sytuacji rynkowej.

skrzynka-zadan
Widok Skrzynki Zadań pracownika 

Współpraca z Business Intelligence

Rozwiązanie Workflow współpracuje z narzędziem analitycznym Business Intelligence. Procesy mogą opierać się o dane z raportów BI. Jest to istotą tzw. inteligentnej automatyzacji procesów biznesowych, a więc uzależnienia konkretnych ścieżek postępowania w ramach procesu od aktualnych danych. Dzięki temu Comarch ERP Altum inteligentnie reaguje na sytuację w firmie i dostosowuje do niej właściwe kroki.

Kontekstowe wywoływanie procesów

Niezwykle przydatną funkcjonalnością Workflow jest możliwość definiowania procesów kontekstowych. Na etapie definiowania procesu przypisuje się mu typ obiektu Comarch ERP Altum, w kontekście którego proces ma być uruchamiany. Może to być np. kontrahent czy też towar. Dzięki tej opcji możliwe jest uruchamianie procesu, np. dla kilku wybranych kontrahentów, bezpośrednio z poziomu otwartej w Comarch ERP Altum listy. Znacznie ułatwia to codzienną pracę użytkowników.

proces_kontekstowy
Kontekstowe wywołanie procesu z poziomu listy kontrhentów

Technologia

Comarch ERP Altum bazuje na jednolitej i nowoczesnej platformie technologicznej opartej o .Net FrameWork 4.0 oraz język C#. Do przechowywania danych wykorzystywane są bazy MS SQL Server 2005, 2008 oraz 2012. Pozwoliło to stworzyć w pełni zintegrowany system bazujący na jednolitej platformie logicznej, otwartej na zewnętrzne rozwiązania.

Comarch ERP Altum to narzędzie wszechstronne i bezkompromisowe. Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych pozwoliło stworzyć w pełni zintegrowany system bazujący na jednolitej platformie logicznej, otwartej na zewnętrzne rozwiązania. Innowacyjna architektura pozwala na kompletne dostosowanie systemu Comarch ERP Altum do potrzeb nie tylko branży i firmy, ale poszczególnych działów i pracowników, zarówno pod względem wyglądu, jak i funkcjonalności.

Wbudowane w Comarch ERP Altum rozwiązanie Business Process Management oparte na technologii Microsoft Workflow Foundation 3.5, pozwala automatyzować procesy biznesowe przedsiębiorstwa, znacząco zwiększając efektywność przepływu informacji pomiędzy pracownikami. Równoczesne zastosowanie silnika bazodanowego Microsoft Server 2005/2008/2012 w platformie Comarch ERP Altum i narzędziach analitycznych Business Intelligence dało możliwość pełnej integracji obu rozwiązań. Zasilanie hurtowni danych odbywa się poprzez procesy ETL (Extract, Transform & Load), działające na usłudze SSIS (SQL Server Integration Services). Wielowymiarowa baza analityczna jest oparta o silnik Microsoft SQL Server Analysis Services.

W obszarze Business Intelligence zastosowano unikalne rozwiązanie hurtowni danych czasu rzeczywistego. Opiera się ono o usługi Microsoft SQL Server Replication Services i pozwala na bieżącą (bez oczekiwania na zakończenie procesu ETL) analizę w obszarach Sprzedaży i Zakupów. Dzięki temu rozwiązaniu, najpotrzebniejsze informacje pojawiają się na raportach znacznie szybciej, niż przy zastosowaniu zwyczajnych rozwiązań analitycznych i pozwalają cały czas utrzymać rękę na pulsie.

Otwartość

Comarch ERP Altum jest platformą biznesową otwartą na inne, zewnętrzne rozwiązania. Oznacza to łatwą integrację z aplikacjami trzecimi, np. aplikacjami branżowymi czy też oprogramowaniem partnerów biznesowych. To również szybka i prosta współpraca z innymi urządzeniami, np. centralami telefonicznymi, wagami, czytnikami wejść/wyjść, czy specjalistycznymi programami produkcyjnymi.

W odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań, 100% funkcjonalności Comarch ERP Altum jest dostępnych w interfejsie programistycznym (dostęp dla firm wdrażających lub na życzenie także dla Klienta). Dzięki temu możliwa jest ingerencja w standardowy sposób działania praktycznie każdego obszaru Comarch ERP Altum. Otwarty interfejs programistyczny TrueAPI pozwala na dostosowanie i aktualizację procesów biznesowych firmy do dynamicznie zmieniających się jej wymagań. Daje to możliwość tworzenia różnego rodzaju rozszerzeń funkcjonalnych czy rozwiązań branżowych. Dzięki TrueAPI można zarówno modyfikować standardowe funkcjonalności, jak i dodawać nowe. Mechanizm zapewnia także łatwą integrację z aplikacjami zewnętrznymi (oprogramowanie dostawców i odbiorców) oraz bezpieczne podnoszenie wersji przy jednoczesnym zachowaniu spójności aplikacji partnerskich.

Baza stworzonych już rozszerzeń standardowych funkcji Comarch ERP Altum dostępna jest na internetowej platformie wymiany rozwiązań branżowych Comarch Marketplace. Jest to miejsce, w którym Klienci mogą znaleźć dodatki funkcjonalne współpracujące z Comarch ERP Altum przygotowane przez Partnerów Comarch. Portal jest sukcesywnie wzbogacany o nowe rozwiązania, tworząc zasób rozszerzeń i narzędzi satelitarnych współpracujących z systemem, dostępnych dla klienta. Możliwe jest także zgłoszenie zapotrzebowania na funkcję czy modyfikację do tej pory niedostępną w Comarch Marketplace. Wszystkie dodatki dostępne na platformie przechodzą kilkuetapową weryfikację Comarch, co gwarantuje ich jakość i pełną kompatybilność z systemem.

Ergonomia

Innowacyjna technologia zastosowana w Platformie Comarch  ERP Altum to nie tylko całkiem nowe możliwości funkcjonalne, ale także komfort pracy użytkownika. Nowoczesny i intuicyjny interfejs Comarch ERP Altum budowany jest w  oparciu o komponenty DevExpress i został zaprojektowany tak, aby był łatwym, przyjaznym i poręcznym narzędziem w codziennej pracy.

Zastosowane menu wstęgowe (tzw. Ribbon) skupia wszystkie najważniejsze funkcje systemu w jednym miejscu, jednocześnie nawiązując do wprowadzanego przez Microsoft standardu poruszania się po interfejsie. Dodatkowo Użytkownik ma możliwość tworzenia skrótów na pulpicie, pozwalających na szybki dostęp do wybranego obszaru, a także konkretnego dokumentu systemu Comarch ERP Altum. Skróty mogą ułatwić szybki dostęp np. do dokumentu, na którym użytkownik pracował ostatnio i chciałby tą pracę kontynuować.

skroty_na_pulpicie_d
Interfejs Comarch ERP Altum z widocznym menu wstęgowym i skrótami na pulpicie

W celu szybszego dotarcia do najbardziej kluczowych informacji zawartych w Comarch ERP Altum zostało udostępnione narzędzie wyszukiwarki. Pozwala ono w łatwy sposób odnajdować dowolne ciągi znaków w systemie, m.in. wyszukiwać kontrahentów, artykuły czy też konkretne dokumenty.

wyszukiwarka2_d
Wyszukiwarka dostępna z każdego obszaru

Praca na listach w Comarch ERP Altum jest wspierana przez mechanizmy pozwalające dostosować sposób prezentacji informacji do specyficznych potrzeb. Każdy uprawniony użytkownik ma możliwość m.in. dodawania i ukrywania kolumn, zmiany ich kolejności, czy też sortowania list pod względem wartości wybranych kolumn. Indywidualny widok list jest zapamiętywany w Comarch ERP Altum. Dzięki mechanizmom dostosowania list każdy pracownik może szybciej dotrzeć do tych informacji, które są kluczowe w trakcie jego codziennej pracy.

lista2_d
Lista posortowana pod względem wartości dwóch kolumn

lista1_d
Możliwość edycji wyglądu list – przykład usuwania kolumny

Wbudowany komunikator pozwala użytkownikom Comarch ERP Altum pozostawać w stałym kontakcie bez konieczności używania pozasystemowych narzędzi do komunikacji, a także przesyłać sugestie rozwojowe na Asystę Techniczną Comarch ERP Altum bez konieczności przerywania pracy. Użytkownik, podobnie jak w tradycyjnych komunikatorach, może ustawić swój status. Aby rozpocząć rozmowę, wystarczy dwukrotnie kliknąć na wybrany kontakt na Liście kontaktów.

Elastyczność

Comarch ERP Altum jest platformą biznesową, którą można dopasować do indywidualnych potrzeb. Wdrożenie systemu nie wymaga od firmy zmiany dotychczasowego sposobu działania. Rozwiązanie wpasowuje się w strukturę i ideę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to możliwe dzięki dowolnemu modelowaniu analiz Business Intelligebce i projektowaniu procesów, które są wyróżnikiem firmy na rynku.

Elastyczność to również dopasowanie logiki biznesowej w poszczególnych obszarach platformy, co zostaje odzwierciedlone w modyfikowalnych menu, listach i formatkach. Modyfikacja wyglądu systemu Comarch ERP Altum możliwa jest poprzez zbiór nowoczesnych narzędzi pozwalających w dowolny i wygodny sposób definiować układ interfejsu, w zakresie m.in. tworzenia nowych profili dla użytkowników, definiowania wyglądów formularzy pojawiających się w systemie bądź też zmiany wyglądu menu głównego. Zestaw tych narzędzi pozwala na zawężenie możliwych do uruchomienia funkcjonalności, ukrycie pól czy uniemożliwienie ich edycji, w zależności od uprawnień operatora, co zapobiega rozpraszaniu uwagi pracownika, pozwalając skupić się na bieżących zadaniach.

edytuj_interfejs_d
Prosta zmiana układu okna z opcją „edytuj interfejs”

Każdy pracownik w firmie pełni określoną rolę i zazwyczaj korzysta z ograniczonej liczby funkcji systemu. Aby ułatwić codzienną pracę, Comarch ERP Altum posiada gotowe profile użytkowników zdefiniowane w zależności od pełnionej funkcji. Każdy z profili zawiera ograniczoną liczbę zakładek w menu i funkcji, ograniczając się do takich, z których rzeczywiście korzystają pracownicy na poszczególnych stanowiskach. Profile dostępne w standardzie mogą być modyfikowane.

profile_d
Profile dostępne w standardzie Comarch ERP Altum

profil_magazyniera_dProfil magazyniera

Często istnieje potrzeba zapisywania bardzo specyficznych danych dotyczących danego obiektu w systemie informatycznym, np. na karcie kontrahenta lub kartotece towarowej, a żaden system nie oferuje w standardzie nieograniczonej listy pól odpowiadających potrzebom każdej firmy. Comarch ERP Altum został wyposażony w narzędzie definiowanych przez użytkownika atrybutów, które pozwalają zapisywać praktycznie nieograniczoną ilość dodatkowych informacji. Co istotne, atrybuty mogą być definiowane w odniesieniu do praktycznie każdego obiektu systemu, a ich wartości wykorzystywane są przy tworzeniu raportów i analiz. Dzięki opcji tworzenia nowych zakładek, możliwe jest tworzenie nowych, branzowych obszarów w systemie, grupujących np. wartości atrybutów służących do zapisywania specyficznych informacji.

branza_meblarska_d
Zakładka branżowa stworzona z atrybutów (przykład branży meblarskiej)

Inteligentna automatyzacja

Połączenie wbudowanych w platformę Comarch ERP Altum rozwiązań Business Intelligence i Business Process Management sprawia, że system jest kompletnym narzędziem Business Performance Management i pozwala na inteligentną automatyzację procesów biznesowych w firmie. Bieżące monitorowanie stopnia realizacji założonych celów, a także stały dostęp do szczegółowych i aktualnych informacji na temat przeprowadzanych w firmie transakcji pozwalają zawsze reagować na szanse i zagrożenia we właściwy sposób – bez względu na to, czy pochodzą z wnętrza firmy, czy też z zewnątrz. Dzięki takim mechanizmom system jest w stanie podpowiadać użytkownikom konkretne kroki w procesie biznesowym bazując na danych uzyskanych dzięki analizom Business Intelligence.

Konkretne działania automatycznie wykonywane przez system mogą być uzależnione od wyników analiz przeprowadzonych w rozwiązaniu Business Intelligence. Dzieki temu Comarch ERP Altum inteligentnie reaguje na sytuację w firmie i dostosowuje do niej właściwe kroki.

Międzynarodowość

Platforma Comarch ERP Altum jest rozwiązaniem wielojęzycznym, przystosowanym do specyfiki firm międzynarodowych. Od 2009 roku rozwiązanie wdrażane jest w krajach Europy Zachodniej, m.in. Francji, Niemczech i Austrii.

System wyposażono w liczne funkcje odopowiadające potrzebom przedsiębiorstw międzynarodowych. Należą do nich m.in.:

 • Dedykowane wersje językowe – polska, francuska, angielska, niemiecka,
 • Polski, niemiecki i francuski plan kont dostępne w standardzie,
 • Obsługa specyficznych procesów handlowych charakterystycznych dla Niemiec, Francji i Austrii (np. skonto, płatności czekami i wekslami, brak fiskalizacji w Niemczech),
 • Dostosowanie do zasad księgowości obowiązujących w danym kraju (m. in. metody wyceny zapasów, konstrukcja planu kont, różnice w sposobie rozliczania podatków, specyficzne wydruki)
 • Specyficzne sposoby numeracji dokumentów w wersji francuskiej,
 • Możliwość korzystania z raportów Business Intelligence w formie map, nie tylko Polski, ale także Niemiec, Francji i Austrii.

BI_mapa_Austrii
Raport w formie mapy Austrii

Wypełnij formularz, aby otrzymać cennik.

Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Infortes Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach marketingowych. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

 • ARW Focus specjalizuje się w systemach identyfikacji wizualnej od fazy projektowej, aż po produkt końcowy. Ze względu na specyfikę branżową firma zdecydowała się na wdrożenie Comarch ERP Altum jako elastycznego rozwiązania połączonego z oprogramowaniem dedykowanym dla drukarni. Aspektem przemawiającym za wyborem Comarch ERP Altum był m.in. rozbudowany moduł analityczny Business Intelligence.
  ARW Focus
 • Kontri.pl działa od 2006 roku. Oferta spółki to szeroko rozumiany asortyment bielizny, a także odzieży i wyrobów pończoszniczych. Obecnie Kontri.pl pracuje w systemie Comarch ERP Altum. Dzięki wdrożeniu platformy Comarch ERP Altum ok. 50% zamówień internetowych obsługiwanych jest w sposób zautomatyzowany.
  Kontri.pl
 • SG Dynamo Dresden to klub piłkarski z tradycjami założony w 1953 roku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fanów, klub sportowy DSG Dynamo Dresden prowadzi sprzedaż artykułów dla kibiców. Aby zwiększyć tradycyjną i internetową sprzedaż oraz zapewnić sobie stały wgląd do danych biznesowych, klub Dynamo Dresden zdecydował się na wdrożenie Comarch ERP Altum.
  SG Dynamo Dresden
 • Firma z branży teleinformatycznej, wyróżniona nagrodą Gazele Biznesu. ASCOMP S.A. specjalizuje się od początku działalności w bezpieczeństwie i transmisji danych.
  ASCOMP S.A.
 • Firma wchodzi w skład Grupy Auchan - jednej z największych sieci handlowych na świecie, i należy do tzw. wirtualnych operatorów komórkowych (MVNO).
  Auchan telecom
 • FCA to producent oraz dostawca sprzętu światłowodowego.Firma dostarcza kompletną ofertę osprzętu światłowodowegodo budowy linii optotelekomunikacyjncyh.
  FCA

Dane kontaktowe

Wrocław Infortes Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
tel. (071) 306 70 40
email:
Zielona Góra Infortes Sp. z o.o.
ul. Boh. Westerplatte 9
65-034 Zielona Góra
tel. (068) 506 50 10
email:
2017 © Infortes Systemy ERP - Platynowy Partner Comarch | Projekt i wykonanie mohi.to
Formularz kontaktu
Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Infortes Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach marketingowych. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.