Masz pytania ? 71 306 70 43
Masz pytania?

Comarch ERP Altum

Comarch ERP Altum jest nowoczesną, inteligentną platformą ERP, dedykowaną do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowo -usługowych i sieciach handlowych. System daje realne korzyści, nie tylko w postaci uporządkowania obiegu informacji, lepszej kontroli nad kosztami czy działaniami operacyjnymi, ale także poprzez możliwość całkowitej lub częściowej automatyzacji wielu działań. Rozwiązanie doskonale sprawdza się w firmach o niestandardowych potrzebach.

Każdy przedsiębiorca może wybrać optymalny dla profilu swojej firmy zestaw rozwiązań, zaspokajający nie tylko potrzebę posiadania systemu ERP, ale pozwalający także uruchomić nowe funkcjonalności takie jak m.in. kanał mobilny, nowy kanał dystrybucji – bezprowizyjną sprzedaż przez Internet zarówno w segmencie B2C, jak i B2B, czy też zagwarantować bezpieczeństwo danych firmy. Ścisła integracja przy równoczesnej jednolitości poszczególnych rozwiązań Comarch ERP Altum opiera się na pięciu głównych założeniach:

PRZEWAGA FUNKCJONALNA

Najważniejszą przewagą Comarch ERP Altum są wbudowane mechanizmy umożliwiające całkowitą lub częściową automatyzację procesów w firmie (BPM) oraz narzędzia pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o trafne analizy  i prognozy (Business Intelligence).

CHMURA 

Naszym  klientom  umożliwiamy  wybór  instalacji Comarch ERP Altum: na własnych serwerach lub skorzystanie z bezpiecznej Chmury Comarch. W ramach drugiej opcji zapewniamy dostęp do rozwiązań Comarch bez konieczności ponoszenia nakładów na zakup oraz utrzymanie własnych serwerów, licencji i usług z tym związanych.

SPOŁECZNOŚĆ

W celu lepszego dostosowywania rozwiązań do potrzeb klientów, Comarch uruchomił specjalną platformę wymiany wiedzy i informacji Comarch ERP Społeczność, gdzie klienci mogą zgłaszać swoje pomysły, zadawać pytania, dzielić się wnioskami i mieć realny wpływ na rozwój rozwiązań. To unikalne rozwiązanie, dzięki któremu produkty powstają i są modyfikowane ściśle z wymaganiami stawianymi przez klientów. www.spolecznosc.comarch.pl

MOBILNOŚĆ

Dostarczamy zintegrowane z systemem Comarch ERP Altum aplikacje mobilne, umożliwiające kompleksowe wsparcie działań magazynierów, pracowników, kierowników i menedżerów za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfony, tablety czy kolektory danych.

BEACON

Comarch beacon to nowe rozwiązanie i nowa technologia, która pozwoli na sprawne komunikowanie się z klientami, pracownikami oraz innymi użytkownikami urządzeń mobilnych w określonym miejscu i czasie. Dzięki nim możliwe jest rozszerzenie analiz Business Intelligence, bazujących na transakcjach z systemu Comarch  ERP  Altum,  między  innymi  o lokalizacje, w których dane transakcje zostały przeprowadzone.

MIĘDZYNARODOWOŚĆ

Comarch ERP Altum to polski system ERP stworzony z myślą o rynku międzynarodowym. Dostosowanie Comarch ERP Altum do specyfiki rynków zagranicznych umożliwia zastosowana w systemie najnowsza technologia gwarantująca ścisłą integrację przy jednoczesnej otwartości na zewnętrzne rozwiązania.

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA PLATFORMY DO SPECYFIKI NIEMAL KAŻDEGO RYNKU

Dzięki zastosowanej technologii Comarch ERP Altum pozwala na kompletne dostosowanie systemu do specyfiki niemal każdego zagranicznego rynku. Tworzenie rozszerzeń, modyfikacji systemu czy nawet budowanie całych modułów jest możliwe dzięki wykorzystaniu mechanizmu TrueAPI. Otwartość systemu pozwala na łatwe dostosowanie platformy m.in. do przepisów prawnych, wzorów dokumentów czy zasad rachunkowości obowiązujących w danym kraju.

WIELOFIRMOWOŚĆ

To co zdecydowanie wyróżnia Comarch ERP Altum spośród innych systemów dostępnych na rynku, to możliwość prowadzenia wielu przedsiębiorstw w jednym systemie.

Idea wielofirmowości opiera się na dwóch założeniach: możliwości centralnego zarządzania wszystkimi przedsiębiorstwami w ramach holdingu oraz zarządzania każdą z nich z osobna.

Zastosowanie takiego modelu jest możliwe dzięki wyodrębnieniu od siebie danych dotyczących poszczególnych obszarów działania przedsiębiorstw m.in. księgowości, logistyki, sprzedaży itd.

CENTRALNE ZARZĄDZANIE HOLDINGIEM

Wielofirmowość w Comarch ERP Altum oparta jest o strukturę, gdzie w ramach powiązanej ze sobą grupy przedsiębiorstw (hodlingu) jeden z podmiotów posiada pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. W Comarch ERP Altum firma nadrzędna może również prowadzić działalność operacyjną lub jedynie pełnić rolę centralnego administratora pozostałych podmiotów wchodzących w skład holdingu.

W strukturze wielofirmowej, przedsiębiorstwo nadrzędne zarządza centralnie całym holdingiem, dzięki czemu posiada dostęp do wszystkich danych firm podrzędnych, przydziela dostępy i uprawnienia pozostałym jednostkom oraz określa rodzaj i zakres powiązań pomiędzy nimi.

NIEZALEŻNE ZARZĄDZANIE KAŻDĄ Z FIRM

Wielofirmowość w Comarch ERP Altum pozwala na prowadzenie każdej z firm całkowicie niezależnie w jednym systemie. Zastosowanie takiego modelu jest możliwe dzięki wyodrębnieniu od siebie danych dotyczących poszczególnych obszarów działania przedsiębiorstw m.in. księgowości, finansów, logistyki, sprzedaży, CRM. Dane przedsiębiorstwo ma dostęp jedynie do informacji związanych z własną działalnością, chyba że  administrator  określi  inaczej.

ELASTYCZNE TWORZENIE POWIĄZAŃ POMIĘDZY FIRMAMI

Organizacje holdingowe charakteryzują się mniej lub bardziej wyraźnymi powiązaniami pomiędzy firmami wchodzącymi w jej skład. Odpowiadając na te potrzeby, Comarch ERP Altum umożliwia tworzenie powiązań pomiędzy firmami w obrębie obszarów działalności gospodarczych, wspólnych dla obu jednostek, np. wspólny magazyn, wspólna lista artykułów i kontrahentów. 

AUTOMATYZACJA PROCESÓW ORAZ BUSINESS INTELLIGENCE W STRUKTURZE WIELOFIRMOWEJ

Comarch ERP Altum umożliwia obniżenie kosztów funkcjonowania całego holdingu poprzez automatyzację procesów (BPM) zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwami.

Dzięki narzędziom Business Intelligence organizacja holdingowa może podejmować decyzje o charakterze strategicznym, patrząc na wszystkie podmioty z perspektywy całości.

OTWARTOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Comarch ERP Altum wyróżnia również wysoka ergonomia oraz intuicyjny interfejs. Dzięki możliwości personalizacji wyglądu i sposobu zachowania się menu oraz formatek dokumentów, użytkownicy mogą samodzielnie przygotować środowisko pracy najbardziej odpowiadające ich przyzwyczajeniom i oczekiwaniom. Uzyskany w ten sposób komfort pracy przekłada się na jej wyższą efektywność.

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA

Comarch ERP Altum został stworzony z wykorzystaniem technologii Microsoft.NET i serwera bazodanowego Microsoft SQL Server. Dzięki temu jego funkcjonalność może być łatwo dostosowywana i personalizowana pod indywidualne wymagania biznesowe.

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Rdzeniem całego system Comarch ERP Altum jest silnik Business Process Management (BPM), czyli wbudowane mechanizmy umożliwiające całkowitą lub częściową automatyzację rutynowych procesów w firmie. Oparcie całej logiki i pracy systemu na silniku BPM zdecydowanie wyróżnia Comarch ERP Altum spośród innych systemów ERP dostępnych na rynku.

GOTOWE AUTOMATYCZNE PROCESY

W wielu firmach pewne standardowe czynności i procesy biznesowe przebiegają w ten sam lub podobny sposób. Dlatego Comarch ERP Altum został wyposażony w kilkadziesiąt gotowych do użycia automatycznych procesów, dostępnych wprost w systemie. Przedsiębiorstwo może wykorzystać przygotowane automatyczne ścieżki postępowania w takich obszarach m.in. jak: Business Intelligence, Handel i Magazyn, CRM, Finanse i Księgowość, Wielofirmowość.

TWORZENIE WŁASNYCH PROCESÓW DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB

Współcześnie, choć wiele firm działa w tej samej branży, to sposób funkcjonowania ich przedsiębiorstwa różni się od siebie. Wymaga to indywidualnego podejścia do każdej firmy. System został wyposażony w intuicyjny kreator, który umożliwia tworzenie własnych procesów BPM. Przedsiębiorstwo, korzystając z edytora, może stworzyć graficzny model procesu, co znacznie ułatwi jego późniejszą analizę, pozwoli szybko wprowadzać modyfikacje oraz wychwycić i poprawić ewentualne niesprawności. Wszystko to stwarza możliwość zautomatyzowania najbardziej specyficznych i wymagających procesów charakterystycznych dla danej firmy i jej działalności.

BUSINESS INTELLIGENCE

We współczesnych przedsiębiorstwach codziennie generowana jest olbrzymia ilość danych, które coraz ciężej skutecznie analizować. Wówczas nieocenionym wsparciem w zakresie bieżącej analizy sytuacji firmy jest rozwiązanie klasy Business Intelligence.

To, co wyróżnia Comarch ERP Altum od innych systemów ERP dostępnych na rynku, to dostępne wprost w systemie, wbudowane narzędzia Business Intelligence, na których wraz z Business Process Management opiera się cała platforma. Narzędzia Business Intelligence pozwalają na podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o trafne analizy i prognozy dostępne w standardzie.

WYGODNA PRACA Z DANYMI

 • Raporty elastycznie prezentowane w wielu układach i przekrojach (tabele, wykresy, mapy), obejmujące wszystkie procesy zachodzące w firmie,
 • Możliwość prostego, samodzielnego tworzenia raportów przez użytkowników biznesowych za pomocą myszki (technika „przeciągnij i upuść”),
 • Automatyczne powiadomienia i alerty e-mail o wszelkich nieplanowanych odchyleniach,
 • Dostęp do analiz za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej oraz urządzeń mobilnych – wygodne rozwiązanie dla osób pracujących poza biurem.

GOTOWE ANALIZY I RAPORTY

W Comarch ERP Altum pracownicy, w zakresie swoich uprawnień, mają dostęp do wielu gotowych raportów i analiz dostępnych wprost w systemie dotyczących różnych obszarów działalności firmy, m.in. takich jak:

 • Handel i Magazyn – dzięki wsparciu tego obszaru firma może kompleksowo raportować dane związane z transakcjami sprzedaży towarów i usług wraz z uwzględnieniem rabatów i promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert oraz zakupów,
 • CRM – Analizy pozwalają na uzyskanie precyzyjnej informacji wykorzystywanej zarówno przez sprzedawców, jak i osoby zarządzające całym procesem strategii marketingowej. Analizy dotyczą m.in. stopnia satysfakcji klienta, oceny jakości oferowanych produktów czy efektywności pracy poszczególnych sprzedawców.
 • Płatności – analiza zarówno już rozliczonych płatności, jak i nierozliczonych należności i zobowiązań firmy, dokładna kontrola historycznych rozliczeń (np. stan należności odbiorców na wybrany dzień, raport informujący o terminowości wpłat dla danego kontrahenta), a także bieżąca kontrola należności i zobowiązań,
 • Księgowość – pełna analiza obrotów i sald na kontach księgowych, tworzenie zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika. Dane z obszaru księgowego dzięki narzędziom Business Intelligence stają się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa,
 • Wyniki operacyjne – informacje na temat przychodów i kosztów, zarówno całej firmy, jak i jej pododdziałów.

OMNICHANNEL

Wraz z zakupem Comarch ERP Altum każdy przedsiębiorca może wybrać optymalny dla swojego profilu firmy zestaw rozwiązań pozwalający uruchomić nowy kanał dystrybucji  –  bezprowizyjną sprzedaż przez Internet zarówno w segmencie B2C jak I B2B, czy efektywnie wykorzystać aplikacje i urządzenia mobilne.

OMNICHANNEL W COMARCH ERP ALTUM TO:

 • nowoczesna, skalowalna architektura i gotowe rozwiązania technologiczne dla wszystkich kanałów elektronicznych;
 • rozwiązanie umożliwiające rozpoznanie Klienta niezależnie od wybranego kanału;
 • rozwiązanie, które w oparciu o integrację kanałów, zagwarantuje spójne i płynne doświadczenia zakupowe;
 • odpowiedzialność za elektroniczne punkty styku z klientem,   które   przestają   być   skupione  w oddzielnym pionie firmy, a stają się integralną częścią wszystkich procesów operacyjnych, w tym procesów logistyki, zarządzania cenami, promocjami oraz obsługi klienta;
 • technologia, która łączy istniejące źródła informacji o transakcjach i kliencie z kanałów tradycyjnych z tymi samymi informacjami z kanałów elektronicznych, zapewniając Klientowi spójną obsługę niezależnie od wybranego w danym momencie punktu styku.

 

COMARCH RETAIL

W przypadku prowadzenia sprzedaży sieciowej niezbędna jest płynna wymiana informacji na linii centrala sieci – sklep w ramach sieci – pojedyncze stanowisko sprzedażowe (POS). Dzięki wsparciu narzędzia Comarch Retail, współpracującego z Comarch ERP Altum, firma uzyskuje usprawnienia zadań realizowanych przez pracowników na każdym poziomie organizacyjnym w ramach sieci detalicznej.

CENTRALA SIECI

 • Stały dostęp do wszystkich dokumentów z poszczególnych placówek sprzedażowych,
 • Globalne zarządzanie polityką cenową i promocyjno-rabatową dla całej sieci,
 • Definiowanie zakresu uprawnień i obowiązków dla pracowników poszczególnych sklepów,
 • Szybkie reagowanie na zmiany, dzięki analizom Business Intelligence,
 • Obniżenie kosztów oraz oszczędność czasu dzięki zautomatyzowaniu rutynowych procesów,
 • Planowanie działań w całej sieci,
 • Bieżące raportowanie wyników pracy oddziałów,
 • Szybka komunikacja z podległymi sklepami,
 • Uporządkowanie całego procesu obiegu dokumentów w sieci,
 • Możliwość prowadzenia sprzeży wielokanałowej w jednym miejscu dzięki współpracy z rozwiązaniami e-commerce (Comarch e-Sklep, Comarch B2B, wszystko.pl), aplikacjiami mobilnymi (Comarch Mobile Zarządzanie, Comarch Mobile Sprzedaż) oraz beaconami (Comarch beacon).

SKLEP

 • Sprawne zarządzanie pojedynczą placówką sprzedażową, zarówno od strony „back-office” (optymalizacja magazynu sklepowego, obsługa zamówień z centrali), jak i „front-office” (obsługa transakcji),
 • Możliwość swobodnego przesuwania towaru między sklepami, bez zaangażowania centrali sieci,
 • Płynna sprzedaż nawet w czasie inwentaryzacji – współpraca z rozwiązaniami opartymi na czytnikach kodów kreskowych,
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji bez konieczności przerywania sprzedaży.  Na  potrzeby  remanentu można wyłączyć dowolną część asortymentu.
 • Szybkie generowanie Bilansu Stanu Towarów na dowolne grupy produktów. W oparciu o prognozy, system podpowiada, ile towaru należy zamówić, jak go rozdysponować oraz wygeneruje niezbędne dokumenty.
 • Automatyczne utrzymywanie aktualności oprogramowania w sklepach poprzez opcję „autoup- date” wykonywaną z poziomu centrali.

STANOWISKO SPRZEDAŻOWE (POS)

 • Możliwość pracy i  synchronizacji  z  oddziałami i centralą w trybie online i offline (bez dostępu do Internetu)
 • Prosta i intuicyjna praca nawet dla początkującego kasjera (ergonomiczny interfejs współpracujący z ekranami dotykowymi),
 • Możliwość łatwego dostosowania wyglądu oraz układu aplikacji do wymagań firmy oraz jej pracowników,
 • Szybka i profesjonalna obsługa klientów przy stanowisku kasowym, m.in. dzięki możliwości bieżącego sprawdzania dostępności towarów w innych sklepach, sprzedaży poniżej stanu czy otwarcia kilku paragonów jednocześnie, co wyklucza konieczność przerywania niedokończonych w danym momencie transakcji,
 • Gwarancja bezpieczeństwa sprzedaży m.in. dzięki mechanizmom typu fraud detection, pozwalającym na zapobieganie nadużyciom zarówno po stronie klientów, jak i personelu sklepu,
 • Mechanizm „koła ratunkowego” pozwala w niecały kwadrans odtworzyć stanowisko POS na innym komputerze.
 • Stały dostęp sprzedawcy do informacji o towarach, w tym zdjęć artykułów,
 • Obsługa programów lojalnościowych,
 • Możliwość realizacji płatności nie tylko w formie gotówki czy płatności kartą, ale także za pośrednictwem bonu czy płatności mieszanej,
 • Możliwość sprzedaży poniżej stanów magazynowych.

MOBILNE STANOWISKO SPRZEDAŻOWE

 • Możliwość wykorzystania aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż do prowadzenia mobilnego stanowiska sprzedażowego.
 • Prowadzenie sprzedaży na smartfonie czy tablecie
 • Możliwość otwarcia sklepów tymczasowych (wysp)
 • Szybka i intuicyjna obsługa klientów w dowolnym miejscu
 • Współpraca z przenośnymi drukarkami
 • Pełna obsługa transakcji sprzedażowych
 • Integracja z terminalami płatniczymi

INTERNETOWA PLATFORMA B2B

Chcąc znaleźć sposoby na zmniejszenie pracochłonności procesów związanych z obsługą zamówień lub chcąc wzmocnić współpracę ze stałymi odbiorcami, warto wykorzystać możliwości platformy B2B – Comarch B2B. To o wiele więcej niż  internetowy  kanał  składania zamówień przez klientów.

Przy wsparciu narzędzia Comarch B2B można rozwinąć zdalną obsługę kontaktów z partnerami biznesowymi. Wybrani kontrahenci za pomocą przeglądarki internetowej uzyskają wgląd do zawsze aktualnej oferty handlowej, która może być inna dla każdego kontrahenta (np. inne ceny). Można pozwolić swoim kontrahentom komunikować  się za pośrednictwem przystępnej aplikacji działającej w przeglądarce internetowej. Aplikacja dopasuje się do rozdzielczości każdego urządzenia, z którego korzysta kontrahent (laptop, smartfon, tablet). Wszystkie akcje wykonane przez użytkownika po stronie Comarch B2B będą od razu widoczne w systemie. Kontrahenci mogą m.in.:

 • przeglądać ofertę dedykowaną konkretnemu klientowi,
 • tworzyć i zapisywać własne filtry wyszukiwania produktów,
 • składać zapytania ofertowe oraz zamówienia na towary,
 • zgłaszać reklamacje,
 • śledzić stan realizacji zamówień,
 • monitorować stan płatności,
 • monitorować realizację zgłoszeń reklamacyjnych, serwisowych i produkcyjnych,
 • analizować swoje zakupy (w czasie i wg grup towarów), zamówienia, a także stan zobowiązań i uzyskanych rabatów.

 

BEZPŁATNA PLATFORMA HANDLOWA

Uruchomienie sprzedaży w sieci jeszcze nigdy nie było tak proste. Dołącz do społeczności wszystko.pl, czyli klientów korzystających z systemów do zarządzania Comarch ERP i udostępniających swoją ofertę towarową do sprzedaży w Internecie za pośrednictwem wirtualnej platformy handlowej wszystko.pl.

DLACZEGO WARTO?

 • Usługa jest całkowicie bezpłatna, a jej uruchomienie nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej,
 • Sprzedaż na wszystko.pl to minimum formalności i pracy – wystarczy opis, zdjęcie i jedno kliknięcie, a Twoją ofertę widzą miliony klientów detalicznych i biznesowych,
 • Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych aplikacji – wystarczy system Comarch ERP Altum,
 • Portal jest dostosowany do wszystkich urządzeń mobilnych,
 • Nie musisz martwić się szatą graficzną, pozycjonowaniem czy promocją portalu w sieci – dba o to Comarch,
 • Możesz składać i wyceniać zapytania ofertowe bezpośrednio na portalu wszystko.pl, jak również na nowej – dedykowanej obsłudze ofert biznesowych – platformie wszystko.pl,
 • Zupełnie za darmo korzystasz z wbudowanych narzędzi promocji własnej oferty produktowej na stronie głównej portalu, m.in. produkt dnia, banery, produkty promocyjne.

SKLEP INTERNETOWY

Jeśli szukasz wsparcia w rozwijaniu własnego sklepu internetowego, Comarch e-Sklep będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. To zaawansowana technologicznie platforma, w oparciu o którą samodzielnie stworzysz sklep internetowy, który spełni oczekiwania  Twoich  klientów. Jednocześnie automatyczna komunikacja w obu kierunkach na linii sklep internetowy – system Comarch ERP Altum ogranicza do minimum wkład Twojej pracy związanej z prowadzeniem sklepu.

DLACZEGO WARTO?

 • Możesz prezentować swoją ofertę w sklepie internetowym dokładnie tak, jak chcesz – zaprojektuj samodzielnie wygląd sklepu lub skorzystaj z wielu gotowych szablonów graficznych,
 • Nie musisz przenosić informacji o zamówieniach składanych za pośrednictwem sklepu do systemu Comarch ERP Altum – odbywa się to automatycznie, dzięki czemu masz pewność, że każde zamówienie zostanie właściwie obsłużone,
 • Twoja oferta produktowa będzie dostępna dla milionów użytkowników smartfonów i tabletów dzięki wersji mobilnej sklepu,
 • Udostępnianie oferty w sklepie nie wiąże się dla Ciebie z dodatkową pracą po stronie aplikacji sklepu – wystarczy, że dodasz opisy i zdjęcia towarów w systemie Comarch ERP Altum,
 • Możesz korzystać z wbudowanych narzędzi umożliwiających generowanie raportów związanych z towarami, zamówieniami czy kontrahentami.Twórz także bardziej zaawansowane statystyki dzięki integracji z Google Analytics,
 • Sklep współpracuje z porównywarkami cen: Ceneo, Skąpiec, Nokaut, Okazje.info, Sklepy24, Google Shopping,
 • Twoi klienci łatwo znajdą sklep w sieci dzięki mechanizmom skutecznego pozycjonowania w Google i promocją w internetowej platformie handlowej wszystko.pl,
 • Możesz sprzedawać za pośrednictwem Allegro, a dzięki integracji z InPost wysyłać towary za pomocą usługi Paczkomaty 24/7,
 • Sklep współpracuje z serwisami płatności internetowych: Dotpay, PayPal, PayU, PayByNet, Przelewy24.pl, eCard, mTRANSFER, MultiTransfer,
 • Comarch e-Sklep umożliwia również bezpłatne uruchomienie sklepu internetowego z poziomu jednego z najpopularniejszych portali społecznościowych – Facebook.

PRACA MOBILNA

Dla pracowników, którzy chcą realizować swoje zadania z dowolnego miejsca, powstał pakiet narzędzi Comarch Mobile. Oferujemy rozwiązania dedykowane zarówno dla kierowników i dyrektorów zarządzających zespołem sprzedaży, jak również dla pracowników mobilnych, którzy swoją pracę wykonują poza siedzibą firmy. Aplikacje wspierają pracę z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, m.in. smartfonów, tabletów, terminali przenośnych, co usprawnia oraz ułatwia wykonywanie swojej pracy.

SPRAWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻY – Z COMARCH MOBILE ZARZĄDZANIE

Comarch Mobile Zarządzanie to aplikacja dla dyrektorów i kierowników sprzedaży  umożliwiająca sprawne zarządzanie pracownikami mobilnymi na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu poprzez:

 • szybki sposób planowania,  przeplanowywania, potwierdzania i odrzucania spotkań, zadań, kontaktów,
 • podgląd działań wykonanych przez pracowników,
 • możliwość sprawdzenia aktualnego położenia pracowników oraz analizy zarejestrowanych przez nich tras,
 • dodawanie i edytowanie znaczników  (statusów pracy), wymaganych do raportowania pracy pracowników,
 • sprawną komunikację z pracownikami oraz możliwość przekazywania pilnych wiadomości,
 • zarządzanie rejonami, pracownikami oraz kontrahentami.

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA – Z COMARCH MOBILE SPRZEDAŻ

Sprzedaż to aplikacja dla przedstawicieli handlowych oraz pracowników mobilnych  pracujących  w terenie. Szeroki wachlarz możliwości umożliwia sprawną realizację działań, m.in. przeprowadzanie transakcji sprzedaży typu vanselling (sprzedaż bezpośrednia) oraz typu preselling (przyjmowanie zamówień, ofert oraz zapytań ofertowych) u klienta przez dostęp do:

 • pełnej oferty towarowej, wraz ze zdjęciami i opisami,
 • historii transakcji, płatności i kontaktów z klientem,
 • aktualnych warunków handlowych oraz rabatowo-promocyjnych,
 • wydruków: fiskalnych, termicznych, zwykłych (poprzez PDF),
 • danych raportowych, m.in. bieżąca informacja  o transakcjach zrealizowanych w danym dniu.

ZAREJESTRUJ TRANSAKCJĘ TYPU VANSELLING LUB PRESELLING!

Aplikacja umożliwia skuteczne dodawanie dokumentów tj. zamówienie, ofertę zapytanie ofertowe. Rejestrując dokument, pracownik zawsze ma dostęp do pełnej oferty towarowej oraz aktualnych danych handlowych typu cena, promocja.

POZYSKAJ NIEZBĘDNE INFORMACJE NA SPOTKANIU Z KLIENTEM, UZUPEŁNIAJĄC ANKIETĘ! 

Przedstawiciel  handlowy,  będąc   na   spotkaniu z klientem, może w łatwy i wygodny sposób pozyskać informacje nie tylko o charakterze handlowym, przez rejestrowanie zamówienia, oferty sprzedaży czy zapytania ofertowego, ale także informacje rynkowe, dane o kliencie, wartości sprzedażowe itp. poprzez uzupełnienie kwestionariusza ankietowego.

BIEŻĄCY NADZÓR LIMITU KREDYTOWEGO

Przedstawiciel handlowy ma dostęp do aktualnych danych, dotyczących zdefiniowanego oraz już wykorzystanego limitu kredytowego kontrahenta oraz kontrolę przed naruszeniem jego  warunków. W zależności od ustawień w systemie Comarch ERP Altum podczas wystawiania dokumentów w aplikacji może ostrzegać lub zablokować zatwierdzenie dokumentu przekraczającego ustalony limit kredytowy oraz kwotę przeterminowanych płatności.

COMARCH ERP HRM

Comarch ERP HRM  to aplikacja do zarządzania m.in. czasem pracy i urlopami, współpracująca z modułem kadrowo – płacowym w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL  oraz  Comarch ERP Altum.

Z aplikacji Comarch ERP HRM można korzystać na komputerze, laptopie, tablecie oraz smartfonie. Program dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany. Comarch ERP HRM może być zainstalowany na lokalnym komputerze Użytkownika lub w modelu usługowym w chmurze Comarch.

COMARCH ERP HRM TO:

 • rejestracja nieobecności – planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych,
 • funkcja e-nieobecności – czyli możliwość odnotowania przez pracownika nieobecności o charakterze ogólnym, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie zmieniona z poziomu programu kadrowo – płacowego na np. zwolnienie chorobowe,
 • planowanie i potwierdzanie wyjazdów służbowych (delegacje),
 • powiadomienie e-mailowe o zaplanowaniu urlopu, e-nieobecności i delegacji oraz o ich zatwierdzeniu,
 • dostęp do przygotowanych w programie kadrowo-płacowym wydruków (np. kwitków wypłat, PIT-ów),
 • operacje związane z czasem pracy pracownika – odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza, zestawienia lub obecności,
 • osobisty pulpit każdego pracownika,
 • plan pracy w układzie 5-, 7- i 31-dniowym – możliwość ustalenia planu poprzez kopiowanie, wklejanie lub edycję zaznaczonych dni z weryfikacją 11-godzinnej przerwy w pracy oraz wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni,
 • lista pracowników wraz z ich danymi personalnymi,
 • lista kwalifikacji pracowników z możliwością ich edycji,
 • limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników,
 • dostęp do ewidencji umów cywilnoprawnych,
 • funkcje związane z zarządzaniem:
 • lista użytkowników z informacją o stanie ich konta,
 • uprawnienia pozwalające na przydzielanie dostępu do poszczególnych funkcji w aplikacji.

HANDEL I MAGAZYN

Comarch ERP Altum został zaprojektowany tak, aby kompleksowo obsługiwać i usprawniać wszystkie procesy handlowo-magazynowe w firmie, bez względu na specyfikę jej działania. Dodatkowo, dzięki możliwości prowadzenia wielu firm w jednym systemie, obszar handel-magazyn dla każdego przedsiębiorstwa prowadzony jest niezależnie.

Comarch ERP Altum to nie tylko pomoc w obsłudze standardowych procesów handlowo-magazynowych, ale przede wszystkim automatyzacja rutynowych czynności. Dzięki narzędziom BPM można całkowicie lub częściowo zautomatyzować procesy: przyjmowania i zamawiania towarów, oferowania oraz realizacji zamówień czy przydzielania rabatów i obsługi reklamacji.

ZORGANIZOWANA OBSŁUGA DOKUMENTÓW

Zarządzanie dokumentami handlowo-magazynowymi w Comarch ERP Altum to m.in.:

 • Możliwość prowadzenia transakcji w walutach obcych
 • Pełna obsługa procesów sprzedażowo-zakupowych – od zapytania ofertowego, poprzez ofertę, zamówienie, paragon, aż po wystawienie faktury i wysłanie dokumentów na skrzynkę mailową kontrahenta.
 • Przejrzyste zarządzanie wszystkimi procesami logistycznymi – dzięki kompletnemu zakresowi dokumentów magazynowych, związanych z przyjmowaniem, wydawaniem czy przesuwaniem towarów pomiędzy magazynami oraz obsługą rozbieżności w dostawach.
 • Obsługa różnych rodzajów transakcji – m.in. wewnątrzwspólnotowych,  możliwość  ewidencji i rozliczania faktur zaliczkowych, prowizyjnych oraz proforma.
 • Obsługa całego procesu reklamacji  – w podziale na etapy: od przyjęcia artykułu po uznanie reklamacji i wydanie nowego towaru wraz z możliwością zautomatyzowania tych procesów.
 • Tworzenie dokumentów na bazie innych dokumentów – eliminując tym samym wielokrotne wprowadzanie tych samych danych, np. przekształcanie zamówienia sprzedaży w fakturę.
 • Dostęp do informacji z urządzeń mobilnych – z możliwością przeprowadzenia pełnego procesu zamówienia towarów w siedzibie u Klienta.

HANDEL 

 • Wielocechowość – możliwość określania różnych parametrów dla sprzedawanych produktów. Przykładowo, dla  branży  odzieżowej  będą to różne rozmiary i kolory spodni, dla sprzętu RTV/AGD różna specyfikacja techniczna w zależności od modelu. Zastosowane w systemie podejście wielocechowości artykułów umożliwia łatwą pracę z danymi w systemie oraz znacznie redukuje czas wystawiania dokumentów przez fakturzystów i zaopatrzeniowców w firmie.
 • Artykuły powiązane – system na etapie wystawiania dokumentu sprzedaży podpowiada sprzedawcy, jakie dodatkowe artykuły (powiązane z produktem, który klient kupuje) powinien zaproponować klientowi. Podczas wyboru artykułów powiązanych dla konkretnych produktów, z pomocą mogą przyjść narzędzia Business Intelligence, umożliwiając identyfikacje, które produkty są najczęściej kupowane łącznie przez klienta.
 • Elastyczne zarządzanie cennikami i rabatami – możliwość dodawania dowolnej ilości cenników wraz z określeniem okresu ich obowiązywania. Cenniki i rabaty w Comarch ERP Altum mogą być tworzone dla poszczególnych grup towarowych, kontrahentów. Platforma    umożliwia    również określanie cenników i rabatów dla poszczególnych pracowników w firmie. Wybrany pracownik może modyfikować ceny i rabaty dla wybranych klientów w danym przedziale cenowym.
 • Obsługa franczyzy – w Comarch ERP Altum przedsiębiorstwo prowadzące  swoją  działalność w oparciu o własną sieć franczyzową może zarządzać  wszystkimi  podległymi  jednostkami w jednym systemie. Platforma obsługuje sieci franczyzowe o różnej specyfice działania, wykorzystujących różne systemy rozliczeń z franczyzobiorcami.
 • Bony – Comarch ERP Altum daje przedsiębiorstwu możliwość przyznawania różnego rodzaju bonów oraz kart podarunkowych swoim klientom oraz pracownikom.

MAGAZYN

 • Tworzenie struktur logistycznych – dzięki możliwości prowadzenia wielu firm w jednym systemie, przedsiębiorstwo ma możliwość stworzenia odrębnego i niezależnego systemu logistycznego dla każdej z firm w podziale na centra i oddziały, nadając im odpowiednie
 • Kontrola stanów magazynowych – dla poszczególnych magazynów można określić ilości minimalne i To przedsiębiorstwo decyduje, czy przy spadku ilości towarów poniżej ustalonych limitów, system będzie tylko informował pracowników o brakach, czy automatycznie zamawiał towar (dzięki wbudowanemu silnikowi BPM).
 • Obsługa konsygnacji – w Comarch ERP Altum istnieje możliwość założenia magazynu konsygnacyjnego, na który przyjmowany jest towar będący własnością producenta  lub    Następnie na podstawie wygenerowanego zestawienia sprzedaży konsygnacyjnej następuje rozliczenie z dostawcą towaru.
 • Zarządzanie opakowaniami – Comarch ERP Altum znacznie  upraszcza   współpracę   firmy z dostawcami poprzez łatwe zarządzanie procesem zamówień dzięki obsłudze opakowań. Przedsiębiorstwo ma możliwości monitorowania całego procesu od zamówienia aż po wyłożenie towaru na półce w sklepie, co sprawia, że logistyka w firmie staje się prosta i uporządkowana.

MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA (WMS)

SPRAWNE ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM I MAGAZYNIERAMI

– Z COMARCH WMS ZARZĄDZANIE

Comarch WMS Zarządzanie to narzędzie przeznaczone do zarządzania logistyką magazynową firmy. Daje możliwość zarządzania magazynem wysokiego składowania oraz magazynierami, którzy realizują przypisane im dyspozycje. Aplikacja umożliwia: budowanie struktury magazynowej z dowolnie zdefiniowanych obiektów,

 • zarządzanie położeniami poprzez definiowanie adresów, wskazywanie ich wymiarów, nadawanie priorytetów, wskazywanie dozwolonych/zabronionych towarów do składowania na danym adresie,
 • przypisywanie dyspozycji magazynierom, które są realizowane w Comarch WMS Magazynier,
 • obsługę nośników np. palet,
 • weryfikowanie pracy magazynierów w rankingu pracowników,
 • monitorowanie stanu i czasu realizowanych dyspozycji
 • obsługę normatyw oraz domyślnych położeń dla towaru,
 • raportowanie.

ZBUDUJ STRUKTURĘ MAGAZYNOWĄ W PIĘCIU KROKACH!

 1. Zdefiniuj obiekty, które będą wykorzystane w strukturze.
 2. Przeciągając wybrane obiekty, zbuduj strukturę magazynu.
 3. Ustaw odpowiednie algorytmy zarządzania.
 4. Upewnij się, że wskazałeś poprawny zakres dla obiektów.
 5. Wygeneruj strukturę magazynową.

PRZYDZIELAJ DYSPOZYCJE MAGAZYNIEROM W OPARCIU O ICH AKTUALNE OBCIĄŻENIE

Kierownik odpowiedzialny za pracowników magazynu, zanim przydzieli do realizacji kolejną dyspozycję magazynową, może zweryfikować aktualne obciążenie  magazynierów.  Wiedząc  ile  dyspozycji zostało przydzielone do magazyniera i ile już zrealizował, może racjonalnie przydzielać kolejne zadania do realizacji. Przydzielone dyspozycje magazynowe realizowane są w aplikacji Comarch WMS Magazynier. Stan wykonania  przydzielonego zadania kierownik może na bieżąco monitorować. Ponadto może weryfikować efektywność pracy magazynierów, korzystając z rankingu pracowników.

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Comarch ERP Altum umożliwia prowadzenie pełnej księgowości zarówno w firmie o jednooddziałowej strukturze, jak również w holdingu. Dzięki możliwości obsługi kilku firm w jednym systemie, platforma pozwala jednocześnie na prowadzenie odrębnej i niezależnej  księgowości  dla  każdego z przedsiębiorstw oraz centralne zarządzanie finansami wszystkich jednostek.

Platforma pozwala wykonywać  automatycznie  wiele działań, które dotychczas wymagały ingerencji człowieka, dzięki temu, praca księgowego staje się znacznie wygodniejsza i prostsza. System pozwala również w pełni kontrolować stan kondycji finansowej firmy oraz w porę reagować na zmiany, dzięki m.in. analizom należności i zobowiązań (Business Intelligence).

WIELOFIRMOWOŚĆ

Ewidencja księgowa w przypadku prowadzenia kilku firm w jednym systemie, prowadzona jest w ramach wyodrębnionych ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że każda z firm ma odrębne okresy obrachunkowe oraz powiązane z nimi słowniki, takie jak: dzienniki księgowań i plan kont. Wydzielone są również dokumenty księgowe oraz pozostałe obszary księgowe tj.: schematy księgowań, księgowania okresowe, zestawienia księgowe, rejestry VAT czy kasy gotówkowe i konta bankowe.

MIĘDZYNARODOWOŚĆ

System Comarch ERP Altum pozwala na ujęcie operacji na kontach księgowych zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych. Podczas księgowania  mogą  być  tworzone  konta  powiązane  z konkretną walutą. Platforma usprawnia również naliczanie różnic kursowych. Dokumenty różnic kursowych tworzą się automatycznie i mogą być automatycznie księgowane na odpowiednich kontach   z wykorzystaniem schematów księgowych.

WIELOPOZIOMOWY PLAN KONT

Comarch ERP Altum umożliwia tworzenie wielopoziomowego planu kont dostosowanego do potrzeb konkretnej jednostki, zgodnego z jej profilem działalności i specyfiką. Platforma umożliwia tworzenie okresów obrachunkowych i ich podział na okresy cząstkowe. Rok obrachunkowy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Zdarzenia gospodarcze są ujmowane w programie w dziennikach cząstkowych grupujących transakcje danego rodzaju, które można dowolnie tworzyć zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa.

AUTOMATYCZNE KSIĘGOWANIE 

Comarch ERP Altum wyposażony został w możliwość tworzenia tzw. schematów księgowych oraz księgowań okresowych, które umożliwiają automatyczne rejestrowanie operacji na kontach księgowych na podstawie dokumentów handlowych. Comarch ERP Altum umożliwia tworzenie szablonów  księgowań, które mogą być wykorzystane  do ujmowania powtarzalnych operacji; również tych, które występują w powtarzalnych okresach (np. co miesiąc, kwartał). Mechanizmy schematów księgowych i księgowań okresowych usprawniają procesy księgowania dokumentów sprawiając, że praca księgowego w dużym stopniu zostaje zautomatyzowana.

WYGODNA I BEZPIECZNA KSIĘGOWOŚĆ

Dla maksymalnego bezpieczeństwa i uniknięcia pomyłek, które mogą być szczególnie kosztowne  w obszarze księgowości, w Comarch ERP Altum przewidziano możliwość księgowania „na brudno”. W praktyce oznacza to, że dokumenty księgowane są  najpierw  zapisywane  do  tzw.  bufora  (są  zapisane, ale nie zatwierdzone). Księgowanie do bufora może wpływać na obroty i salda na kontach, ale do momentu ostatecznego zatwierdzenia dekret można usunąć lub zmienić. Dodatkowo, przed ujęciem zdarzenia gospodarczego w księgach, księgowy ma możliwość podglądu dekretów, które powstaną w wyniku księgowania.

EKSPORT PŁATNOŚCI ORAZ IMPORT WYCIĄGÓW BANKOWYCH

System Comarch ERP  Altum  został  wyposażony  w narzędzia ułatwiające elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do plików jak również import wyciągów bankowych z plików dostarczonych przez bank. Dzięki funkcjonalności tzw. paczek przelewów, przedsiębiorstwo ma możliwość zarządzania płatnościami realizowanymi w firmie, terminem ich realizacji oraz kwotami.

KASY GOTÓWKOWE I KONTA BANKOWE

Platforma Comarch ERP Altum daje możliwość pełnej obsługi operacji kasowych i bankowych. Funkcjonalność systemu w tym zakresie to m.in. ewidencja wpłat i wypłat kasowych i bankowych, tworzenie raportów kasowych, rejestracja wyciągów bankowych. System pozawala na obsługę dowolnej ilości kas gotówkowych oraz kont bankowych, również tych w walucie obcej.

PEŁNA AUTOMATYZACJA WINDYKACJI I ROZLICZEŃ

System pozwala na kojarzenie płatności i dokumentów zarówno na poziomie płatności z faktury i zapłaty ujęte w systemie jako rozliczenia, jaki i po zaksięgowaniu na konta jako rozrachunki. Rozliczenie zaksięgowanych faktur jest automatycznie widoczne na kontach księgowych i odwrotnie, w wyniku powiązania zapisów, odbywa się automatyczne powiązanie ich dokumentów źródłowych. Comarch ERP Altum umożliwia również monitorowanie i windykowanie należności dzięki sprawnemu generowaniu monitów, wezwań do zapłaty i not odsetkowych, zarówno pojedynczych, jak i seryjnych. System pozwala częściowo lub całkowicie zautomatyzować ten proces.

PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

Comarch ERP Altum umożliwia m.in.:

 • Analizowanie stanów płatności w
 • Dokonywanie rozliczeń płatności, w tym rozliczeń cząstkowych, wynikających z dokumentów z wpłatami kasowymi i
 • Kompensowanie wzajemne należności i zobowiązań również w postaci dodatkowego dokumentu kompensaty.
 • Łączenie dokumentów w walucie polskiej z płatnościami w walucie

EWIDENCJA I REJESTRY VAT

W Comarch ERP Altum przedsiębiorstwo ma możliwość definiowania dowolnej ilości rejestrów VAT, np. kilka rejestrów przypisanych do różnego rodzaju zakupów czy powiązanych z konkretnym rodzajem transakcji. Comarch ERP Altum pozwala także na generowanie deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE  (wraz z załącznikami) na podstawie dokumentów wprowadzonych do systemu.

CRM

Obecnie coraz częściej informacje gromadzone na temat klientów oraz umiejętność ich skutecznego przetwarzania i wykorzystania pozwalają przedsiębiorstwom lepiej wsłuchiwać się w ich potrzeby.

W Comarch ERP Altum jest to możliwe dzięki zastosowaniu wbudowanych narzędzi Business Intelligence oraz automatyzacji procesów (BPM). System gromadzi i analizuje informacje na temat m.in. lojalności klientów, skuteczności pracy przedstawicieli handlowych, efektywności poszczególnych działań sprzedażowych.  Dzięki  automatyzacji procesów, Comarch ERP Altum dba m.in. o to, aby konkretna wiadomość trafiła do odpowiedniej osoby w firmie wraz z gotową informacją, jakie działania należy podjąć w związku z zaistniałą sytuacją.

ZORGANIZOWANA OPIEKA NAD KLIENTAMI

W Comarch ERP Altum, właściciel firmy posiada pełną kontrolę nad całym procesem obsługi klienta. Przypisywanie poszczególnych klientów  do pracowników, ustalanie osób kontaktowych dla kontrahentów, pozwala firmie zarządzać relacjami z klientem w sposób w pełni przejrzysty i zorganizowany. Dzięki aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż pracownicy mobilni mogą prowadzić bezpośrednią sprzedaż u klienta z poziomu urządzenia mobilnego oraz zarządzać jego obsługą. W celu uzyskania kompletnej informacji na temat m.in. zadowolenia klienta, perspektyw dalszej współpracy, system umożliwia tworzenie własnych kwestionariuszy ankietowych. Dzięki zgromadzonym odpowiedziom na pytania ankietowe, firma może zautomatyzować niektóre czynności.

PLANUJ I KONTROLUJ SWOJE DZIAŁANIA SPRZEDAŻOWE

Comarch ERP Altum umożliwia kompletną obsługę relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi, od zarejestrowania danych aż po ewidencję rozmów oraz działań związanych z pozyskaniem i obsługą kontrahentów. Przedsiębiorstwo ma możliwość określania etapów sprzedaży od np. wysłania maila, poprzez umówienie wizyty aż po negocjacje i zamknięcie transakcji, a także całkowite lub częściowe zautomatyzowanie całego procesu. W ramach etapów system umożliwia przydzielanie osób odpowiedzialnych, ustalanie terminów, konkretnych zadań i czynności do wykonania. Dzięki CRM handlowcy zawsze mają dostęp do historii kontaktów z klientem, wiedzą o jego potrzebach i problemach.

PLANOWANIE ZADAŃ

Właściwa organizacja pracy pracowników oraz prawidłowe przydzielanie i priorytetowanie zadań przekłada się bezpośrednio na wydajność firmy.  W Comarch ERP Altum przedsiębiorstwo ma możliwość m.in.:

 • tworzenia zadań i przypisywania ich do poszczególnych pracowników,
 • grupowania zadań w dowolne kategorie,
 • ustalania priorytetów dla konkretnych zadań oraz terminów ich

Dzięki aplikacji mobilnej Comarch Mobile Zarządzanie można również kompleksowo zarządzać pracą pracowników mobilnych z poziomu smartfona lub tableta.

Wypełnij formularz, aby otrzymać cennik.

Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.

Dane kontaktowe

Wrocław Infortes Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
tel. (071) 306 70 40
email: info@infortes.pl
Warszawa Infortes Sp. z o.o.
Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
tel. (022) 398 89 16
email: info@infortes.pl
Zielona Góra Infortes Sp. z o.o.
ul. Zimna 1
65-100 Zielona Góra
tel. (068) 506 50 10
email: info@infortes.pl
Poznań Infortes Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 77a
60-529 Poznań
tel. (061) 415 13 25>
email: info@infortes.pl

 

2024 © Infortes Systemy ERP - Platynowy Partner Comarch | Projekt i wykonanie mohi.to
Formularz kontaktu
Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.