Masz pytania ? 71 306 70 43
71 306 70 43
Masz pytania?

Comarch Optima

System COMARCH OPTIMA przeznaczony jest do wspomagania zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Korzysta z niego już ponad 50 000 firm. Modułowa budowa systemu daje możliwość elastycznego dopasowania go do potrzeb każdej firmy. Wszystkie moduły pracują na jednej bazie danych. System umożliwia między innymi obsługę sprzedaży i magazynu, prowadzenie ewidencji księgowej prowadzonej na zasadach pełnej rachunkowości jak i księgi podatkowej, aplikacja umożliwia naliczanie płac, czy też obsługę serwisu.  Sprzedaż może być prowadzona z wykorzystaniem gotowego, zintegrowanego sklepu internetowego Comarch e-Sklep czy też z wykorzystaniem aplikacji Comarch Mobilna Sprzedaż instalowanej na telefonie lub tablecie. Dodatkowo, dedykowane moduły dla Biura Rachunkowego wspierają zarządzanie biurem rachunkowym i kancelarią na wszystkich etapach obsługi klienta. COMARCH OPTIMA spełnia wymogi stawiane przez Unię Europejską, przez co pozwala na prowadzenie firmy zgodnie ze standardami europejskimi.

Scemat_Comarch_Optima

 

 

Comarch ERP Optima jest najpopularniejszym w naszym kraju oprogramowaniem, stworzonym specjalnie z myślą o małych i średnich firmach.

Dzięki swoim funkcjonalnościom, ERP Optima jest najchętniej wybieranym programem szczególnie wśród biur rachunkowych i doradców podatkowych.

O ogromnym sukcesie oprogramowania Comarch ERP Optima świadczy fakt, że obecnie korzysta z niego ponad 60 000 firm, z różnych branż i sektorów rynku.

System Comarch ERP Optima oferuje swoim użytkownikom kompleksowe rozwiązania, które znacząco usprawnią zarządzanie firmą, podniosą efektywność procesów biznesowych, zautomatyzują najważniejsze działania i poprawia przepływ informacji.

Dzięki modułowej strukturze istnieje możliwość dopasowania kluczowych funkcjonalności do potrzeb i oczekiwań konkretnego przedsiębiorstwa. Dzięki personalizacji systemu Comarch ERP Optima jego działanie będzie nie tylko kompleksowe, ale przede wszystkim niezwykle precyzyjne.

Odpowiednio skomponowane i skonfigurowane moduły to jeden z kluczowych czynników, wpływających na efektywność procesu wdrożenia.

Wybierz optymalny dla profilu swojej firmy zestaw rozwiązań – poznaj dostępne moduły:

Scemat_Comarch_Optima

Fakturowanie

Aby szybko i łatwo wystawiać dokumenty handlowe stworzyliśmy moduł Comarch ERP Optima Faktury. Dla lepszej kontroli przepływów pieniędzy w firmie oraz obsługi rozliczeń dostarczamy moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank.

Faktury – program do faktur

Comarch ERP Optima Faktury to narzędzie, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie:

 • Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),
 • Faktury Zakupu,
 • Faktury Pro Forma i zaliczkowej,
 • Paragonu,
 • Faktury RR,
 • Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu,
 • Faktur Korygujących.

Dokumenty można przygotować zarówno w złotówkach, jak i w walucie obcej. Prowadząc transakcje zagraniczne, dzięki Modułowi Faktury masz gwarancję łatwej ewidencji dokumentów w walucie obcej, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza nią.

Moduł Faktury współpracuje z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima. Dzięki pełnej integracji pomiędzy nimi przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia  obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

faktury_sprzedaz
Formularz Faktury Sprzedaży

Comarch ERP Optima Faktury to także:

 • Okno sprzedaży dedykowanej
 • Łatwe zakupy / sprzedaż
 • Internetowa wymiana dokumentów – ECOD

Okno Sprzedaży Dedykowanej

Moduł Faktury został wyposażony w Okno Sprzedaży Dedykowanej. Narzędzie umożliwia prezentację informacji związanych z konkretnym kontrahentem, takich jak:

 • zestawienia rabatów z możliwością wydruku indywidualnego cennika,
 • historia kontrahenta (wszelkie dokumenty związane z kontrahentem),
 • historia płatności kontrahenta wraz z prognozą płatności przyszłych,
 • przyznany limit kredytu kupieckiego, wartości przeterminowanych płatności, zadłużenia i pobranych zaliczek,
 • analiza sprzedaży za ostatnie trzy miesiące, w porównaniu z analogicznymi miesiącami w roku poprzednim,
 • lista wystawionych Faktur Sprzedaży oraz Faktur Proforma z możliwością podglądu wystawiania nowych dokumentów,
 • informacje z modułów powiązanych (Serwis, CRM) –lista zleceń (Serwis) oraz lista zadań i kontaktów dotyczących kontrahenta z możliwością rejestracji nowych (wprowadzonych w module CRM).

faktury_sprzedaz_dedykowana
Sprzedaż dedykowana

Łatwa sprzedaż, Łatwe zakupy

Funkcje pozwalają ograniczyć czas związany z wystawianiem dokumentów do trzech kroków:

  1. Zaznaczenie zasobów i określenie ich ilości
  2. Wybór rodzaju tworzonego dokumentu (sprzedaż: Faktura Sprzedaży, Paragon, Faktura Proforma, zakup: Faktura Zakupu)
  3. Wybór kontrahenta na dokumencie.

faktury_latwa_sprzedaz
Łatwa sprzedaż

Przesyłaj dokumenty przez Internet

Program Comarch ERP Optima może współpracować z systemem ECOD, dzięki czemu możliwa jest elektroniczna wymiana dokumentów z partnerami handlowymii. Eksport faktur oraz import zamówień realizowany jest w standardzie EDI (Electronic Data Interchange).

Wybór Comarch ERP Optima Faktury to:

 • przyspieszenie pracy poprzez wykonywanie operacji seryjnych (zbiorcze zatwierdzanie i usuwanie, kopiowanie, drukowanie dokumentów),
 • szybki dostęp do informacji o bieżących cenach oferowanych usług,
 • możliwość szczegółowego opisywania usług cechami (atrybutami),
 • prowadzenie transakcji walutowych,
 • definiowanie  warunków handlowych (cen, limitów kredytowych, rabatów) indywidualnie dla każdego kontrahenta,
 • dostosowywanie wyglądu list dokumentów, tj. m.in. układ kolumn, sortowanie, filtrowanie,
 • personalizacja interfejsu, udostępnianie lub blokowanie widoku poszczególnych funkcji operatorom,
 • możliwość modyfikacji i tworzenia własnych wydruków, np. z własnym logo firmy.

Kasa/Bank

Moduł ERP Optima Kasa/Bank umożliwia ujęcie wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań. Na podstawie danych zgromadzonych w module Kasa/Bank można wykonać szereg zestawień i raportów obrazujących w różnych przekrojach kondycję finansową firmy. Są to między innymi:

 • kalendarz planowanych płatności,
 • zestawienia dłużników i wierzycieli,
 • raport wpływów i wydatków wg kategorii przychodów i kosztów.

kasa_bank_MT940
Import przelewów z pliku – format MT-940

Moduł Kasa/Bank zapewnia:

 • elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku  jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
 • rozliczenia automatyczne z listy rozliczeń kasowych/bankowych podmiotu. Jest to miejsce przeznaczone do wykonywania rozliczeń i kompensat pomiędzy dokumentami wystawionymi dla tego samego podmiotu (kontrahenta, pracownika, wspólnika, banku lub urzędu). Z tego miejsca można również uzgadniać stan należności i zobowiązań z kontami księgowymi,
 • rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN a drugi w walucie obcej,
 • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
 • seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
 • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,
 • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz,
 • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
 • możliwość wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald.

kasa_bank_lista_rozliczen_kontrahenta
Lista rozliczeń kontrahenta

Kasa/Bank Plus

Moduł Kasa/Bank Plus daje możliwość  prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystającym z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych, w przeliczeniu na walutę polską.

kasa_bank_magazyn_walut
Dostępne środki w magazynie walut

Wykorzystując moduł Kasa/Bank zyskujesz możliwości:

 • oszczędności czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych dzięki bankowości elektronicznej,
 • kontrolowania przepływów środków pieniężnych,
 • monitorowania rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami,
 • bieżącej kontroli kondycji finansowej firmy.

Handel z magazynem

Comarch ERP Optima Faktury

Moduł Faktury to rozwiązanie dedykowane przede wszystkim firmom usługowym. Dzięki niemu możliwa jest prosta i sprawna obsługa wszelkich transakcji handlowych.

Dzięki możliwości integracji z pozostałymi modułami systemu, obsługa rozliczeń handlowych będzie efektywniejsza niż kiedykolwiek wcześniej a wszystkie procesy księgowe – w pełni zautomatyzowane.

Dzięki moduł Comarch ERP Optima Faktury będziesz mógł:

 • wystawiać faktury sprzedażowe i zakupowe,
 • obsługiwać transakcji w złotówkach i w walutach obcych,
 • wystawiać dokumenty korygujące (korekty: danych, ilości, wartości (ceny), stawki VAT, zbiorcza/rabat),
 • sprzedawać ze standardowymi formami płatności (gotówka, przelew, kompensata), jak również zdefiniowanymi przez Ciebie,
 • prowadzić rejestr usług i kontrahentów.

Comarch ERP Optima Handel

Moduł Handel jest znaczącym wsparciem sprzedaży i prowadzenia gospodarki magazynowej. Zawiera on wszystkie funkcje modułu Faktury. Dodatkowo, zapewnia pełną kontrolę procesów logistycznych w firmie, dzięki czemu zarządzanie towarami w magazynie staje się jeszcze bardziej efektywne i dokładne.

handel-lista-zasobow
Lista towarów w magazynie

Dzięki Comarch ERP Optima Handel będziesz mógł:

 • wystawiać różnorodne dokumenty magazynowe,
 • prowadzić wiele magazynów jednocześnie,
 • określić metody rozliczania magazynu (FIFO, LIFO, AVCO),
 • przeprowadzać proces inwentaryzacji,
 • uprościć proces produkcji,
 • obracać opakowaniami kaucjonowanymi,
 • tworzyć deklaracje Intrastat,
 • współpracować z Krajowym Rejestrem Długów w celu weryfikacji wiarygodności kontrahentów,
 • prowadzić sprzedaż internetową (współpraca z Comarch ERP e-Sklep, wszystko.pl),
 • współpracować z aplikacją dla przedstawicieli handlowych Comarch ERP Mobile Sprzedaż,
 • współpracować z czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych, drukarkami etykiet.

Jeśli prowadzisz rozbudowaną gospodarkę magazynową, skorzysta z modułu Comarch ERP Optima Handel Plus.

handel_plus_zestawienie
Zestawienie dla dostaw

Dzięki niemu:

 • będziesz mógł oznaczać przyjęcia towarów konkretnymi partiami, dzięki czemu możesz zdecydować, z której dostawy lub którą sztukę o określonych cechach wydać z magazynu,
 • będziesz mógł wystawić jeden dokument handlowy na towary pochodzące z różnych magazynów.

Comach ERP Optima Detal

Moduł ERP Optima Detal jest rozwiązaniem stworzonym specjalnie z myślą o punktach sprzedaży detalicznej. Będzie znakomitym wsparciem obsługi w sklepach, punktach gastronomicznych i firmach handlowych. Aplikacja jest zintegrowana z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima, z którymi współpracuje podczas prowadzenia sprzedaży.

delat_odbior_platnosci
Moduł Detal odbiór płatności

Dzięki ERP Optima Detal będziesz mógł:

 • wystawiać paragony oraz powiązane z nimi faktur sprzedaży.
 • korzystać z oprogramowanie z łatwą obsługą i czytelnym interfejsem, które współpracuje z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych.

detal_paragon
Tworzenie paragonu w module Comarch ERP Optima Detal

Comarch ERP Optima Inwentaryzacja

Aplikacja Comarch ERP Inwentaryzacja to skuteczne, wielowymiarowe wsparcie procesu inwentaryzacji. Korzystając z aplikacji przemienisz swój telefon komórkowy z wbudowanym aparatem w… przenośny skaner kodów kreskowych oraz kolektor danych.

Comarch ERP Optima Inwentaryzacja okaże się skuteczną pomocą także podczas tworzenia innych dokumentów handlowo-magazynowych.

Dzięki aplikacji Aplikacja Comarch ERP Inwentaryzacja będziesz mógł:

 • stworzyć pliki z danymi inwentaryzacyjnymi, które szybko i wygodnie wgrasz na dysk w chmurze (np. iBard24), przesłać na wskazany e mail lub skopiować na komputer. Format pliku wynikowego jest w pełni dostosowany do wymiany z systemem Comarch ERP Optima.
 • Stworzyć wiele arkuszy inwentaryzacyjnych,
 • dodawać/edytować/usuwać pozycje inwentaryzowane,
 • wprowadzać poszczególne pozycje w sposób manualny,
 • wyszukiwać w arkuszu zeskanowane lub wprowadzone ręcznie kody towaru,
 • przeprowadzić inwentaryzacji towarów zaimportowanych z pliku wygenerowanego w Comarch ERP Optima,
 • współpracować z aplikacją iBard24,
 • eksportować dane inwentaryzacyjnych,
 • wysyłać pliki na e-mail (możliwość wskazania domyślnego adresu).

Comarch ERP Optima Kasa Bank

Comarch ERP Optima Kasa Bank umożliwia bieżącą kontrolę wszystkich zagadnień, związanych z przepływem środków finansowych w przedsiębiorstwie. Dodatkowo, pozwala także na uzyskanie informacji na temat aktualnej kondycji finansowej firmy, kosztów, przychodów oraz stanu bieżących należności i zobowiązań.

Moduł współpracuje z wszystkimi modułami handlowymi Comarch ERP Optima.

Dzięki modułowi Comarch ERP Optima Kasa Bank będziesz mógł:

 • prowadzić dowolną ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
 • definiować dowolne formy płatności,
 • rozliczać dokumenty w różnych walutach (jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej),
 • automatycznie tworzyć różnice kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
 • generować dokumenty kompensat (zobacz film),
 • dokonywać seryjnych rozliczeń dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
 • dokonywać seryjnych rozliczeń dokumentów z Preliminarza płatności,
 • wystawiać noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty oraz potwierdzenia sald,
 • przeprowadzać elektroniczną wymianę danych z bankiem, zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
 • wymieniać dane z bankami poprzez webserwisy,
 • wykonywać zbiorcze zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz.

Jeśli zależy Ci na rozszerzeniu funkcjonalności modułu Kasa Bank, możesz wybrać wersję Kasa Bank Plus.

Oprócz wszystkich funkcji podstawowego komponentu, oferuje dodatkowo:

 • możliwość prowadzenia magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych),
 • rozliczanie delegacji krajowych (zobacz film),
 • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu.

 Sprzedaż w Internecie

Ostatnie lata przyniosły za sobą dynamiczny wzrost sprzedaży w internecie oraz rozwój sprzedaży wielokanałowej. Aby nadążyć za zmieniającymi się trendami i tendencjami, utrzymując jednocześnie stabilną pozycję na rynku, warto zainwestować w nowoczesne narzędzia, które usprawnią i skuteczne wesprą sprzedaż produktów i usług w internecie.

Wśród oferowanych przez Comarch modułów, wspierających działania e-commerce znajdują się zarówno rozwiązania dla klientów detalicznych, jak również rozwiązania dla klientów biznesowych.

Internetowa galeria handlowa Wszystko.pl

Wszystko.pl jest wirtualną galerią handlową, w której możesz sprzedawać swoje produkty zarówno osobom prywatnym, jak również przedsiębiorcom.

Z modułu mogą korzystać użytkownicy systemów: Comarch ERP Optima, Comarch ERP iFaktury24 oraz użytkownicy Comarch ERP e-Sklep, dla których jest to dodatkowy kanał sprzedaży i promocji swojego sklepu internetowego.

Dzięki pełnej synchronizacji z modułem Comarch ERP Optima wszelkie działania w Twoim sklepie (m.in.: fakturowanie, magazynowanie, rozliczenia czy księgowość) staną się w pełni zautomatyzowane. Dzięki temu zaoszczędzisz nie tylko sporo czasu, ale również pieniędzy.

Comarch e-Sklep

Comarch e-Sklep jest intuicyjnym i prostym w obsłudze modułem, który umożliwi Ci sprzedawanie produktów w sieci. Dzięki pełnej integracji z systemem Comarch ERP Optima narzędzie to umożliwia nie tylko efektywną sprzedaż, ale również wykonywanie wszelkich czynności około sprzedażowych, takich jak gromadzenie informacji o klientach czy aktualizacje stanów magazynowych.

Co ważne, Comarch e-Sklep jako jeden z nielicznych posiada możliwość wystawiania nielimitowanej liczby towarów w e-sklepie, nie jest ograniczony limitami wielkości bazy danych oraz ilości przesyłanych danych.

Co zyskasz dzięki korzystaniu z narzędzia e-Sklep?

E-Sklep jest kompleksowym, profesjonalnym narzędziem, które oferuje zdecydowanie więcej możliwości niż możesz przypuszczać. Dzięki niemu:

 • będziesz mógł obsłużyć tradycyjne kanały sprzedaży, korzystając z systemu ERP,
 • będziesz mógł automatycznie sprzedawać swoje produkty również na Allegro,
 • zyskasz dostęp do milionów użytkowników smartfonów i tabletów
 • będziesz mógł sprzedawać swoje produkty na Facebooku,
 • poprawisz widoczność swojego sklepu w Google i innych wyszukiwarkach,
 • będziesz mógł korzystać z łatwych i skutecznych narzędzi do e-marketingu,
 • otrzymasz darmową domenę i hosting na niezawodnych serwerach Comarch.

Comarch B2B

Comarch B2B jest modułem z pełni zintegrowanym z Comarch ERP Optima. Umożliwia on zdalną obsługę sieci sprzedaży w modelu Business-To-Business.

Jak działa Comarch B2B?

Dzięki Comarch B2B Twoi kontrahenci, korzystając z przeglądarki internetowej będą mieli dostęp do zawsze aktualnej oferty handlowej. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie. Co ważne, oferta może być inna dla każdego z nich, co umożliwia jeszcze efektywniejszą, spersonalizowaną sprzedaż.

Praca w trybie online, bezpośrednio na własnej bazie systemu Comarch ERP sprawia, że wszelkie zmiany i modyfikacji niemal natychmiast są widoczne w Comarch ERP Pulpit Kontrahenta.

Ogromnym walorem platformy, jest nowoczesny, intuicyjny i przyjazny dla oka interfejs oraz niemal nieograniczone możliwości tworzenia spersonalizowanych ofert produktowych i promocyjnych.

 Serwis

Moduł Comarch ERP Optima Serwis dedykowany jest dla firm świadczących usługi, a także serwisujących sprzedawane towary. Został zaprojektowany tak, aby zminimalizować czas, jaki jest poświęcany na obsługę formalną zleceń. Wprowadzone funkcjonalności to również szereg ułatwień także dla zaplecza warsztatu.

Aplikacja dedykowana jest firmom zajmującym się różnorodną działalnością serwisową: serwisy samochodowe, komputerowe, RTV/AGD, narciarskie itp. Serwisanci wykorzystujący  moduł  nie tylko usprawnią samą ewidencję zleceń, ale również lepiej zorganizują swoją pracę.

Moduł Comarch ERP Optima Serwis może współpracować z modułem Comarch ERP Optima Faktury oraz z modułem magazynowym Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus (w zakresie pobierania części z magazynu). Jednak moduły te nie są wymagane do funkcjonowania modułu serwisowego (jeżeli Użytkownik nie posiada modułów handlowo-magazynowych to funkcje przekształceń do dokumentów handlowych i magazynowych nie będą dostępne).

zlecenie_serwisowe
Tworzenie zlecenia serwisowego w Comarch ERP Optima

Dodatkową funkcją jest terminarz, który umożliwia wizualizację zadań z możliwością dodawania/ edycji zleceń serwisowych. Terminarz może być wykorzystywany przez kierownika, który będzie miał możliwość szybkiego podglądu zarejestrowanych zadań i ich modyfikacji. Ponadto w terminarzu jest możliwość ustawienia danego operatora, dla którego zostaną wyświetlone zarejestrowane przez niego zadania.

trminarz
Terminarz zleceń serwisowych

Potrzeby firm w zakresie usług serwisowych zależą zarówno od wielkości firmy jak i specyfiki jej działania. Podsumowując, w zależności od firmy w module Comarch ERP Optima Serwis można:

 • rejestrować wszystkie przyjmowane w firmie zlecenia serwisowe (zrealizowane i „w toku”),
 • harmonogramować zadania i rejestrować wykonane czynności (zlecenia są albo od razu przydzielane konkretnemu serwisantowi, albo trafiają do kolejki zgłoszeń oczekujących skąd serwisanci pobierają je dla siebie – w zależności od zasad obsługi serwisu w danej firmie),
 • rejestrować historię realizacji napraw (wraz z rejestracją czasu trwania) oraz wykorzystanych części,
 • bezpośrednio z poziomu zlecenia wystawić fakturę/ paragon na wykonaną usługę,
 • definiować zlecenia cykliczne
 • w przypadku zleceń związanych z wyjazdem do Klienta istnieje możliwość zarezerwowania czasu – będzie to widoczne w terminarzu operatora.

Moduł Comarch ERP Optima CRM

Moduł CRM umożliwia efektywne planowanie kanałów kontaktu z klientami oraz ewidencjonowanie przeprowadzonych z klientem spotkań oraz rozmów telefonicznych. Dzięki niemu będziesz mógł również przydzielać zadania pracownikom, monitorować postępy, a nawet przeprowadzić proces windykacji. Korzystanie z modułu CRM przełoży się na usprawnienie kontaktów z klientami oraz wzrost satysfakcji z obsługi i świadczonego serwisu.

Comarch ERP Optima CRM to zaawansowane, wszechstronne narzędzie, które umożliwi Ci realizację przemyślanych i świetnie zaplanowanych działań marketingowych, promocyjnych oraz sprzedażowych.

Automatyzacja procesów oraz kompleksowe monitorowanie zadań przełożą się nie tylko na zwiększenie efektywności pracowników, ale również na wzrost zadowolenia klientów i zacieśnienie współpracy.

Moduł jest przejrzysty i niezwykle prosty w obsłudze. Dzięki jego wszechstronnemu wsparciu skutecznie usprawnisz pracę swojego zespołu, a także oszczędzić jakże cenny czas.

Dzięki modułowi CRM będziesz mógł:

 • szybko i sprawnie rejestrować kontakty z klientami (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.), a także harmonogramować zadania oraz rejestrować wykonane czynności,
 • automatycznie generować faktury cykliczne,
 • obsługiwać firmową skrzynkę pocztową,
 • przygotowywać oraz obsługiwać oferty handlowe.

comarch_optima_crm
Formularz kontaktu

Chcąc zwiększyć funkcjonalność modułu wybierz Comarch ERP Optima CRM Plus wzbogacony o mechanizm automatycznej windykacji należności.

W ramach procesu windykacji będziesz mógł:

 • wysyłać automatyczne wiadomości e-mail, informujących klientów o zaległościach w płatnościach,
 • tworzyć kontakty lub zadania, związane z takimi klientami,
 • generować i wysyłać elektroniczne ponaglenia zapłaty oraz wiadomości przypominające o nieuregulowanych należnościach,
 • blokować sprzedaż dla klientów, którzy zalegają z płatnościami.

Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów

Dzięki prostemu w obsłudze modułowi Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów będziesz mógł gromadzić i katalogować wszystkie rodzaje firmowych dokumentów. Możliwość wyszukiwania konkretnych plików umożliwi Ci szybkie i sprawne odnalezienie niezbędnych danych.

comarch_optima_crm_3
Lista ofert handlowych

Moduł Obieg Dokumentów pozwala również na zdefiniowanie procesu obiegu dokumentów w firmie oraz dostosowanie go do indywidualnych preferencji.

Comarch ERP Optima Serwis

Moduł Comarch ERP Optima Serwis został stworzony specjalnie z myślą o firmach, które zajmują się świadczeniem usług, a także serwisują sprzedawane produkty. Moduł ten z powodzeniem współpracuje z modułem Comarch ERP Optima Faktury oraz z modułem magazynowym Comarch ERP Optima Handel/Handel Plus (w zakresie pobierania części z magazynu).

Księgowość

System Comarch ERP Optima jest nieocenionym wsparciem w prowadzeniu księgowości małej i średniej firmy.

Dzięki niemu będziesz mógł obsłużyć wszystkie formy księgowości – od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów, aż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową.

Co ważne, oprogramowanie jest regularnie aktualizowane i zgodne z najnowszymi przepisami. Dzięki Comarch ERP Optima będziesz mógł prowadzić księgowość firmy w odpowiedzialny, rzetelny i w pełni zautomatyzowany sposób.

Książka Przychodów i Rozchodów

Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa to narzędzie dedykowane firmom, które rozliczają się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT).

 

ksiega_podatkowa
Księga podatkowa

Dzięki modułowi Comarch ERP Optima Księga Podatkowa będziesz mógł:

 • prowadzić zapisy Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzić rejestry VAT,
 • prowadzić ewidencję dodatkową,
 • prowadzić ewidencję wynagrodzeń,
 • prowadzić rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • prowadzić spis z natury,
 • naliczać zaliczki na podatek dochodowy,
 • sporządzać deklaracje podatkowe,
 • wysyłać do systemu e-Deklaracje.

ksiega_podatkowa_deklaracja_PIT36
Deklaracja roczna z ikonką eksportu do systemu e-Deklaracje

Pełna księgowość – księgowość kontowa

Moduł Comarch ERP Optima Księga Handlowa pozwala na prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.

ksiega_handlowa_plan_kont
Plan kont

Dzięki modułowi Księga Handlowa będziesz mógł:

 • tworzyć okresy obrachunkowe,
 • tworzyć wielowymiarowe plany kont oraz wykorzystywać funkcje grup kont,
 • księgować do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 • generować zestawienia obrotów i salda za dowolny okres,
 • wykorzystywać schematy księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • prowadzić pełną ewidencję VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27
 • wysyłać deklaracje do systemu e-Deklaracji,
 • sporządzać VAT-ZD do deklaracji VAT-,
 • rozliczać VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
 • obliczać zaliczki na PIT-36, PIT-36L, CIT-8
 • obliczać i wysyłać drogą elektroniczną deklaracje roczne,
 • prowadzić inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
 • prowadzić oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • księgować dokumenty bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • parować ze sobą dekrety na kontach rozrachunkowych,
 • generować automatyczne różnic kursowe i kompensaty w momencie rozliczania rozrachunków,
 • tworzyć zestawienia księgowe, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.

ksiega_handlowa_schemat_ksiegowy
Lista elementów schematu księgowego

Jeśli szukasz dodatkowych funkcjonalności, wybierz Moduł Księga Handlowa Plus, który umożliwi Ci dodatkowo:

 • zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe,
 • opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
 • generowanie przeszacowania walut.

Ewidencja środków trwałych

Jeśli zależy Ci na tym, aby móc kompleksowo obsługiwać i gospodarować środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem dodatkowym, wybierz Comarch ERP Optima Środki Trwałe.

srodki_trwale_karta
Karta środka trwałego

Dzięki modułowi Środki Trwałe będziesz mógł:

 • automatycznie naliczać odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • generować plany amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
 • stosować różne metody amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa),
 • prowadzić ewidencję wyposażenia,
 • automatycznie księgować miesięczne odpisy amortyzacyjne i inne dokumenty środków trwałych,
 • ująć amortyzację w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
 • uwzględniać wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
 • zawiesić amortyzację środka trwałego,
 • ewidencjonować środki trwałe będące w budowie,
 • przypisać osobę odpowiedzialną za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania.

srodki_trwale_ewidencja_wyposazenia
Ewidencja wyposażenia

 Płace i Kadry

Prowadzenie działu kadrowo-płacowego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Właśnie dlatego tak ważne jest, by w codziennych obowiązkach zapewnić sobie profesjonalne, niezawodne wsparcie. Taką pomocą z całą pewnością okaże się moduł Kadry i Płace.

Moduł Kadry i Płace, dzięki automatyzacji kluczowych procesów i usprawnieniu przepływu informacji minimalizuje ryzyko błędów i pomyłek, co jest szczególnie istotne w właśnie w tym departamencie. Regularne aktualizacje, uwzględniające najnowsze zmiany prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zapewnią niemal natychmiastową reakcję na zmieniające się wymogi.

Dzięki swojej przejrzystej strukturze i intuicyjnej konstrukcji korzystanie z modułu będzie komfortowe i wygodne nawet dla osoby, która nigdy wcześniej nie korzystała z systemu ERP.

Moduł Kardy i Płace jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Comarch ERP W chmurze

Korzystając z systemu Comarch ERP nie musisz instalować na komputerze jakiegokolwiek oprogramowania. Takie udogodnienie będzie szczególnie przydatne, kiedy zarządzasz procesami w firmie spoza biura (np. podczas służbowego wyjazdu).

Jeśli zastanawiasz się, czy korzystając z takiego modelu Twoje dane są bezpieczne – możesz spać spokojnie.

Zarówno samo oprogramowanie, jak również baza danych umieszczone są w nowoczesnych i bezpiecznych serwerowniach Comarch Data Center. Możesz być pewien, że Twoje dane osobowe oraz wszelkie niezbędne dla firmy informacje są należycie chronione.

Dzięki dostosowanemu do pracy przez internet oprogramowaniu Comarch ERP Optima szybko i sprawnie:

 • wystawisz faktury,
 • obsłużysz magazyn,
 • zaksięgujesz dokumenty,
 • naliczysz wypłaty,
 • rozliczysz się z urzędami,
 • poprowadzisz sklep internetowy i wypromujesz go w serwisie Wszystko.pl.

Co wyróżnia system Comarch ERP Optima w chmurze:

 • Jest on dostępny zarówno w modelu stacjonarnym, jak również usługowym. Oznacza to, że aby zarządzać najważniejszymi procesami w firmie wystarczy jedynie… dostęp do internetu. Dzięki nowoczesnym technologiom, dostarczanym przez Comarch ERP Optima jest systemem bezawaryjnym, sprawdzonym i niezawodnym.
 • Wykupując stały abonament będziesz miał dostęp do oprogramowania wspierającego zarządzanie online firmą poprzez przeglądarkę internetową. W ramach poniesionej opłaty otrzymujesz także niezbędne wsparcie techniczne i merytoryczne ze strony Infortes.
 • Dzięki możliwości obsługi systemu przez przeglądarkę internetową będzie miał dostęp do najważniejszych danych oraz informacji niezależnie od miejsca pobytu i pory dnia. Takie rozwiązanie będzie szczególnie korzystne dla managerów i właścicieli firm, którzy dużo podróżują.
 • Dzięki możliwości pracy w różnych lokalizacjach oszczędzisz sporo czasu. Jest to szczególnie ważne dla osób, które zdają sobie sprawę, że czas to pieniądz.
 • Jeśli prowadzisz działalność rachunkową, możesz pracować ze swoimi klientami na platformie online. Takie rozwiązanie znacząco usprawni komunikację, nawet mimo dzielących Was znacznych odległości.
 • Chcąc skorzystać z oprogramowania on-line nie musisz używać doskonałej jakości sprzętu o wysokich parametrach. Niskie wymagania sprzętowe to jeden z kluczowych walorów systemu Comarch ERP Optima w chmurze.
 • Dzięki regularnym aktualizacjom, zapewnionym przez Comarch możesz być pewien, że pracujesz na najbardziej aktualnej wersji systemu.

Z systemem Płace i Kadry harmonijnie współpracuje aplikacja e-Pracownik. E-Pracownik umożliwia efektywne zarządzanie czasem pracy oraz urlopami.

kadry_i_place_formularz_danych_kadrowych
Formularz danych kadrowych

Z aplikacji można korzystać nie tylko na komputerze i laptopie, ale również na tablecie lub smartfonie.

Od wersji Comarch ERP Optima 2015.2 wprowadzono możliwość korzystania z aplikacji Comarch ERP e-Pracownik w modelu usługowym zainstalowanej w chmurze Comarch

kadry_i_place_czas_pracy
Ewidencja czasu pracy pracownika

Dzięki modułowi Kadry i Płace będziesz mógł:

 • ewidencjonować pracowników oraz odnotowywać przebieg ich zatrudnienia,
 • tworzyć strukturę zatrudnienia, która znacząco ułatwi zarządzanie kadrami nie tylko w systemie Comarch ERP Optima, ale również przez aplikację Comach ERP e-Pracownik,
 • rozliczać wypłaty uwzględniając nieobecności pracowników, ich czas pracy, dodatki oraz akordy,
 • aktualizować, importować oraz eksportować arkusze kalkulacyjne, zawierające dane kadrowe, informacje zawarte w umowach cywilnoprawnych, dane dotyczące planu pracy, przepracowanych godzin oraz godzin nieobecności,
 • importować dane kadrowe pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
 • importować elektroniczne zwolnienia lekarskie,
 • rozliczać nieobecności pracowników, z możliwości wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop,
 • monitorować wykorzystanie limitów nieobecności pracowników (np. urlopu wypoczynkowego lub okolicznościowego),
 • wybierać metody odnotowywania czasu pracy pracowników,
 • rozliczać nieobecności pracownika, wynikłe z rodzicielstwa,
 • ewidencjonować i rozliczać czas pracy, przy uwzględnieniu nadgodzin oraz pracy w godzinach nocnych,
 • definiować niestandardowe składniki wynagrodzeń, nieobecności oraz limitów nieobecności,
 • tworzyć korekty do zaksięgowanych wcześniej list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
 • podzielić wypłatę pracownika na część wypłacaną gotówką oraz wypłacaną na konto bankowe,
 • rozliczać umowy cywilnoprawne, w tym również zawarte z cudzoziemcami,
 • skutecznie powiązać dodatki i umowy cywilnoprawnych z listami płac, co przekłada się na ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac,
 • naliczać i drukować deklaracje podatkowe, zgodne z obowiązującymi wzorami formularzy,
 • wysyłać deklaracje podatkowe do systemu e-Deklaracje,
 • tworzyć deklaracje dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruki pomocnicze do DEK-II i DEK-I-0,
 • tworzyć wydruki pomocnicze do raportów GUS,
 • wykonywać i przesyłać do systemu Płatnik formularze zgłoszeniowe oraz deklaracje rozliczeniowe ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami,
 • archiwizować konkretne formularze kadrowe oraz archiwizować wypłaty za wskazany okres,
 • przesyłać listę płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, celem jej zaksięgowania.

kadry_i_place_lista_zapisow
Lista zapisów kadrowych pracownika

Jeśli chcesz zwiększyć funkcjonalność modułu ERP Optima Płace i Kadry, wybierz model Płace i Kadry Plus. Dzięki niemu będziesz mógł dodatkowo:

 • tworzyć strukturę organizacyjną, która umożliwia przypisanie pracowników do poszczególnych wydziałów,
 • powiązać listę płac z wybranym wydziałem,
 • obsłużyć kasę zapomogowo-pożyczkową: przynależność do kasy, rejestrację składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie,
 • ewidencjonować i monitorować wysokości potrąceń (także komorniczych i alimentacyjnych),
 • wykonywać operacje dla wielu pracowników jednocześnie: naliczać limity nieobecności, zmieniać wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawać nieobecności,
 • wykonywać obsługę kadrowo-płacowa dla pracowników wieloetatowych,
 • rozliczać wynagrodzenia dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
 • rozliczać wynagrodzenia dla pracowników tymczasowych,
 • wykonywać automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia,
 • odnotowywać w kalendarzu obecności pracownika dowolną liczbę wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia,
 • rozliczać nadgodziny w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz ewidencjonować odbiór czasu wolnego za nadgodziny,
 • importować informacje o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
 • definiować dodatki według indywidualnych wzorów klientów
 • generować opis analityczny dla poszczególnych składników wypłaty.

 Rozwiązanie dla Biur Rachunkowych

Comarch ERP Optima to rozwiązanie, z którym usprawnisz proces zarządzania Twoim biurem rachunkowym lub kancelarią doradztwa podatkowego oraz przyspieszysz obsługę klientów.

Comarch ERP Optima uzyskał Certyfikat zgodności z Ustawą o Rachunkowości. Skontaktuj się z nami aby otrzymać certyfikat zgodności Comarch ERP Optima z Ustawą o rachunkowości.

Biuro rachunkowe

Comarch ERP Optima moduł Biuro Rachunkowe został stworzony z myślą o zdecydowanym uproszczeniu pracy biur rachunkowych i doradców podatkowych, którzy potrzebują wykonać pewne seryjne operacje. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę księgowego w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych klientów. Biuro rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem Comarch ERP Optima, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a księgowy może rozpocząć pracę dla różnych klientów bez konieczności dodatkowego logowania.

biuro_rachunkowe_okno_glowne
Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe – Okno główne

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe umożliwia:

 • wykorzystanie indywidualnie definiowanych cech/atrybutów, za pomocą których można dokładnie opisać każdego kontrahenta, zgodnie z potrzebami biura,
 • wykonania operacji seryjnych jak np. obliczanie deklaracji, wydruki deklaracji, wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracje,
 • możliwość wysyłania i odbierania e-maili z wielu kont pocztowych,
 • sprawdzenie etapów prac związanych z Klientami np. dostarczeniem czy zaksięgowaniem dokumentów,
 • integrację modułu Biuro Rachunkowe z modułem Obieg Dokumentów,
 • rejestrowanie oraz analizowanie czasu pracy poświęconego dla danego klienta,
 • przygotowania wielu raportów dla wskazanych baz klientów,
 • wykonanie czynności administracyjnych, takich jak kopie bezpieczeństwa i konwersje baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych Comarch ERP Optima.

biuro_rachunkowe_eksport_deklaracji
Eksport do systemu e-Deklaracje

Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Biuro Rachunkowe zyskujesz:

 • możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa i wykonania konwersji dla wielu baz danych,
 • możliwość tworzenia wielu raportów, które są pomocne zarówno w przygotowaniu informacji dla klienta, jak również w sprawdzaniu rentowności współpracy z danym klientem,
 • możliwość wykonywania operacji seryjnych.

biuro_rachunkowe_czas_pracy
Analiza czasu pracy pracownika

Moduł Biuro Rachunkowe usprawnia codzienną pracę. Analizy jakie można przygotować są bardzo pomocne zarówno w przygotowaniu informacji dla klienta, jak również w sprawdzaniu rentowności współpracy z danym klientem. Comarch ERP Optima w połączeniu z modułem Biuro Rachunkowe to doskonałe narzędzie pracy dla każdego biura.

Księga podatkowa

Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT).

ksiega_podatkowa
Księga podatkowa

Oprócz podstawowych ewidencji księgowych (rejestry VAT, księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa) program pozwala na prowadzenie wszelkich ewidencji pomocniczych wymaganych przy tej formie księgowości, takich jak Ewidencja wynagrodzeń, Spis z natury i Ewidencje na potrzeby rozliczenia przejazdów samochodem prywatnym. Gromadzona informacja jest następnie przetwarzana i pozwala na przygotowanie i wydrukowanie lub złożenie w formie elektronicznej deklaracji podatkowych, takich jak VAT-7, VAT-UE oraz przygotowanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, PIT-4R oraz PIT-28.
Moduł Księga Podatkowa zapewnia możliwość:

 • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie deklaracji rocznych oraz wysyłanie ich do systemu e-deklaracji,
 • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na PIT-36 lub PIT-36L,
 • sporządzania deklaracji VAT-7 i VAT-UE oraz wysyłanie ich do systemu e-deklaracji.
 • księgowania do bufora,
 • przeksięgowania zapisów z bufora do księgi,
 • zamknięcia zapisów księgowych na dany dzień,
 • sporządzania i księgowania spisu z natury.

ksiega_podatkowa_deklaracja_PIT36
Deklaracja roczna z ikonką eksportu do systemu e-Deklaracje

Moduł Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie:

 • zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • rejestrów VAT,
 • ewidencji dodatkowej,
 • ewidencji wynagrodzeń,
 • ewidencji przebiegu pojazdu,
 • spisu z natury,
 • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych.

Moduł Księga Podatkowa, współpracuje z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima, dzięki czemu procesy dekretacji dokumentów w księdze podatkowej bądź w ewidencji ryczałtowej zachodzą automatycznie.

Księga Podatkowa współpracując z poniższymi modułami umożliwia:

 • Faktury – Bezpośrednie przeniesienie wystawionych faktur do odpowiednich rejestrów księgi podatkowej, a następnie przeksięgowanie ich do odpowiednich kolumn książki podatkowej lub ewidencji ryczałtowej;
 • Kasa/Bank – Przeniesienie z modułu Księga Podatkowa – Rejestry VAT, zapisów do rejestrów kasowo/bankowych oraz przyszłych płatności do Preliminarza Płatności;
 • Środki Trwałe – Przeksięgowywanie do Księgi Podatkowej odpisów amortyzacyjnych;
 • Kadry i Płace – Szybkie zaksięgowanie listy płac pracowników poprzez ujęcie w Księdze Podatkowej wynagrodzeń oraz składek ZUS płaconych przez pracodawcę.

ksiega_podatkowa_spis_z_natury
Lista spisów z natury

Moduł Księga Podatkowa to także:

 • pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów,
 • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów z możliwością wprowadzenia zmian),
 • możliwość ograniczania dostępu do poszczególnych funkcji programu,
 • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklarację PIT-36 lub PIT-36L.

Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Księga Podatkowa zyskujesz:

 • bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów,
 • automatyczne księgowanie dokumentów z innych modułów do KP,
 • możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych,
 • możliwość wysyłania e-deklaracji,
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Księga handlowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa umożliwia firmie prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.

ksiega_handlowa_plan_kont
Plan kont

Moduł Księga Handlowa pozwala na:

 • stworzenie wielopoziomowego planu kont,
 • wykorzystanie funkcji grup kont,
 • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • predekretację dokumentów,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE i wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracji,
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.
 • pozwala na bieżącą analizę planu przychodów i wydatków tj. pozwala porównywać plan przychodów i wydatków z faktycznie uzyskanymi przychodami i poniesionymi wydatkami, które zostały zaksięgowane na kontach przy wykorzystaniu funkcji kontroli budżetu.
  Funkcja ta może być wykorzystywana przez jednostki budżetowe jak również inne podmioty gospodarcze, które chcą kontrolować swoje wydatki czy przychody z założonym planem.

ksiega_handlowa_grupy_kont
Grupy kont

Księga Handlowa pozwala na automatyczną generację i przesyłanie Deklaracji VAT do odpowiedniego urzędu drogą elektroniczną. Wszystkie dane potrzebne do jej wypełnienia pobierane są z bazy danych programu, dzięki czemu użytkownik unika pomyłek. Co więcej Comarch ERP Optima daje możliwość odebrania Urzędowego poświadczenia Odbioru, gwarancji dotarcia e-deklaracji do urzędu.

ksiega_handlowa_schemat_ksiegowy
Lista elementów schematu księgowego

Moduł Księga Handlowa Plus umożliwia:

 • zakładanie kont walutowych,
 • opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
 • generowanie przeszacowania walut.

ksiega_handlowa_przeszacowanie_walut
Lista dokumentów przeszacowania walut

Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Księga Handlowa zyskujesz:

 • bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów,
 • oszczędność czasu, dzięki zastosowaniu schematów księgowych i księgowań okresowych,
 • możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych,
 • możliwość wysyłania e-deklaracji,
 • możliwość sprawdzenia przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem dzięki predekretacji dokumentów.
 • możliwość planowania księgowanych kwot na poszczególnych kontach (budżetowanie).

Środki trwałe

Comarch ERP Optima Środki Trwałe dla Biur Rachunkowych pozwala na kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.

srodki_trwale_karta
Karta środka trwałego

Moduł Środki Trwałe pozwala na:

 • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
 • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa),
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
 • uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
 • ewidencję środków trwałych będących w budowie,
 • przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowanie.

srodki_trwale_plan_amortyzacji
Plan amortyzacji wybranych środków trwałych

Moduł posiada także kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • rejestrację „historii” środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości,
 • tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych, jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych,
 • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.

srodki_trwale_ewidencja_wyposazenia
Ewidencja wyposażenia

Comarch ERP Optima Środki Trwałe to:

 • Przyspieszenie pracy poprzez możliwość zbiorczego naliczenia odpisów amortyzacyjnych;
 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia w jednym programie,
 • Pełna kontrola wykorzystywanych środków trwałych,
 • Pewność lepszej dbałości o środki trwałe, dzięki możliwości przypisania go do konkretnej osoby.

Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Środki Trwałe zyskujesz:

 • oszczędność czasu dzięki możliwości zbiorczego naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz automatycznemu księgowaniu dokumentów takich jak: otrzymanie, amortyzacja, ulepszenia, likwidacji,
 • możliwość analizowania środków trwałych w ujęciu historycznym.

Kadry i płace

Comarch ERP Optima Płace i Kadry dla biur rachunkowych wspomaga obsługę kadrowo – płacową każdej firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik,  co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

kadry_i_place_formularz_danych_kadrowych
Formularz danych kadrowych

Moduł Płace i Kadry umożliwia:

 • zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią,
 • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów
 • możliwość zaimportowania danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
 • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop,
 • kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika np. urlopu wypoczynkowego,
 • możliwość wyboru metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
 • ewidencjonowanie i rozliczanie nadgodzin,
 • definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
 • korekty do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
 • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, dzięki czemu będą naliczały się automatycznie na wskazanych listach,
 • podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe,
 • rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami,
 • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje,
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami),
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami.

kadry_i_place_czas_pracy
Ewidencja czasu pracy pracownika

Moduł Płace i Kadry Plus

Posiada dodatkowe funkcje takie, jak:

 • strukturę organizacyjną, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów,
 • opcję powiązania listy płac z wybranym wydziałem,
 • obsługę kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie,
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
 • automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia,
 • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
 • odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do sześciu wejść/wyjść w obrębie doby,
 • możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów,
 • atrybuty, czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji.

Comarch OPT!MA Płace i Kadry można zintegrować również z systemem Comarch CDN XL, korzystając z dodatkowego modułu synchronizacji.

To potrzeba klienta decyduje o tym, jakie funkcjonalności programu będzie wykorzystywał w swojej pracy. W każdym momencie możliwe jest rozszerzenie instalacji z modułu Płace i Kadry do Płace i Kadry Plus.

Moduły te charakteryzują się przede wszystkim: prostą obsługą, przejrzystością informacji, możliwością szybkiego dostosowywania się do zmieniających się przepisów oraz stabilną pozycją na rynku.

kadry_i_place_lista_zapisow
Lista zapisów kadrowych pracownika

Z modułem Kadry i Płace biuro rachunkowe zyskuje:

 • możliwość zawierania umów z pracownikiem na dowolnie wybraną formę zatrudnienia,
 • łatwość prowadzenia przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach,
 • pełną kontrolę nadgodzin pracowników, dzięki automatycznemu rozliczaniu nadgodzin,
 • bezproblemową współpracę z programem Płatnik oraz SOD – offline,
 • dużą elastyczność w definiowaniu i naliczaniu wynagrodzeń pracownikom, uwzględniających różnorodne dodatki płacowe,
 • oszczędność czasu dzięki funkcji seryjnego wprowadzania zmian na kartotekach pracowniczych, a także poprzez seryjne naliczanie deklaracji np. PIT-11, PIT-40,
 • dostępność wszelkich formularzy związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika.

Analizy Business Intelligence dla biura rachunkowego

Comarch ERP Optima Analizy BI to narzędzie służące do budowania  raportów i analiz na bazie informacji
wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima. Narzędzie dostępne jest w dwóch różnych wersjach:

 • podstawowej skierowanej do firm,
 • rozszerzonej, zawierającej funkcjonalności dedykowane specjalnie biurom rachunkowym.

W wersji dla biur istnieje możliwość tworzenia raportów na wielu bazach firmowych jednocześnie. Ułatwia to i przyspiesza pracę. Raz przygotowany raport, np. należności nierozliczonych może zostać wysyłany do wszystkich zdefiniowanych w programie klientów biura, dla każdego klienta zawiera tylko jego dane. Jeżeli biuro  prowadzi księgowość danej firmy, ma dostęp do danych sprzedażowych, faktur itp. to dodatkowo może się wyróżnić spośród innych biur, wprowadzając dla swoich klientów raportowanie np. ich stanu zapasów czy trendu sprzedaży produktów. W tym celu przypisuje się wybrany raport sprzedaży do danego klienta za pomocą subskrypcji e-mail, a klient biura rachunkowego w ustalonych okresach (np. raz dziennie) otrzymuje raport dotyczący bieżącego poziomu sprzedaży w jego firmie na swoją skrzynkę mailową.

wykres-optima

W najnowszej wersji Comarch ERP Optima można zdefiniować wysyłanie takiego raportu cyklicznie nie tylko na adres e-mail, ale także na urządzenie mobilne, gdzie można go analizować w aplikacji Comarch ERP Mobilny BI. Do każdej wersji Comarch ERP Optima Analizy BI dla biur rachunkowych dołączone są w pakiecie dwie licencje na Comarch EPP Mobilnego BI, z możliwością rozszerzenia o kolejne.

Optima_BI_1

Tworzenie raportów na wielu bazach jest użyteczne również dla biur, które mogą teraz przedstawić na jednym zestawieniu dane klientów z wielu baz danych, bez konieczności przełączania się pomiędzy nimi. Przykładowo można sprawdzić, ile w sumie u wszystkich klientów pozostało nam jeszcze operacji nierozliczonych. Takie przedstawienie wszystkich danych na raporcie może się odbywać na dwa sposoby: albo widzimy sumę całkowitą wszystkich operacji nierozliczonych, albo w podziale na naszych klientów, co zwiększa możliwości analizy. W wersji podstawowej analiz takie zestawienia są niedostępne.

Wysyłanie raportów za pomocą subskrypcji e-mail jest na tyle rozbudowane, że pozwala bez problemu dostosować tą opcję pod preferencje klienta. Można zmienić adres, na jaki przychodzi powiadomienie, częstotliwość raportowania, określić jakie raporty są przesyłane. Wszystko dzieje się automatycznie, biura rachunkowe oszczędzają więc czas potrzebny na każdorazowe ręczne przygotowanie i wysłanie takich sprawozdań do klienta.

Optima_BI_2
W Comarch ERP Optima Analizy BI możesz także tworzyć własne raporty lub skorzystać z naszego doświadczenia współpracy z ponad 85 000 firmami i używać z już gotowych raportów wzorcowych.

W Comarch ERP Optima Analiz BI dostarczamy ponad 100 raportów dotyczących każdego obszaru prowadzenia firmy:

 • Raporty Sprzedaży
 • Raporty Sprzedaży Rok do Roku
 • Raporty Zakupów
 • Raporty dotyczące płatności
 • Raporty Księgowości (ER) – raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie ewidencji ryczałtowej.
 • Raporty Księgowości (KP) – raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgi Podatkowej
 • Raporty Księgowości (KK) – raport zawiera dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgowości Kontowej.
 • Raporty Rejestrów VAT
 • Raporty dotyczące Kadr i Płac
 • Raporty Płatności na Dzień
 • Raporty dotyczące Magazynu
 • Raporty dotyczące Środków Trwałych
 • Raporty dotyczące CRM
 • Raporty Handlowe
 • Raporty Rozrachunków Księgowych

Optima_BI_3

Podsumowujac: funkcje Comarch ERP Optima Analizy BI przydatne dla Biura Rachunkowego:

 • Raporty oparte o kilka baz źródłowych – możliwość uruchamiania raportów na kilku bazach firmowych na raz.
 • Wysyłanie subskrypcji z różnych baz dla każdego odbiorcy – możliwość wysyłania subskrypcji na innej bazie dla każdego odbiorcy. Za pomocą jednej subskrypcji można wysłać raporty z danymi z różnych firm dla różnych odbiorców.

Internetowa wymiana dokumentów

Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD) to mechanizm, który zapewnia bezpieczne przesyłanie dokumentów pomiędzy dwoma niezależnymi instalacjami Comarch ERP Optima. Poprzez zastosowanie serwera wymiany danych Comarch, jako pośrednika komunikacyjnego, przesyłane dane są odpowiednio szyfrowane, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłania, uniemożliwiając jednocześnie nieautoryzowane usuwanie danych z serwera oraz wysyłanie na serwer.

IWD znajduje zastosowanie w wielu codziennych sytuacjach biznesowych:

 • jest narzędziem współpracy pomiędzy firmą, a obsługującym ją Biurem Rachunkowym,internetowawymianadanychBR_5047
 • służy do przesyłu danych między placówką handlową a działem księgowym firmy,internetowawymianadanychfirma_5049
 • pozwala dwóm niezależnym firmom przesyłać faktury elektroniczne.internetowawymianafaktur_5051

Za pośrednictwem IWD mogą być przesyłane różnego rodzaju dane zapisywane w bazie systemu Comarch ERP Optima, takie jak:

 • dokumenty handlowe,
 • dokumenty magazynowe,
 • raporty kasowe,
 • rozliczenia,
 • lista pracowników,
 • lista kontrahentów,
 • lista banków i urzędów,
 • formy płatności,
 • definicje dokumentów,
 • inne.

535pasek
Skrzynka dokumentów w IWD

Użytkownicy mają przygotowane specjalne „skrzynki” zawierające informacje o dokumentach wysłanych, odebranych lub oczekujących na odebranie za pośrednictwem IWD. Dzięki ich zastosowaniu program sam pilnuje aby dane Klienta trafiały do właściwej bazy. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość seryjnego odbierania dokumentów z poziomu modułu Biuro Rachunkowe.

535skrzynka-IWD-duza
Lista dokumentów do odebrania

Usługa Internetowej Wymiany Danych zapewnia:

 • bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • oszczędność czasu dzięki wyeliminowaniu konieczności wprowadzania dokumentów ręcznie,
 • szybką komunikację pomiędzy kontrahentami.

Raportowanie i analizy

Raportowanie oraz analizowanie danych to niezbędne elementy, które nie tylko obrazują aktualną kondycję przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim pozwalają planować i podejmować najważniejsze decyzje w oparciu o rzeczowe, kompletne i wiarygodne dane.

Comarch ERP Optima to kompleksowe, wielowymiarowe wsparcie dedykowane mniejszym i średnich firmom. Prosty w obsłudze system oraz imponujące możliwości jakie oferuje znacząco polepszą komfort codziennej pracy personelu na każdym szczeblu.

Dzięki nowoczesnemu narzędziu Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence będziesz mógł generować zaawansowane raporty i analizy na podstawie wprowadzonych do systemu danych. Takie działania mogą doprowadzić nie tylko do wzrostu przewagi nad konkurencją, ale również do wzrostu sprzedaży, poprawy relacji z klientami i zwiększenia satysfakcji pracowników.

bi-najwieksi-dluznicy

Analiza dłużników i wierzycieli firmy pozwala kontrolować wszelkie zobowiązania i należności

Jak działa Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence?

Powstanie Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence jest efektem 12-letniego doświadczenia ekspertów firmy Comarch.

Dzięki temu wszechstronnemu narzędziu otrzymasz kluczowe informacje, niezbędne do efektywnego zarządzania małą i średnią firmą. System umożliwia szybkie i sprawne porównanie wybranych danych. Bez konieczności czekania na skomplikowane i kosztowne analizy, przeprowadzane przez podmioty zewnętrzne.

System umożliwia wygenerowanie ponad 100 różnych raportów, w tym m.in.: raport dotyczący poniesionych kosztów, wysokości sprzedaży czy skuteczności uruchomienia nowych kanałów dystrybucji.

Bi-drzewo-raportow

Moduł Analizy zawiera kilkadziesiąt gotowych analiz podzielonych na kilka obszarów tematycznych, co ułatwia umożliwia odszukanie potrzebnej analizy

Ogromnym walorem jest możliwość prezentowania analiz w formie wykresów (stożkowych, kołowych, liniowych czy słupowych) lub tabel.

BI2-typ-wykresow

Analizy i raporty mogą być prezentowane za pomocą różnego typu wykresów

Dzięki modułowi Comarch ERP Business Intelligence zyskasz:

 • lepszy obraz działalności firmy oraz rentowności jej poszczególnych obszarów,
 • na bieżąco aktualizowane, wiarygodne i rzetelne dane dotyczące wszystkich aspektów działania przedsiębiorstwa,
 • możliwość podejmowania kluczowych decyzji w oparciu o racjonalne przesłanki i rzeczowe, konkretne dane. Dzięki modułowi BI Twoje decyzje nie będą opierać się jedynie na założenia i prognozach,
 • oszczędności, wynikające z możliwości samodzielnego tworzenia raportów i analiz,
 • sporo czasu – dzięki zastosowaniu subskrypcji, stale wykonywane raporty będą zawsze dostarczane na czas,
 • możliwość weryfikacji realizacji planów firmy – wykorzystując moduł Comarch ERP Optima Analizy BI w prosty sposób na jednym sprawozdaniu odczytasz stopień zrealizowanego planu i prześledzisz trendy dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności.

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera jest modułem szczególnie przydatnym Klientom Biur Rachunkowych, kadrze kierowniczej oraz właścicielom firm.

ABC

Analiza ABC

Dzięki Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera szybko i sprawnie wygenerujesz raporty dotyczące:

 • przychodów i kosztów firmy,
 • podatków do zapłaty,
 • kosztów wypłacanych wynagrodzeń,
 • informacji kadrowych,
 • rozliczeń z kontrahentami.

struktura

Struktura wiekowa należności

Dane znajdujące się w raportach, są odczytywane z bazy Comarch ERP Optima.

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera zapewni Ci dostęp do:

 • analiz obrotów magazynowych,
 • raportów kadrowo/płacowych,
 • raportów dłużników i wierzycieli,
 • raportów dotyczących rejestrów VAT, zapisów księgowych, zapisów KPIR,
 • struktury wiekowej należności i zobowiązań,
 • danych słownikowych,
 • statystyk dotyczących ilości wprowadzonych dokumentów,
 • funkcji definiowania dostępu do analiz i uprawnień dla każdego użytkownika modułu (tylko administrator),
 • opcji eksportu wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego.

bilans
Aktualny bilans w Księdze Podatkowej

Dzięki modułowi Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera będziesz mógł:

 • mieć dostęp do firmowych danych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wszystko dzięki możliwości dostępu do danych przez internet,
 • posiadać stały wgląd do informacji niemal ze wszystkich obszarów działania Comarch ERP Optima, wykorzystywanych w firmie,
 • eksportować wygenerowane raporty do arkusza kalkulacyjnego lub pdf.

Cennik ważny od 01.10.2017r.. Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto niezawierające 23% podatku VAT.

f_optima2f_optima3

 


Wartością dodaną, jaką zyskuje nabywca Comarch ERP Optima jest usługa Comarch Asysta , która obejmuje:
• bezpłatny dostęp do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania,
• pomoc telefoniczną specjalistów Comarch (HOT-LINE),
• dostęp do indywidualnych stron internetowych zawierających materiały szkoleniowe.

Dla użytkowników Comarch ERP Optima w modelu usługowym, Asysta obowiązuje przez cały okres trwania umowy, natomiast w przypadku wersji stacjonarnej Comarch Asysta trwa pierwsze 12 miesięcy od zakupu Comarch ERP Optima. Przedłużenie usługi na kolejne 12 miesięcy, to koszt 20%* wartości posiadanej instalacji Comarch ERP Optima, zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie przedłużenia. Jest to oferta dla klientów, którzy w momencie przedłużenia posiadają aktualną wersję programu.

 • Creator to firma z trzydziestoletnią tradycją, działa w branży profilaktyki ochrony zdrowia oraz rehabilitacji. Posiada kilka ośrodków we Wrocławiu oraz w Łodzi. Creator zajmuje się także projektowaniem, produkcją oraz kompleksowym uruchamianiem kriokomór leczniczych i rekreacyjnych.
  Creator sp. z o.o.
 • Mitutoyo Polska oferuje stacjonarne urządzenia pomiarowe wyposażone w oprogramowanie komputerowe i reprezentuje japońską firmę Mitutoyo w naszym kraju. Poza sprzedażą urządzeń firma zapewnia także serwis i obsługę posprzedażną dla klientów.
  Mitutoyo Polska sp. z o.o.
 • Elzap Elektrotechnika to firma handlowa, która prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną wyrobów elektrotechnicznych znanych producentów. Ponadto firma zajmuje się projektowaniem i montażem złącz i rozdzielnic.
  Elzap Elektrotechnika sp. z o.o.
 • KRUK od wielu lat jest liderem branży i kluczowym graczem zarówno w obszarze windykacji na zlecenie jak i obrotu wierzytelnościami. Firma odzyskuje należności m.in. dla banków, pośredników kredytowych, ubezpieczycieli.
  Kruk S.A.
 • Firma Compta Rapid Fingas Agnieszka to wrocławskie biuro rachunkowe działające na rynku od 1999 roku. W ramach świadczonych przez biuro usług rachunkowych prowadzona jest księgowość małych i średnich firm oraz rozliczenia kadrowo-płacowe.
  Compta Rapid Fingas Agnieszka
 • Hoomark sp. z o.o. jest polskim oddziałem firmy Hoomark BV. Firma produkuje papiery ozdobne oraz akcesoria do pakowania na wszystkie okazje. Frima korzysta ze wzorów i licencji m.in. Disney i Warner Bros.
  Hoomark sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Wrocław Infortes Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
tel. (071) 306 70 40
email:
Zielona Góra Infortes Sp. z o.o.
ul. Kręta 5
65-770 Zielona Góra
tel. (068) 506 50 10
email:
2018 © Infortes Systemy ERP - Platynowy Partner Comarch | Projekt i wykonanie mohi.to
Formularz kontaktu
Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.