Masz pytania ? 71 306 70 43
71 306 70 43
Masz pytania?

CRM7

CRM7 to elastyczne, innowacyjne narzędzie klasy CRM, które usprawnia pracę, obsługę Klientów i zapewnia wysoki poziom komunikacji pomiędzy działami przedsiębiorstwa. System tworzy jednolitą strukturę informatyczną z aplikacjami używanymi w firmie – dostosowanie CRM7 do indywidualnych potrzeb firmy i branży zapewnia pełną integrację z systemami zewnętrznymi. CRM7 wspiera funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprzez łatwą rejestrację historii działań z Klientami, generowanie dokumentów i raportów, zarządzanie obiegiem informacji w firmie, realizację kampanii marketingowych  oraz prowadzenie obsługi serwisowej. Strategiczne informacje handlowe oraz cała wiedza o Kliencie przechowywane są w jednym miejscu i chronione prawami dostępu, dzięki czemu wdrożony system staje się firmowym centrum dowodzenia. Dzięki funkcjonalnościom wykraczającym daleko poza ramy standardowych aplikacji tego typu i integralności z systemami zewnętrznymi, CRM7 daje możliwość pełnego zarządzania relacjami z Klientem, poczynając od jego pozyskania, poprzez sprzedaż, kończąc na obsłudze po sprzedaży i serwisie.

Podstawowe korzyści z użytkowania systemu CRM7:

 • Przechowywanie danych o Kliencie w jednym miejscu,
 • Pełna integracja z systemami zewnętrznymi (systemy magazynowe, finansowo-księgowe, centrale telefoniczne, poczta elektroniczna, strony www itp.),
 • Analiza i optymalizacja działań na podstawie zaawansowanych raportów,
 • Generowanie dokumentów firmowych (współpraca z pakietami biurowymi, np. MS Office),
 • Segmentacja Klientów i personalizacja kampanii marketingowych,
 • Modelowanie procesów biznesowych,
 • Zarządzanie wszystkimi etapami cyklu sprzedaży,
 • Usprawnienie działań serwisowych,
 • Zwiększenie efektywności procesu obsługi klienta,
 • Automatyzacja działań w firmie.
Wiedza o klientach

Firma, osoby kontaktowe

Firma lub osoba fizyczna jest głównym podmiotem w systemie CRM, wokół którego odbywają się wszelkie akcje i działania w systemie. CRM7 umożliwia definiowanie i śledzenie wszystkich informacji, komunikatów oraz podjętych akcji, związanych z daną firmą lub osobą. Technologia deduplikacji gwarantuje, że przedsiębiorstwa mają czysty, spójny obraz klientów i relacji.

firmyS

Historia kontaktu

CRM7 zapewnia szybki dostęp do wszystkich zebranych danych powiązanych z rekordami w systemie, w tym podglądu firmy, kluczowych danych o sprzedaży, dokumentów i osób kontaktowych.

rejestracja-historii-kontaktw6

Archiwum dokumentów

Archiwum jest centralnym miejscem przechowywania dokumentów w formie elektronicznej. Pliki mogą być ogólnie dostępne dla wszystkich użytkowników, bądź jedynie wybranych osób/grup. Dokumenty mogą być też połączone z różnymi podmiotami w CRM7, np. z firmą, osobą kontaktową, zdarzeniem czy występować jako element procesu.

archiwumS

Praca grupowa

Kalendarz

W interaktywnym kalendarzu można przeglądać informacje związane z rezerwacjami zasobów, spotkaniami lub urlopami współpracowników. Użytkownicy mają dowolność w sortowaniu i konfigurowaniu zdarzeń oraz ustalaniu widoku kalendarza na dzienny, tygodniowy lub miesięczny.

kalendarz

Delegator

Funkcjonalność umożliwia użytkownikom delegowanie (przydzielanie) zadań swoim współpracownikom poprzez umieszczenie informacji o tym w ich kalendarzu, z uwzględnieniem wcześniej zaplanowanych działań oraz kontrolę realizacji – podział na zadania otwarte/zamknięte i śledzenie udzielonych odpowiedzi.

Delegator2

Marketing

Korespondencja seryjna (newsletter)

Menedżerowie mogą łatwo wybrać grupę docelową dla danej wysyłki (np. newslettera), zaprojektować lub wybrać gotowy szablon, a także śledzić reakcje na wysyłkę i generować na tej podstawie raportów.

korespondencja-seryjna-szablon

Seryjne planowanie zdarzeń

Korzystanie w pracy z rozwiązań telemarketingowych wymaga zastosowania specjalistycznych rozwiązań. Moduł Rozdzielacza Firm przydziela pracownikom telefony do wykonania z  wybranej bazy klientów. Pozwala to na scentralizowane, sprawne planowanie pracy wielu osób. W ten sposób zaoszczędzony czas pracownicy mogą przeznaczyć na bezpośrednią obsługę klienta.

seryjne-planowanie-zdarze

Ankiety marketingowe

Ankiety są prostym i skutecznym rozwiązaniem dla firm dbających o jakość obsługi klienta. W CRM7 możesz przygotować profesjonalne materiały określające satysfakcję klientów czy przewidywany popyt na nowy produkt. Opracowanie ankiet opiera się o dedykowany generator raportów, dzięki czemu czas reakcji na opinie klientów zostaje skrócony do minimum.

Ankiety-marketingowe

Akcje marketingowe

CRM7 pozwala nadzorować proces przeprowadzania akcji marketingowych – od stworzenia koncepcji, poprzez realizację, na monitorowaniu reakcji kończąc. Nowe i rozdzielone zadania w ramach zaplanowanych akcji pojawiają się automatycznie w kalendarzach osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

akcje-marketingowe-w-firmie3

Call Center

Zintegrowany moduł umożliwiający współpracę pomiędzy CRM7 a firmową centralą telefoniczną pozwala na skrócenie procesu telefonicznej obsługi klienta – dzwonisz, rejestrujesz rozmowę i jesteś automatycznie przekierowywany do historii kontaktu z rozmówcą.

CallCenter

Workflow

Modelowanie dowolnych procesów biznesowych

Modelowanie przebiegu procesów odbywa się w edytorze, w którym za pomocą symboli i łączników projektant określa ścieżki obiegu dokumentu lub schemat postępowania. Projektant, tworząc proces, określa jego etapy, definiuje miejsca, w których podejmowane są decyzje i określa różne warianty działań.

diagram

Automatyczne przydzielanie zadań i kontrola ich realizacji

Możesz wykorzystać CRM7 do automatycznego przydzielania zadań pracownikom, zgodnie z obowiązującym schematem biznesowym. Rezultat: precyzja w definiowaniu obowiązków, terminów oraz osób odpowiedzialnych za realizację.

automatyczne-przydzielanie-zada-i-kontrola-ich-realizacji4

Sprzedaż

Automatyczne planowanie działań handlowych

Funkcjonalność pozwala na przyporządkowanie importowanych firm do użytkowników wybranych grup oraz stworzenie przy tym okazji sprzedaży wraz ze zdarzeniem, widocznym w kalendarzu poszczególnych pracowników.

automatyczne-przydzielanie-zada-i-kontrola-ich-realizacji5

Zapytania ofertowe i zamówienia

Proces obsługi zapytań opiera się o rejestrację szczegółów zapytania, ofertowanie, a następnie kontrolę warunków zamówienia. Rejestracja szczegółów odbywa się za pośrednictwem formularzy statycznych lub warunkowych (zmieniających się w zależności od udzielonych odpowiedzi). Zamówienie może być realizowane w CRM7 lub możesz je wyeksportować do innego systemu informatycznego.

zapytania-ofertowe-i-zamowienia1

Ofertowanie

Moduły ofertowe w CRM7 pozwalają na automatyczne tworzenie dokumentów z poziomu przeglądarki, w oparciu o dane zgromadzone w systemie i popularne edytory tekstów. Przeniesienie dotychczasowo wykorzystywanych wzorów pism do systemu pozwala na proste przejście do pracy z CRM7, który przejmuje na siebie obowiązki administratora dokumentów.

ofertowanie.jpg

Lejek sprzedaży

Lejek sprzedaży to wizualny sposób analizy przepływu potencjalnych Klientów przez fazy procesu sprzedaży, jak również sposób planowania i prognozowania swoich przyszłych obrotów. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, gdzie leży potencjalny problem i pozbyć się go, poprzez modyfikację procedur postępowania, jeszcze w trakcie trwania akcji handlowej.

Lejek-sprzeday3

Integracja z systemami zewnętrznymi

Integracja systemów informatycznych służy ujednoliceniu danych pomiędzy aplikacjami w firmie, poprzez płynny przepływ informacji z jednego systemu do drugiego. Przeprowadzamy import danych do CRM7 z takich systemów jak: Symfonia, Forte, WF-MAG, JD Edwards, SAP, Egeria, CDN/XL (Systemy Firmy Comarch).

integracja

Planowanie tras handlowych

Możesz optymalizować koszty związane z pracą przedstawicieli handlowych w terenie. CRM7 zaprezentuje wprowadzone do systemu informacje sprzedażowe w postaci przejrzystych wyników na mapie. Dzięki temu łatwo ustalisz najskuteczniejszą strategię rozwinięcia sieci sprzedaży na wyznaczonym terenie i ograniczysz koszty związane ze służbowymi wyjazdami pracowników.

planowanie-tras-handlowych1

Obsługa po sprzedaży

Helpdesk

Dzięki modułowi Helpdesk klienci mogą w każdej chwili zgłaszać usterki, a kierownik serwisu ma pełen nadzór i kontrolę nad realizacją zgłoszeń. Tymczasem zespół serwisowy może skupić się na bezpośredniej pracy w terenie.

Helpdesk

Windykacja

Możesz mieć stały nadzór nad egzekwowaniem zaległych płatności od kontrahentów. CRM7 automatycznie wyśle przypomnienia oraz ponaglenia do klientów po przekroczeniu określonego terminu lub kwoty zobowiązania. System wstrzyma także automatycznie świadczenie usług na rzecz zadłużonej firmy/osoby. Wówczas będziesz miał pewność, że masz pełną kontrolę nad finansami Twojego przedsiębiorstwa.

Windykacja2

Serwis

Moduł Serwis umożliwia utrzymanie wysokiej jakości obsługi klienta wszędzie tam, gdzie sprzedaży usługi/towaru towarzyszy długoterminowa obsługa klienta na predefiniowanych warunkach. Dzięki wsparciu modułu Serwis nie zapomnisz o terminowym wykonaniu przeglądu technicznego u klienta i na czas dostarczysz części zamienne. W zamian uzyskasz od klienta lojalność i zwiększone przychody.

Serwis1

Projekty

Panel kierownika projektu

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad całością projektu ma dokładny wgląd w realizację zadań przez powołany zespół pracowników. W razie powstałych opóźnień lub niedociągnięć może zastosować działania naprawcze, w postaci odpowiednich powiadomień lub wprowadzając zmiany w harmonogramie projektu.

panel-kierownika-projektow1

Definiowanie projektów

Możesz od podstaw stworzyć nowy projekt, wyznaczając jego ramy czasowe, przyporządkowując użytkowników po stronie wykonawcy oraz klienta i tworząc budżet. Każdy projekt można dowolnie rozbudowywać poprzez przypisanie mu kolejnych zgłoszeń i przyporządkowanie osób odpowiedzialnych za ich realizację.

Definiowanie-projektw1

Kreator raportów

Tworzenie rozbudowanych raportów

Kreator raportów umożliwia tworzenie wielostopniowych i rozbudowanych analiz. Indywidualne określenie zakresu danych, metod oraz form prezentacji wyników pozwala dynamicznie przejść z poziomu ogólnej analizy firmy aż do analizy konkretnych przypadków sprzedażowych. W ten sposób, z poziomu CRM7, sygnały o sytuacji w firmie trafiają bezpośrednio do właściwych osób decyzyjnych.

Tworzenie-rozbudowanych-raportw2

Sortowanie wyników

Sortowanie pozwala określić odpowiednią kolejność prezentacji danych w raporcie. Ułatwia to przede wszystkim jego analizę, a także pozwala skupić się w pierwszej kolejności na interesujących nas w danej chwili wynikach.

Sortowanie-wynikw1

Warunki raportu

Funkcja warunków raportu umożliwia dodanie warunków ograniczających zestaw danych do wyraportowania. Wprowadzenie ich ma wpływ na kolejność wyświetlania danych w raporcie. Użytkownik może tworzyć grupy warunków o różnych spójnikach, co pozwala na generowanie skomplikowanego zestawu kryteriów, jakie powinny spełniać szukane dane.

warunki-raportu2

Raporty Finansowe

Faktury

Dzięki możliwości integracji z zewnętrznymi systemami finansowymi system CRM7 umożliwia monitorowanie statusów faktur, jak również globalne ich raportowanie. Dodatkowe możliwości niesie ze sobą moduł Faktury pozwalający na obsługę procesu fakturowania w systemie CRM.

faktury2

Obroty

Raport obrotów pozwala na ocenę sytuacji finansowej firmy pod kątem osiągniętych obrotów w porównaniu do założonego budżetu. Możliwość śledzenia tych danych na poziomie szczegółów pojedynczego klienta pozwala na miarodajną ocenę dotychczasowej sprzedaży.

obroty2

Rentowność

Raport umożliwia porównanie kosztów poniesionych na realizację usług do zysków jakie przyniosły. Dzięki niemu zarząd firmy ma bieżący wgląd w sytuację finansową przedsiębiorstwa z podziałem na poszczególne działania.

Raporty Sprzedażowe

Realizacja planów sprzedaży

Raport ukazuje stosunek realizacji planów sprzedażowych poszczególnych pracowników w danym okresie do ich wcześniej ustalonej wartości. Pozwala on badać stopień wykonania planu sprzedaży z podziałem na poszczególne dni miesiąca.

realizacja-planw-sprzeday2

Potencjał ofert

Raport pokazuje wartości potencjalnej sprzedaży na poszczególnych etapach kontaktu z klientem. Za jego pomocą możemy badać potencjały, czyli wartości wszystkich ofert, na każdym etapie procesu sprzedaży oddzielnie.

potencja-ofertt

Lejek sprzedaży

Raport pokazuje liczbę kontraktów/ofert na każdym z etapów procesu sprzedaży. Jest to jednocześnie przedstawienie wartości (potencjału) wszystkich ofert za pomocą danych liczbowych z podziałem na poszczególne etapy.

Lejek-sprzeday2

Raporty działu sprzedaży

Zdarzenia

Raport zdarzeń jest podstawowym i najczęściej wykorzystywanym narzędziem do badania jakości pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Pozwala on na badanie skuteczności działań wielu pracowników, np. pod względem ilości czy jakości kontaktów w dowolnie wybranym zakresie czasowym.

zdarzen1

Aktywność sprzedaży

Za pomocą systemu CRM możemy także badać aktywności poszczególnych pracowników, porównywać je oraz sortować pod kątem rodzaju aktywności, np. wykonanych rozmów telefonicznych czy zrealizowanych spotkań.

Raporty marketingowe

Skuteczność akcji marketingowych

Dzięki modułowi kampanii marketingowych zaplanowanie i realizacja akcji e-mail czy telemarketingu jest znacznie prostsze i skuteczniejsze. Raport skuteczności akcji marketingowych pozwala na sprawną analizę ilości firm zakwalifikowanych do kolejnych etapów kampanii. Pozwala to na szybkie określenie ilu klientów ostatecznie zdecydowało się na podpisanie umowy czy zakup towaru.

skuteczno-akcji-marketingowych

Skuteczność korespondencji seryjnej

Wysyłka seryjna znacznie ułatwia i przyspiesza prowadzenie korespondencji z wieloma osobami jednocześnie. Raport skuteczności pozwala na badanie reakcji uczestników wysyłki seryjnej poprzez informowanie o ilości otwartych wiadomości oraz klikniętych linków. Jego kolejnym atutem jest ułatwienie analizy zachowań odbiorców, co pozwala podjąć decyzje z kim warto w kolejnym etapie podjąć rozmowy.

Raporty Klientów

Kluczowi klienci

Raport ukazujący podział klientów ze względu na ich wartość dla przedsiębiorstwa. W prosty sposób prezentuje, którzy klienci przynoszą największe zyski, a którzy generują zbyt duże koszty. Ułatwia on także analizę danych pod kątem znanej w biznesie zasady Pareto, w której 20% kluczowych klientów generuje 80% zysku firmy.

kluczowi-klienci1

Uzyskane przychody

Raport ukazuje wartość sprzedaży uzyskanej od nowych klientów pozyskanych w danym miesiącu.

raport-uzyskanych-przychodw3

Klienci dodani

Raport pozwala określić ile firm zostało dodanych przez pracowników w wybranym czasie. Dzięki temu można szybko określić przyrost bazy oraz potencjał w penetracji rynku przez użytkowników systemu.

raport-dodanych-firm1

Wypełnij formularz, aby otrzymać cennik.

Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.

 • Raben działa w Polsce od 1991 roku. Zdobyte w tym czasie doświadczenie i pozycja na rynku gwarantują świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług logistycznych. Grupa Raben działa na terenie Czech, Estonii, Holandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Spółki wchodzące w jej skład to firmy Raben, Fresh Logistics i Raben Sea & Air.
  Grupa Raben
 • Firma FAKRO to prywatna firma rodzinna, która powstała w 1991 roku. Jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem w branży okien dachowych. Przez kilkanaście lat z małej rodzinnej firmy rozwinęła się w międzynarodową korporację.
  Fakro Sp. z o. o.
 • Getin Leasing jest częścią ogólnopolskiego Getin Noble Bank SA, jednej z wiodących instytucji finansowych w Polsce. Obecnie Getin Leasing jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się polską spółką w zakresie leasingu pojazdów osobowych.
  Getin Leasing S.A.
 • Działa na rynku od 1990 roku i jest jedną z największych w kraju firm świadczących usługi ochrony i sprzątania. Ponadto w ofercie grupy znajdują się usługi doradztwa personalnego oraz transportu i spedycji. Grupę tworzą powiązane spółki, z kraju i zza granicy. Łącznie grupa zatrudnia kilka tysięcy osób.
  Grupa Hunters sp. z o.o.
 • Bosch Rexroth jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.
  Bosch Rexroth Sp. z o.o.
 • Grupa DSV od 1995 r. była obecna w Polsce pod marką DFDS Transport. Kluczowe obszary działalności Grupy rozdzielone są pomiędzy 3 dywizje: DSV Road (spedycja drogowa), DSV Air&Sea (spedycja lotnicza i morska) i DSV Solutions (usługi logistyczne). Firma znajduje się w pierwszej piątce największych i najbardziej rentownych polskich firm z branży TSL.
  Grupa DSV

Dane kontaktowe

Wrocław Infortes Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
tel. (071) 306 70 40
email:
Zielona Góra Infortes Sp. z o.o.
ul. Kręta 5
65-770 Zielona Góra
tel. (068) 506 50 10
email:
2018 © Infortes Systemy ERP - Platynowy Partner Comarch | Projekt i wykonanie mohi.to
Formularz kontaktu
Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.