Masz pytania ? 71 306 70 43
71 306 70 43
Masz pytania?

Eureca

System Eureca umożliwia kompleksową obsługę procesu budżetowania oraz tworzenie i prezentację wielowymiarowych analiz. System jest dedykowany dla organizacji w których arkusz kalkulacyjny nie jest już wystarczającym narzędziem w pracy controllera. Tworzone budżety mogą być wielowymiarowe, wielomiarowe, wielokresowe i wielowariantowe,  a system obsługuje sposób ich powstawania zarówno metodą „top down” czy „bottom up”. Informacje o poziomie realizacji są pobierane automatycznie z istniejących w firmie systemów informatycznych (ERP, CRM, WMS, billingowych itd.). Wyniki prezentowane są nie tylko na formularzach i poprzez raporty, ale także w specjalnych kokpitach menedżerskich. Obsługa procesu tworzenia budżetów, ich rewizji oraz akceptacji prowadzona jest bezpośrednio w systemie, co znacznie usprawnia przebieg tych procesów w organizacji. Rozwiązanie sprawdza się także w firmach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Aplikacja składa się z następujących modułów:

 • Budżetowanie
 • Analizy Wielowymiarowe
 • Raportowanie
 • Pulpit Managera
 • Modelowanie OLAP

Badania pokazują, że 79% czasu controllerów finansowych pochłania zbieranie danych, 15% – przygotowanie raportów dla Zarządu, a tylko 5-6% – ich analiza i wypracowanie propozycji optymalizacji biznesu. Inaczej mówiąc, w ciągu 8 godzin pracy większość controllerów przez 6 i pół godziny zbiera i weryfikuje dane, przez godzinę i 45 minut przygotowuje raporty, a jedynie przez 15 minut może zająć się tym, do czego Controlling został stworzony – czyli analizą informacji i wyciąganiem wniosków…
Podstawowym narzędziem pracy controllerów jest dziś arkusz kalkulacyjny MS EXCEL– skądinąd bardzo dobre, użyteczne, elastyczne i wygodne w pracy narzędzie. Dopóki jest to narzędzie używane jednostanowiskowo…
Przy pracy większej liczby Użytkowników z arkuszem MS EXCEL pojawiają się zwykle takie problemy jak:

 • Synchronizacja danych z wielu arkuszy (trzeba budżet „sklejać” z wielu arkuszy cząstkowych);
 • Zapanowanie nad kolejnymi wersjami budżetu (zarówno główny arkusz z budżetem, jak też arkusze cząstkowe mogą mieć wiele wersji, bardzo łatwo o pomyłkę podczas agregowania danych, a jej skutki mogą być bardzo dla Firmy kosztowne – zwłaszcza jeśli mamy obowiązek publikowania danych na temat planów);
 • Zarządzanie uprawnieniami dostępu poszczególnych Użytkowników – w praktyce odbywa się to poprzez „wycinanie” cząstkowych arkuszy z arkusza głównego i ich ponowne scalanie;
 • Zasilanie arkusza budżetowego danymi o wykonaniu z istniejących systemów ewidencyjnych – jest to zwykle bardzo żmudne, wymagające sprawdzenia, każdorazowego „czyszczenia” danych i trudne w automatyzacji – zwłaszcza jeśli „źródłowych” systemów jest wiele;
 • Bezpieczeństwo – bardzo łatwo jest nawet niechcący skasować plik EXCELA, nie mówiąc o jego dostaniu się w niepowołane ręce wskutek, np. omyłkowego wysłania e-mailem;
 • Czas powstawania budżetu – przy takiej liczbie „prac ręcznych” cała procedura trwa nawet kilka miesięcy;
 • Czas reakcji na zmiany – przy tak zorganizowanym obiegu informacji (wymuszonym przez „arkuszowy” tryb pracy i oczekiwanie np. na zamknięcie miesiąca), trudno o szybką reakcję;
 • Odpowiedzialność poszczególnych dysponentów budżetów cząstkowych – w praktyce decyzje o np. zakupach materiałów czy usług podejmuje w Firmie wiele osób, przy „arkuszowym” trybie pracy trudno o informację na temat planowanych w najbliższym czasie zakupach, ich uzasadnieniu, interpretacji odchyleń itp. A to już bardzo mocno może wpłynąć na kondycję Firmy, jej płynność itp.;
 • Dopasowanie „rzeczywistości controllera” do „rzeczywistości biznesu” – gdy controller myśli kategoriami miesięcznych raportów, a np. managerowie wydziałów produkcyjnych – kategoriami poziomu braków nienaprawialnych na poszczególnych zmianach, trudno o optymalne rozwiązanie.

Postanowiliśmy zająć się tymi problemami. Skoncentrowaliśmy na tym wszystkie nasze działania i – wykorzystując możliwości nowoczesnej technologii informatycznej – opracowaliśmy i rozwijamy od 2003 roku jedno z najnowocześniejszych na świecie rozwiązań wspomagających proces tworzenia i rozliczania budżetu, prowadzenie controllingu oraz wielowymiarowych analiz w średnich i dużych organizacjach – system EURECA.

System jest wdrożony i funkcjonuje w ponad 140 średniej i dużej wielkości firm z bardzo różnych branż – od ubezpieczeń, poprzez automotive, dystrybucję, retail, usługi profesjonalne, budownictwo, utilities aż po… studio filmowe czy stacje telewizyjne. Wszędzie tam mocno usprawniliśmy obieg informacji zarządczej, usprawniając zarówno pracę controllerów, jakość informacji zarządczej, jak też komunikację controllingu z managerami.

Możliwości systemu EURECA w 9 punktach:

 1. Zdefiniowanie dowolnego modelu controllingowego, opisującego biznes Firmy w sposób
  • Wielowymiarowy (dzięki temu możemy np. zarządzać budżetem sprzedaży JEDNOCZEŚNIE w podziale na segmenty rynku, regiony geograficzne, grupy asortymentowe, zaś kosztów – według miejsc powstawania, rodzajów, procesów, projektów itd.);
  • Wielomiarowy (dzięki temu możemy JEDNOCZEŚNIE planować i obserwować dla wielu miar dla jednego zjawiska – np. ilości, wartości, ceny jednostkowe etc.);
  • Wielookresowy (dzięki temu nie jesteśmy ograniczeni rocznym okresem księgowym, możemy zarządzać np. budżetami projektów trwających od listopada do kwietnia lub inwestycji trwających np. 27 miesięcy).
 2. Automatyczne pobieranie danych o wykonaniu z istniejących systemów – jest to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii hurtowni danych. Informacje o wykonaniu budżetów są na bieżąco i automatycznie aktualizowane w systemie i mogą być prezentowane w przyjaznej formie np. raportów czy kokpitów managerskich Użytkownikom końcowym. System był już integrowany z większością systemów ERP dostępnych na polskim rynku – jak SAP, ORACLE, IFS, DYNAMICS AX, NAVISION, EXACT, SCALA, CDN XL, SYMFONIA, TETA, SIMPLE i wiele innych.
 3. Tam, gdzie z różnych przyczyn nie można zbudować pełnej Hurtowni Danych (np. z powodu braku dostępu do źródłowej bazy danych), możemy wykorzystać moduł Modelowania OLAP. Dzięki niemu można zdefiniować mechanizmy zasilania danych np. z posiadanych raportów bądź widoków z bazy danych – i to bez konieczności posiadania specjalistycznych kompetencji IT!
 4. Bardzo mocna integracja z MS EXCEL! Bez problemu można z aplikacji wygenerować cząstkowe arkusze dla Użytkowników, automatycznie zapisujące i pobierające dane z systemu EURECA. Dzięki temu czas potrzebny na szkolenia użytkowników końcowych (czyli dysponentów budżetów cząstkowych) w prowadzonych przez nas projektach nie przekracza kilku godzin! Mało tego, możemy we wdrożeniu wykorzystać… dotychczasowe, dobrze znane Użytkownikom formularze budżetowe.
 5. EURECA eliminuje dokuczliwe dziś dla wielu controllerów sklejanie budżetu Firmy z dziesiątek lub setek arkuszy kalkulacyjnych – wszelkie informacje wprowadzone na etapie budżetowania (zarówno metodą „z góry na dół” , przyrostowo, jak też „z dolu do góry”) zapisują się od razu w bazie danych.
 6. System jest przystosowany m.in. do obsługi organizacji rozproszonych terytorialnie (jak np. firmy ubezpieczeniowe, sieci handlowe, banki) – Użytkownicy mogą śledzić plan i wykonanie oraz wprowadzać dane o planach przez www.
 7. Aplikacja może obsługiwać firmy międzynarodowe dzięki łatwemu dostosowaniu raportów i analiz do standardów grupy, zarówno dotyczących języka jak i formatu.
 8. Część analityczna aplikacji umożliwia wielowymiarową analizę danych planowanych i wykonanych, zapytania ad hoc pozwalające wykonywać dowolne, bardzo nawet nietypowe analizy, prezentację danych w przyjaznych w użyciu kokpitach managerskich, jak też w postaci raportów w dowolnej postaci graficznej.
 9. Intuicyjny w obsłudze interfejs Użytkownika sprawia, że poruszanie się po systemie jest bardzo proste, nawet dla zupełnie początkującego Użytkownika.
DEFINIOWANIE MODELU CONTROLLINGOWEGO

Przed przystąpieniem do definiowania modelu controllingowego musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań:

 • Jakie są główne obszary przedsiębiorstwa objęte budżetem?
 • W jaki sposób chcemy agregować dane z nich w zarządczym rachunku wyników, wskaźnikach, raportach itp.?
 • W jakich przekrojach decyzyjnych i z jaką dokładnością chcemy planować i analizować dane o wykonaniu w każdym z nich?
 • Jakimi miarami opisujemy każdy z tych obszarów?
 • W jaki sposób są one ze sobą powiązane? (np. ilościowy plan sprzedaży zagregowany według produktów stanowi też jedną z miar budżetu produkcji, gdzie – po skorygowaniu o przewidywany zapas – przelicza się plan produkcji. Z niego – po przeliczeniu w oparciu o zaimportowane do systemu normy – pokazuje się plan zakupów. A zbiorcza informacja ze wszystkich planów daje oczekiwaną kwotę marży bezpośredniej na poszczególnych produktach np. według odbiorców i kanałów sprzedaży).
 • Skąd pobierzemy dane o wykonaniu planów? Czy są one dostępne?

Po zaprojektowaniu modelu budżetowego, możemy go bardzo łatwo i szybko skonfigurować w systemie w postaci struktur budżetowych powiązanych formułami – Nasi Konsultanci z pewnością wspomogą tutaj Państwa swoim doświadczeniem.

PRACA Z BUDŻETEM

Bardzo bogate są możliwości prezentacji danych dla Użytkowników – oprócz typowych informacji o planach, realizacji oraz odchyleniach, okresowo i narastająco, system prezentuje też takie wielkości, jak miedzy innymi:

 • Stopień realizacji budżetu – okresowo i narastająco;
 • Dynamikę wykonania – okresowo i rocznie;
 • Wykonanie roku ubiegłego;
 • Cel budżetowy i odchylenie od tegoż celu.

Zaawansowane możliwości warunkowego formatowania danych ułatwiają szybkie „zwrócenie uwagi” Użytkownika na istotne pozycje.

EURECA_opis1

Do każdego składowego budżetu system może automatycznie wygenerować tzw. kostkę OLAP, dzięki czemu nie ma najmniejszych problemów z wielowymiarową analizą danych – np. w postaci tabeli przestawnej.

EURECA_opis2

Plany mogą być powiązane ze strukturą odpowiedzialności w przedsiębiorstwie – do każdego planu można przyporządkować osobę odpowiedzialną za jego realizację. W ten sposób EURECA staje się narzędziem wspomagającym ocenę pracy menedżerów w firmie.

Liczba możliwych wariantów planów jest praktycznie nieograniczona. Oznacza to, że można tworzyć plany uwzględniające pesymistyczny, realistyczny lub optymistyczny rozwój wydarzeń, uwzględniać różne poziomy cen zaopatrzeniowych lub planować poziom sprzedaży, w zależności od przewidywanych cen sprzedaży i akcji promocyjnych. Czynniki, które decydują o liczbie wariantów planów zależą od specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa. System EURECA nie stawia w tym względzie żadnych ograniczeń. W aplikacji są wbudowane mechanizmy kopiowania wersji budżetu skorygowanej o współczynniki – stanowi to istotne ułatwienie w procesach wielowariantowego planowania.

WSPOMAGANIE PROCESU BUDŻETOWANIA

System EURECA wspomaga proces tworzenia planów zgodnie z kilkoma najczęściej spotykanymi w praktyce metodami – m.in. top-down, bottom – up, przyrostowo, oraz metodami mieszanymi.

EURECA_opis3

Jedną z najważniejszych korzyści dla controllerów jest uwolnienie ich od żmudnego „sklejania” budżetu z wielu arkuszy kalkulacyjnych – dając jednocześnie możliwość odgórnego zdefiniowania celów budżetowych i pokazania ich dysponentom.

EURECA_opis4

Budżety opracowywane przez poszczególnych kierowników/ dysponentów budżetów zapisywane są od razu w bazie danych systemu i widoczne dla controllerów finansowych.

EURECA_opis5

Wszyscy, którzy przywykli do tworzenia planów przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, mogą… robić to nadal! Wygenerowany z aplikacji arkusz MS EXCEL (w jednym z wielu możliwych układów graficznych) bez problemu pobierze i zapisze dane do bazy danych systemu EURECA.

Plany można ponadto wprowadzać poprzez WWW oraz bezpośrednio w aplikacji.

PREZENTACJA DANYCH / RAPORTOWANIE / KOKPITY MANAGERSKIE

Prezentacja danych w systemie EURECA możliwa jest na kilka sposobów:

 1. Bardzo łatwe w obsłudze i wygodne w użyciu raporty ekranowe w postaci tabel przestawnych lub zapytań ad–hoc, dostępnych zarówno bezpośrednio aplikacji, jak też poprzez przeglądarkę www. Dzięki tym narzędziom w prosty sposób można uzyskać odpowiedzi na pytania typu: Jaki jest poziom sprzedaży pięciu produktów, które np. w I kwartale ubiegłego roku przyniosły największą marżę w regionie południowo – zachodnim?
  EURECA_opis6Definicje takich zapytań można zapamiętywać i odwoływać się do nich w przyszłości. Zapotrzebowanie na tego typu informacje w każdej firmie jest ogromne. Istnieje cała lista pytań, na które w typowym przedsiębiorstwie wcale nie jest łatwo odpowiedzieć:„Które produkty mają największy udział w zysku operacyjnym?
  Czy tak samo sprzedają się we wszystkich regionach i okresach?
  Które zespoły handlowe mają najlepsze efekty w ich sprzedaży?
  Którzy Klienci kupują ich najwięcej?
  Co najbardziej wpływa na koszt ich wytworzenia?
  Ile wydajemy na ich promocję w zestawieniu z innymi produktami?
  Kto należy do naszych 10
  największych dostawców?
  Jaki jest udział transakcji z nimi w naszych kosztach ogółem?
  Jaki wpływ na zysk operacyjny ma 10 najlepszych produktów?
  Z czego składają się nasze koszty ogólne?
  Który ich składnik najmocniej wpływa na zysk firmy i przez kogo jest zarządzany?”Tego typu pytania zadają sobie zarządy prawie wszystkich przedsiębiorstw.
 2. Raporty o dowolnej postaci graficznej, zdefiniowane w Microsoft Reporting Services. Co istotne, tak zdefiniowane raporty można „podłączyć” do zdefiniowanego w systemie mechanizmu subskrypcji – dzięki temu Użytkownicy końcowi mogą otrzymywać automatycznie żądany raport w żądanej postaci graficznej w żądanym momencie czasowym w żądany sposób w żądanej formie (np. w formie pliku PDF, mailem, w każdy poniedziałek o 7 rano).EURECA_opis7Oczywiście, dzięki integracji z aplikacjami pakietu Microsoft Office, w dowolnym momencie można wyeksportować dowolne zestawienia z systemu EURECA do arkusza kalkulacyjnego Excel.
 3. Bardzo łatwe w obsłudze kokpity managerskie, dostępne przez www.
  EURECA_opis8EURECA_opis9Dzięki temu kierownicy poszczególnych komórek natychmiast uzyskują uaktualnioną informację o poziomie planów i wykonań swoich budżetów cząstkowych – łącznie z dostępem do tzw. szczegółów wykonań, czyli listy transakcji (dokumentów) składających się na wykonanie ich fragmentu budżetu.EURECA_opis10

Fascynująca jest obserwacja jak syntetyczna informacja, np. o poziomie sprzedaży firmy, rozbija się z jednej kwoty na składowe – według regionów, grup asortymentowych, sprzedawców, sprzedawców i regionów, sprzedawców i grup asortymentowych, grup asortymentowych i kanałów sprzedaży itd. Dzięki systemowi EURECA informacje „ożywają”, przedstawiają sposób działania całej firmy i najmniejszych komórek organizacyjnych, mocne i słabe strony organizacji, punkty, w których trzeba coś poprawić, przyczyny niepowodzeń i sukcesów.

ZAAWANSOWANE ANALIZY AD HOC

Analizy ad hoc są nieocenionym narzędziem do wyszukiwania nietypowych informacji, nakładających na siebie dane z wielu obszarów analitycznych – np. kalkulacji kosztów jednostkowych, wykorzystujących jednocześnie dane z kostek sprzedażowych, magazynowych, produkcyjnych i płacowych. Interesującą i bardzo ważną cechą modułu do zadawania zapytań ad hoc jest jego naturalność i ergonomia. Użytkownik posługuje się językiem bardzo zbliżonym do języka naturalnego. Dzięki temu może on łatwo i szybko wykorzystać swoją wiedzę ekonomiczną, bez konieczności poznania np. języka SQL czy MDX. Raz utworzone analizy mogą być wielokrotnie wykorzystywane, codziennie uaktualniane i publikowane dla innych Użytkowników na kokpitach managerskich.

EURECA_opis11

TRYBY PRACY

EURECA jest dostępna dla użytkowników z praktycznie dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Można z nią pracować na kilka sposobów:

 • bezpośrednio w aplikacji (tryb tzw. „Grubego Klienta” – controllera/ administratora merytorycznego Aplikacji) wykorzystywane, codziennie uaktualniane i publikowane dla innych Użytkowników na kokpitach managerskich;EURECA_opis13
 • przez WWW (tryb tzw. „Cienkiego Klienta” – dysponenta budżetu cząstkowego);EURECA_opis12
 • z poziomu MS EXCEL (tryb tzw. planisty budżetu, zapisującego/ pobierającego dane bezpośrednio z poziomu MS EXCEL).EURECA_opis14

TECHNOLOGIA

System EURECA został zrealizowany w całości w technologii .NET firmy Microsoft i jednoczesnym zastosowaniu:

 • relacyjnych bazy danych Microsoft SQL 2005/ 2008, 2008R2, 2012;
 • wielowymiarowych baz danych Microsoft OLAP i Microsoft Analysis Services;
 • komponentów MS OFFICE.

Warstwa prezentacyjna obsługiwana jest przy pomocy komponentów DevEx. System daje możliwość pracy w trybie 64-bitowym, dzięki czemu jest bardzo skalowalną aplikacją.

Do tworzenia raportów zastosowano technologię MS REPORTING SERVICES.

USŁUGI DODATKOWE

Bardzo ważnym elementem projektów realizowanych przez INFORTES są usługi konsultingowowdrożeniowe oraz szkoleniowe z zakresu controllingu operacyjnego i analiz wielowymiarowych. INFORTES ściśle współpracuje z pracownikami renomowanych firm doradczych i uczelni, wyspecjalizowanych we wprowadzaniu controllingu w firmach. Mamy także własny zespół doświadczonych konsultantów, zajmujących się od wielu lat wdrażaniem systemów informatycznych.

Wypełnij formularz, aby otrzymać cennik.

Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.

 • (TMMP) w Wałbrzychu jest częścią światowego koncernu TOYOTA MOTOR CORPORATION. Jej podstawową działalnością jest produkcja manualnych i półautomatycznych skrzyń biegów i silników benzynowych na potrzeby montowni Koncernu w Europie i Afryce. TMMP podzielona jest na kilka zakładów.
  Toyota Motor Manufacturing Poland
 • CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o. to jedna z wiodących spółek na polskim rynku medialnym, operator platformy cyfrowej CYFRA+, a także nadawca kanałów telewizyjnych CANAL+. Firma umacnia pozycję lidera na rynku praw telewizyjnych, rozbudowuje bazę abonencką oraz wprowadza usługi w oparciu o nowe technologie, takie jak DSL, HDTV czy PVR. Obecnie firma posiada ponad milion abonentów.
  CANAL+
 • Start People Polska jest częścią holenderskiej grupy USG People, świadczącej tego typu usługi w całej Europie. Klient jest dużą organizacją zatrudniającą dla swoich Klientów ponad 14 000 osób w 22 oddziałach Firmy. Realizują oni zlecenia dla ponad 200 klientów, z którymi zawartych jest kilkaset umów o współpracy, dotyczących różnorodnej kategorii czynności.
  Start People Polska
 • Grupa Osadkowski jest jednym z liderów krajowego rynku rolnego. Wchodzące w jej skład spółki oferują szeroki zakres usług dla rolników i agrobiznesu, w zakresie obrotu środkami i maszynami do produkcji rolnej, kontraktacji, skupu i sprzedaży płodów rolnych a także świadczonych na rzecz rolnictwa usług szkoleniowych i doradczych.
  Grupa Osadkowski
 • Grupa TVN jest wiodącą prywatną grupą medialną w Polsce. Nadaje trzynaście kanałów telewizyjnych: TVN, TVN Siedem, TVN24, TVN CNBC Biznes, TVN Meteo, TVN Turbo, TVN Style, Discovery Historia, TVN Lingua, TVN Med, Telezakupy Mango, ITVN, NTL
  Grupa TVN
 • Grupa Huf jest wiodącym dostawcą systemów bezpieczeństwa dla samochodów osobowych zaczynając od kluczyków samochodowych, systemów bezkluczykowych, systemów monitoringu ciśnienia w oponach, poprzez produkcję i lakierowanie klamek samochodowych. Firma ma centralę w Niemczech i kilkanaście zakładów produkcyjnych na całym świecie.
  Grupa Huf

Dane kontaktowe

Wrocław Infortes Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
tel. (071) 306 70 40
email:
Zielona Góra Infortes Sp. z o.o.
ul. Kręta 5
65-770 Zielona Góra
tel. (068) 506 50 10
email:
2018 © Infortes Systemy ERP - Platynowy Partner Comarch | Projekt i wykonanie mohi.to
Formularz kontaktu
Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.